Kategorie

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Muszkieterów 28, 02-273 Warszawa dalej zwana „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 378-16-52, email: office@p2system.pl.

3. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, prowadzenia marketingu, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO1, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:

- kancelarii prawnych,

- firm informatycznych,

- biura rachunkowego,

- dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej, przy jednoczesnym uwzględnieniu minimalizacji danych.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.

8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2) przenoszenia danych,

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;

6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

1 RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

d) ewentualnym źródle pozyskania danych;

e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

9. Informujemy, iż:

1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

2) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

 

 

TECHNOLOGIA AQUA Systexx by vitrulan

 

Co oznacza technologia Aqua?

 

Tapety SYSTEXX są pokryte na tylnej stronie wodnoaktywnym klejem. Podczas przetwarzania tego produktu proces nakładania kleju jest niepotrzebny. Zamiast tego pasy pokrycia zostają nawilżone za pomocą urządzenia Aqua firmy Vitrulan. Produkty SYSTEXX Active M39 i L65 nie są aktywowane klejem i przetwarzane są za pomocą powszechnie dostępnej techniki nakładania kleju.

 

 • Jak funkcjonuje urządzenie Aqua Quick?

 

Wanna zanurzeniowa wypełniona jest do oznaczonego miejsca wodą, na klapę kładziemy produkt SYSTEXX i przeciągnięty przez prowadnicę. Każdy pas produktu przeciągnięty zostaje przez wannę wypełnioną wodą i za pomocą wbudowanego licznika odmierzony i przycięty. Docięte pasy zostawić 1-2 min. aż klej się uaktywni, następnie przykleić na ścianę.

 

 • Ile kleju nałożone zostało na tylną stronę włókna?

 

Ilość kleju jest dokładnie przystosowana do każdego motywu, co gwarantuje optymalną siłę klejenia. Dzięki temu uniknie się pęcherzy pod zastosowanym produktem.

 

 • Jakim wymaganiom sprosta zintegrowany klej?

 

Zintegrowany klej sprosta tym samym wymaganiom co powszechnie dostępny klej dyspersyjny.

 

 • Czy siła klejenia po zastosowaniu technologii Aqua wystarczy do każdego podłoża?

 

Tak. Oczywiście podłoże musi być przed tapetowaniem czyste, suche i zagruntowane.

 

 • Jakie są zalety technologii Aqua?

 

Dzięki zastosowaniu technologii Aqua można zaoszczędzić do 30- 40% czasu oraz kosztów, ponieważ pominięty zostaje proces nakładania kleju. Praca przebiega w sposób szybki i pewny.

 

 • Czy technologia Aqua daje lepszy wynik końcowy?

 

Technologia Aqua umożliwia równomierną jakość powierzchni. Nie pozostawia żadnych nieregularności kleju, które po tapetowaniu mogą prześwitywać.

 

 
Farby Fotokatalityczne Titanium od Producenta Chemii Budowlanej Pigment

Wodorozcieńczalne farby przeznaczone do malowania elementów budowlanych: IN - wewnątrz pomieszczeń, LX, FA, SE - wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Mogą być stosowane na różnorodne materiały budowlane, jak: tynk, beton, cegły, gips, drewno i materiały drewnopochodne, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego, dając jednorodne, dobrze kryjące, trwałe, wodoodporne, matowe, śnieżnobiałe (wersja biała) lub kolorowe powłoki. Farby zabezpieczają ściany zewnętrzne budynków (LX, FA, SE) przed wchłanianiem wilgoci, a wewnątrz pomieszczeń nadają estetyczny i trwały wygląd, ograniczając ich brudzenie się.

Zawierają katalizator uzyskiwany na drodze nanotechnologii.

Czym są produkty fotokatalityczne?

Z wyglądu i sposobu stosowania nie różnią się od typowych materiałów malarskich. Dają gładkie, trwałe, śnieżnobiałe lub barwne, odporne na zmywanie na mokro powierzchnie. Przeznaczone są do malowania elementów budowlanych, w zależności od przeznaczenia - wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń.

Nie wymagają stosowania specjalnych technologii lub sprzętu. Powłoki wykonuje się tradycyjnymi sposobami, przy użyciu pędzla, wałka, packi lub natrysku.

Wyjątkowe zalety wyrobów fotokatalitycznych ujawniają się w czasie eksploatacji pomieszczeń lub budynków. Do walorów estetycznych dołączają nowe cechy nieosiągalne w przypadku typowych materiałów. Pojawia się zdolność samooczyszczania powierzchni.

W przeciwieństwie do produktów ulegających biernemu "samooczyszczaniu" (polegającemu na obecności powierzchni utrudniającej przyleganie zabrudzeń, np. farby silikonowe, farby z "efektem lotosu"), wyroby fotokatalityczne aktywnie usuwają zanieczyszczenia.

Nowatorska technologia czy tylko ciekawostka?

Technologia utleniania fotokatalitycznego nie pojawiła się nagle. Jest wynikiem wielu lat badań i testów w czołowych ośrodkach badawczych. Tam też szybko dostrzeżono ogromny potencjał, jaki kryją w sobie materiały otrzymywane na drodze procesów nanotechnologicznych. Wkładem w wykorzystanie tych możliwości są badania Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Antoniego Morawskiego. Wynikiem tych prac są patenty na podstawie, których produkowane są unikatowe wyroby fotokatalityczne TITANIUM®.

W wyniku oddziaływania katalizatora obecnego w wyrobach następuje:

1. Usuwanie osiadających na powierzchniach zanieczyszczeń (samooczyszczanie).

O zaletach samooczyszczania się pomalowanych powierzchni fasad budynków i wnętrz pomieszczeń nie trzeba przekonywać:

 • estetyczny, czysty wygląd pozostaje dłużej niż na ścianach pokrytych tradycyjnymi wyrobami,
 • odnawianie powierzchni trzeba przeprowadzać rzadziej, co obniża koszty eksploatacji i zmniejsza uciążliwości związane z pracami remontowymi.
 • oczyszczanie powierzchni w pomieszczeniach, gdzie z oczywistych powodów nie może występować spłukiwanie brudu przez opady atmosferyczne.

2. Oczyszczanie pomieszczeń z nieprzyjemnych zapachów (dezodoryzacja).

Wiele pomieszczeń związanych jest ze stałą obecnością zapachów, często dość nieprzyjemnych. Zastosowanie powierzchni pokrytych wyrobami fotokatalitycznymi:

 • może znacząco ograniczyć uciążliwości związane z tymi zapachami,
 • wyeliminować obecność składników szkodliwych.
 

3. Oczyszczanie powietrza ze szkodliwych oparów igazów.

 • Skutecznie usuwają z otaczającego powietrza zanieczyszczenia miejskie i przemysłowe: dym tytoniowy, szkodliwe składniki spalin, tlenki siarki i azotu, opary rozpuszczalników, benzyny.
 • Pokryte wyrobami fasady budynków stanowią dodatkowy element oczyszczający powietrze wzdłuż ciągów komunikacyjnych, skrzyżowań ulic,
 • Powierzchnie ścian wewnątrz tuneli, podziemnych parkingów, peronów pokryte farbami fotokatalitycznymi wpływają korzystnie na jakość otaczającego powietrza.

4. Ograniczenie rozwoju bakterii, pleśni i innych organizmów.

Zanieczyszczone mikroorganizmami powierzchnie nie tylko są trudne do utrzymania w czystości, ale stanowić mogą zagrożenie dla przebywających wśród nich ludzi, gdyż większość naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach wypełnionych kurzem, roztoczami, bakteriami, grzybami, pleśniami. Gromadzą się one w ścianach i wyposażeniu pomieszczeń, odżywiając się składnikami brudu, którymi te powierzchnie są pokryte. Skutkiem tego są astmy, uczulenia, infekcje, a artykuły spożywcze szybko ulegają zepsuciu.

Wyroby fotokatalityczne:

 • ograniczają rozwój drobnoustrojów w obiektach sportowych, użyteczności publicznej, służby zdrowia,
 • stanowią doskonałe uzupełnienie środków chemicznych antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych,
 • chronią pomieszczenia w przemyśle spożywczym, nie wnosząc szkodliwych składników chemicznych,
 • pomagają w ochronie pomieszczeń szczególnie wymagających sterylności, np. sale szpitalne i zabiegowe, same nie stanowiąc zagrożenia (wyroby fotokatalityczne nie są szkodliwe).

Właściwości antyalergiczne

Wiele wyrobów na rynku reklamowanych jest jako produkty antyalergiczne. Zazwyczaj są to wyroby, których działanie "antyalergiczne" sprowadza się wyłącznie do tego, że same nie zawierają składników wywołujących alergie. Ale tylko nieliczne z nich zawierają składniki działające skutecznie przeciw różnego rodzaju alergenom. Farby fotokatalityczne TITANIUM® należą do tej nielicznej grupy. Usuwają wszelkiego rodzaju drobnoustroje i chemiczne składniki zanieczyszczeń, a jednocześnie nie zawierając biobójczych środków chemicznych same nie stanowią źródła uczuleń.

Mechanizm działania

Poza typowymi ochronnymi właściwościami farb produkty te wykazują wysoką skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń gazowych typu miejskiego i przemysłowego, takich jak: dym tytoniowy, dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, opary rozpuszczalników (alkohole, benzen, ksylen, nafta, benzyna) oraz neutralizacji uciążliwych zapachów. W wyniku przebiegu procesu fotokatalitycznego, zachodzącego w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu przekształcając się w substancje nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego (głównie dwutlenek węgla i wodę). Wobec nanokatalizatora (zawartego w farbie) ulegają oczyszczeniu również przebarwienia na powierzchniach ścian, np. plamy z nikotyny. Zjawisko zachodzi pod wpływem światła bezpośredniego, odbitego, rozproszonego zarówno słonecznego, jak i sztucznego. Opady atmosferyczne są czynnikiem wpływającym na skuteczność samooczyszczania, jednak nawet wilgoć zawarta w powietrzu (np. w pomieszczeniach - w przypadku farb wewnętrznych) wystarczy do przebiegu procesu. Im większa powierzchnia pokryta jest materiałami fotokatalitycznymi, tym szybciej następuje eliminacja zanieczyszczeń z otoczenia.


Możesz kupić te produkty w naszym sklepie!!!


Nowe Tapety z włókna szklanego od Systexx by Vitrulan. Poniżej kilka cech tego produktu.


LEPSZE POWIETRZE W POMIESZCZENIU

Czyste powietrze jest niezbędne dla naszego zdrowia. Jednak właśnie podczas remontu lub malowania wiele materiałów wydziela szkodliwe substancje, które mogą źle oddziaływać na nasze zdrowie. Także wtedy, gdy wdycha się je w niewielkich ilościach, mogą doprowadzić do zmniejszenia zdolności koncentracji, bólu głowy lub mdłości. Formaldehyd jest tu szczególnie często występującą szkodliwą substancją. Różne materiały, stosowane w codziennym życiu emitują go w postaci gazowej do powietrza w pomieszczeniu. Czy to nowe meble, zwłaszcza z materiałów drewnopochodnych lub sklejki, dywany, lakiery i kleje – formaldehyd jest emitowany często przez dłuższy czas i rozkłada się bardzo wolno. CleanAir pomaga tu skutecznie, ponieważ wiąże ze sobą na stałe formaldehyd, wyemitowany do powietrza w pomieszczeniu. Powietrze staje się o wiele czystsze i zdrowsze niż przy użyciu tradycyjnego pokrycia ścian – to aktywna warstwa dla naszego dobrego samopoczucia.

MNIEJ OBCIĄŻAJĄCY FORMALDEHYD

Każde pojedyncze włókno tapety z włókna szklanego jest pokryte aktywną substancją, która filtruje i efektywnie wiąże formaldehyd z powietrza. W pomieszczeniu testowym potwierdzono naukowo, że SYSTEXX CleanAir obniżył o prawie 65 % zawartość formaldehydu w powietrzu - i to pomimo tego, że szkodliwa substancja była przez cały czas wydzielana. W ten sposób włókno szklane może przyjąć przez cały czas używania dużą ilość formaldehydu – szkodliwych substancji, które są powoli wydzielane na przykład przez meble. Dzięki temu powietrze nawet po dłuższym czasie jest znaczne czystsze i zdrowsze niż byłoby przy zastosowaniu innej tapety. Dobre dla dobrego samopoczucia wszystkich, którzy się w tym pomieszczeniu znajdują.

TURBO DLA OCZYSZCZANIA POWIETRZA

Świeże powietrze w Państwa otoczeniu szybko i łatwo. Najczęściej stosowany w przedszkolach, szkołach i biurach, ale także w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych, jak na przykład pokoje dziecięce i salony.

Tapeta jest szczególnie odpowiednia dla budynków, w których zdrowe powietrze i zmniejszenie stężenia formaldehydu grają ważną rolę. Przykładami są: żłobki, szkoły, pomieszczenia klubowe, szpitale, pokoje dziecięce etc. Tapeta pomaga zachować wymogi tak zwanej ustawy o ochronie środowiska „Grenelle 2“ z lipca 2010, której rozporządzenie 2011-1727 chce zredukować maksymalne stężenie z 30 μg/m³ (1 stycznia 2015 )do 1 stycznia 2020 do 10 μg/m³. Jest zalecana przede wszystkim do pomieszczeń o słabej wentylacji.


 


Szanowny Kliencie

 

Uprzejmie informujemy iż od dnia 04/04/2016 ceny na styropiany Knauf Therm wzrosną jako pochodna wzrostu cen surowca.

Do końca marca 2016 potwierdzimy jaki będzie zakres podwyżek. Tymczasem zapraszamy wszystkich Klientów do zatowarowania w starych cenach.

 

 

 

 

 

W ubiegłą środę (20 maja), odbyło się w naszej firmie śniadanie z udziałem firmy Kerakoll, na której został zaprezentowany klej H44 No Limits. Poniżej krótka fotorelacja.

 
 
 

16 Kwietnia br. odbyło się u nas PFT Roadshow - szkolenie i pokaz maszyn PFT, na produktach firmy Knauf.
oraz pokaz Systexx by Virtulan.
Wykonawcy w trakcie oraz po szkoleniu mogli ugasić pragnienie zimnym piwkiem i zagryźć grillowaną kiełbasą.
Poniżej fotorelacja z wydarzenia, a już wkrótce film.

 

 
 
Rozdajemy Pompy Ślimakowe PFT!
Akcja Promocyjna w połączeniu z Doliną Nidy.
 
 
p2system
 
 
 
 
 
 
 
 
PFT Roadshow 2015 Warszawa!
16 kwietnia start o godz. 12:00
 
Na szkoleniu organizowanym z udziałem PFT i Knauf będziemy prezentować nową maszynę -  PFT SWING airless
 
 
 
 
 
KWIETNIA 2015 ROKU ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ FIRMIE SZKOLENIE Z FIRMĄ SINIAT!
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.
 
Na szkoleniu zapoznasz się z produktami firmy Siniat oraz zapoznamy Cię
z najczęstszymi pomyłkami wykonawczymi przy stosowaniu mas szpachlowych.
Dzięki nabytej wiedzy unikniesz pomyłek i reklamacji.
 
Tradycyjnie, po szkoleniu zapraszamy na poczęstunek. 
 
 

 

 

 

 

Wczoraj odbyła się w naszej firmie kolacja wigilijna.
Obecny był zespół P2System oraz pracownicy firmy wykonawczej Transtolbud Piekutowski Sp. z o.o.


Hurtownia P2 Sp. z o.o. będzie nieczynna w dniach:

 

19 grudnia 2014 roku

 

20 grudnia 2014 roku

 

24 grudnia 2014 roku

 

2 stycznia 2015 roku

 

5 stycznia 2015 roku25 Września br. odbyło się u nas PFT Roadshow - szkolenie i pokaz maszyn PFT, na produktach firmy Knauf.
Dopisała ponad setka uczestników szkolenia.
Wykonawcy w trakcie oraz po szkoleniu mogli ugasić pragnienie zimnym piwkiem i zasmakować grillowanych potraw, poniżej garść zdjęć oraz filmów ze spotkania!
 

Tabela Produktów PFT:

 

Art.-Nr.

Nazwa

EAN-Code

20 60 50 00

Adapter do mocowania nakrywy nadmuchu i nasady leja RAL 2004

400 397 604 46 16

20 60 50 10

Adapter do mocowania nakrywy nadmuchu kpl.

400 397 605 14 85

00 26 39 84

Adapter kierunku obrotów do RITMO L

400 397 641 00 22

00 05 38 34

Adapter mocujący M22

400 397 625 48 93

00 20 16 19

Adapter nakrywy nadmuchu RITMO XL kpl.

400 397 638 60 06

00 06 71 51

Adapter pokrywy nadmuchu G 5 kątowy kpl.

400 397 628 58 04

20 10 06 60

Adapter rury mieszania G 4 z z pojemnościowym czujnikiem stanu napełnienia.

400 397 602 02 83

00 05 62 88

Adapter wału do  zewnętrznego łożyska gumowego kpl.

400 397 626 17 30

20 54 81 10

Adapter wału mieszania HM 2/200/2002 RAL 2004

400 397 601 29 29

00 04 22 45

Adapter z przekładką ze st. nierdz. D=50 kołnierz doc. SWING II

400 397 621 06 08

00 05 51 81

Agregat sprężarki LK 400 III 230V 1f.

400 397 625 91 19

20 13 01 58

Agregat sprężarki LK 600 III 400V 3f.

400 397 606 35 63

20 57 65 01

Amortyzator gazowy 300 N, L = 728 mm

400 397 605 74 25

20 57 65 00

Amortyzator gazowy 400 N

400 397 601 01 54

20 45 27 15

Analizator czujnika wilgoci

400 397 605 24 51

20 19 02 00

Armatura mocująca

400 397 602 70 60

20 19 02 11

Armatura mocująca długa końcówka natryskowa śr.24

400 397 602 70 84

20 19 62 00

Armatura mocująca urządzenia natryskowego 35 mm

400 397 602 75 89

00 23 58 62

Armatura wodna 75-750l RITMO XL 230V kpl.

400 397 639 89 00

00 00 21 19

Armatura wodna HM 24

400 397 608 64 49

00 09 86 76

Armatura wodna LOTUS XL 230V kpl. RAL2004

400 397 634 26 82

00 09 86 74

Armatura wodna LOTUS XL 400V kpl. RAL2004

400 397 634 26 68

00 07 36 52

Armatura wodna RITMO 230V kpl.

400 397 629 96 27

00 09 06 52

Armatura wodna RITMO powercoat 230V kpl.

400 397 632 64 08

00 25 07 52

Armatura wodna RITMO L 42V kpl.   

400 397 640 28 36

20 10 15 00

Bęben z przegrodami G 4 RAL 2004

400 397 602 03 82

00 03 63 47

Bezpiecznik czuły 5 x 20 1,0 A

400 397 618 18 78

20 41 90 60

Bezpiecznik czuły 5 x 20, 0,25 A (opak. = 10szt.)

400 397 603 39 00

20 41 90 10

Bezpiecznik czuły 5 x 20, 0,315 A (opak. = 10szt.)

400 397 603 38 63

20 41 90 50

Bezpiecznik czuły 5 x 20, 0,4 A (opak. = 10szt.)

400 397 603 38 94

20 41 90 30

Bezpiecznik czuły 5 x 20, 0,5 A (opak. = 10szt.)

400 397 603 38 87

20 41 90 00

Bezpiecznik czuły 5 x 20, 0,64 A (opak. = 10szt.)

400 397 603 38 25

20 41 90 11

Bezpiecznik czuły 5 x 20, 0,8 A (opak. = 10szt.)

400 397 606 19 10

20 41 90 21

Bezpiecznik czuły 5 x 20, 2,0 A (opak. = 10szt.)

400 397 606 99 78

20 41 90 20

Bezpiecznik czuły 5 x 20, 2,5 A (opak. = 10szt.)

400 397 603 38 70

20 41 90 80

Bezpiecznik czuły 5 x 30, 0,315 A (opak. = 10szt.)

400 397 603 78 85

20 41 90 70

Bezpiecznik czuły 5 x 30, 0,5 A (opak. = 10szt.)

400 397 603 78 78

00 08 72 53

Bezpiecznik czuły 5 x 30, 0,63A

400 397 632 05 81

20 41 90 71

Bezpiecznik czuły 5 x 30, 0,8 A (opak. = 10szt.)

400 397 605 23 69

00 23 37 71

Bezpiecznik samoczynny  C 2A 1-pinowy

400 397 639 83 44

20 41 93 10

Bezpiecznik samoczynny B 16 A 1 - biegun.

400 397 603 39 62

00 04 63 79

Bezpiecznik samoczynny C 0,5A 1-pinowy

400 397 623 27 30

20 42 07 00

Bezpiecznik zamknięty 10 A E27 (opak. = 5szt.)

400 397 603 41 05

20 42 06 00

Bezpiecznik zamknięty 16 A E27 (opak. = 5szt.)

400 397 603 40 99

20 42 05 00

Bezpiecznik zamknięty 20 A E27 (opak. = 5szt.)

400 397 603 40 82

20 42 04 00

Bezpiecznik zamknięty 25 A E27 (opak. = 5szt.)

400 397 603 40 75

20 42 03 00

Bezpiecznik zamknięty 35 A E27 (opak. = 5szt.)

400 397 603 40 68

20 42 08 00

Bezpiecznik zamknięty 6 A E27 (opak. = 5szt.)

400 397 603 41 12

20 42 15 00

Bezpiecznik zamknięty Neozed 10 A, E14 (opak. = 10szt.)

400 397 603 41 67

20 42 16 00

Bezpiecznik zamknięty Neozed 16 A, E14 (opak. = 10szt.)

400 397 603 41 74

20 42 13 00

Bezpiecznik zamknięty Neozed 2 A, E14 (opak. = 10szt.)

400 397 603 41 36

20 42 17 00

Bezpiecznik zamknięty Neozed 20 A, E18 (opak. = 10szt.)

400 397 603 41 81

20 42 18 00

Bezpiecznik zamknięty Neozed 25 A, E18 (opak. = 10szt.)

400 397 603 41 98

20 42 19 00

Bezpiecznik zamknięty Neozed 35 A, E18 (opak. = 10szt.)

400 397 610 88 20

20 42 14 00

Bezpiecznik zamknięty Neozed 4 A, E14 (opak. = 10szt.)

400 397 610 87 90

00 06 22 92

Biegacz z kołem zębatym Z=14 do EFQ68 400 obr./min

400 397 627 45 56

00 24 63 04

Blacha (osłona) czołowa rury dozowania LOTUS XS RAL2004

400 397 640 15 94

20 54 51 24

Blacha armatury HM 5 do rury mieszania

400 397 607 43 09

00 24 62 21

Blacha dystansowa LOTUS XS RAL2004

400 397 640 14 95

00 05 02 00

Blacha krańcowa VA Wirnik QUICKLI Laser

400 397 624 73 38

00 15 90 22

Blacha montażowa SWING M RAL2004

400 397 637 71 10

00 03 64 29

Blacha ochronna rury mieszania HM 5 RAL2004

400 397 618 26 91

20 17 22 00

Blacha ochronna silnika ZP 3 S RAL 2004

400 397 601 74 12

20 17 21 03

Blacha oporowa ZP 3 pompa z uchwytem transportowym RAL 2004

400 397 602 63 60

20 54 53 01

Blacha osłonowa (2 szt.) kpl.

400 397 604 02 50

00 24 90 54

Blacha osłonowa (wiatrownica) G 4 X RAL 2004

400 397 640 25 60

00 26 84 50

Blacha osłonowa koła dozującego do tynków izolacyjnych RAL 2004

400 397 640 84 70

00 25 15 21

Blacha pancerna MULTIMIX Model 2012 połączenia na śruby RAL 2004

400 397 640 31 16

00 00 13 40

Blacha przeciwzatorowa G 4 RAL2004

400 397 607 85 29

20 10 28 02

Blacha przeciwzatorowa G 4 z uszczelkami RAL2004

400 397 601 63 23

00 04 56 47

Blacha przeciwzatorowa G 5 c, głęboko tłoczona

400 397 623 05 14

00 03 93 13

Blacha przeciwzatorowa G 5 kpl. RAL9002

400 397 620 18 04

00 19 62 71

Blacha przyrządu do opróżniania worków SWING L VA

400 397 638 47 36

00 19 52 85

Blacha przyrządu do opróżniania worków SWING M VA

400 397 638 40 02

00 02 26 04

Blacha zaciskowa do gumy zbieraka

400 397 613 80 63

20 20 59 03

Blachowkręt z łbem soczewkowym 3,5 x 9,5 ocynk.

400 397 610 56 21

00 17 83 42

Blaszana ochrona silnika SWING L RAL2004

400 397 638 09 50

00 03 92 86

Blok armatury mosiądz DK06FN-1/2"E 42V

400 397 620 17 43

00 04 56 13

Blok armatury specjalny stop czerwony (Rotguss) DK06FN-1/2"C 400V

400 397 623 04 39

00 23 30 48

Blok armatury woda-powietrze 150-1500 l/h kompl.

400 397 639 80 92

20 10 26 00

Blok armatury wodnej/powietrznej kpl.

400 397 602 05 35

00 10 29 39

Blok przenośny kpl DFQSILOMAT trans RAL2004

400 397 634 90 70

20 10 08 02

Blokada szybkozłącza M 14

400 397 603 68 71

20 57 60 04

Błotnik GFK SILOMAT C

400 397 605 74 63

20 48 25 00

Boczny uchwyt do MIXER

400 397 603 88 44

00 24 53 37

BOLERO 230V kpl. 2,2KW 103obr/min. RAL2004

400 397 640 09 00

00 23 12 13

BOLERO kpl 1,9KW 181obr/min. RAL2004

400 397 639 65 00

00 13 96 30

Bypass SILOMAT trans plus light kpl.

400 397 636 83 92

00 02 20 66

CEE- gniazdo wtykowe (przykręcane). 4 x 16A 7h sw. T123

400 397 613 54 13

20 15 08 00

Cewka elektromagnetyczna 230 V 1/2"

400 397 602 55 23

20 15 08 03

Cewka elektromagnetyczna 230V Typ 6213 A - 1/2"

400 397 607 44 39

20 15 07 03

Cewka elektromagnetyczna 400 V typ 6213 A

400 397 607 44 22

20 15 28 00

Cewka elektromagnetyczna 42 V typ 181/ typ 280

400 397 602 56 53

20 15 28 01

Cewka elektromagnetyczna 42V Typ 6213 A (1/2"-3/4")

400 397 607 44 46

20 56 20 37

Chłodnica DP 2.100/2.140

400 397 605 61 69

00 21 27 03

Chłodnica KDT 3.140 Pos.121

400 397 639 30 04

20 23 03 00

Ciecz pomiarowa 1/2 l do niwelatora

400 397 603 21 63

20 56 43 27

Ciśnieniowa instalacja olejowa DP 2.100

400 397 605 60 39

20 56 43 28

Ciśnieniowa instalacja olejowa DP 2.100

400 397 605 60 22

20 56 20 21

Ciśnieniowa instalacja olejowa DP 2.140

400 397 605 59 19

00 25 66 38

CUTMASTER 1100 / 310

400 397 640 56 08

00 40 20 73

CUTMASTER 1100 / 310 w walizce do transportowania kpl.

400 397 641 36 34

00 41 89 89

CUTMASTER 1100 / 310 z przyrządem do cięcia krokwi

400 397 641 73 80

00 29 30 72

CUTMASTER 1300 / 310

400 397 641 34 74

00 40 20 71

CUTMASTER 1300 / 310 w walizce do transportowania kpl.

400 397 641 36 27

20 22 19 60

Cyklina do tynków szlachetnych

400 397 603 10 29

20 70 68 01

Część środkowa do króćca napełniania bez złączy

400 397 604 60 78

20 70 83 00

Część środkowa z wtopionym uzwojeniem

400 397 604 62 07

20 05 07 37

Czop łożyska do łożyska stojakowego

400 397 601 90 34

00 00 85 53

Czujnik przepływu FS 100 E-A 1-16 l/min.

400 397 609 79 95

00 06 62 65

Czyszczak rury mieszania RITMO

400 397 628 38 48

00 09 66 54

Deflektor do AV 7 – Poz. 15

400 397 633 86 61

00 00 16 13

DF-SILOMAT C moduł tłoczenia kpl.

400 397 608 12 53

20 10 28 03

Dodatkowa blacha przeciwzatorowa G 4 kpl.

400 397 610 29 41

00 03 97 28

Dodatkowa pojemnościowa sonda poziomu napełnienia G 5 c

400 397 620 31 74

20 47 60 33

Dodatkowa pompa podwyższająca ciśnienie V 3 230 V G 4 STANDARD

400 397 613 00 74

00 00 22 57

Dodatkowe zamknięcie osłony SILOMAT C do kłódki

400 397 608 77 98

00 05 79 94

Dodatkowy wentylator do rozrusznika łagodnego

400 397 626 49 60

20 13 51 01

Dodatkowy wyłącznik ciśnieniowy sprężarka K2

400 397 603 88 20

00 04 13 93

Dolna część obudowy sondy stanu napełnienia SG12 tw. szt.

400 397 620 86 05

20 57 61 00

Dolna część zawiasu ze sworzniem (1 zestaw = 2 szt.)

400 397 604 40 67

20 70 68 00

Dolny króciec napełniania kpl.

400 397 604 60 61

00 25 71 32

Druga noga  okrągła (jeden element) CM

400 397 640 60 56

00 25 71 34

Drut na rolce 10 m CUTMASTER CM

400 397 640 60 70

00 25 71 35

Drut na rolce 20 m CUTMASTER CM

400 397 640 60 87

00 00 26 22

Drut tnący CUTMASTER D=0,5 x 880 mm (opak. = 5 szt.)

400 397 609 15 66

00 05 39 71

Drut tnący CUTMASTER maxi jedn. hand. 5 szt.

400 397 625 61 94

20 99 86 00

Duplikat ABE - Certyfikatu używalności dla SILOMAT/OMP

400 397 610 36 96

00 00 12 47

Dyfuzor AV1

400 397 607 53 99

20 19 65 00

Dysza do zaprawy 18 mm

400 397 602 76 02

20 19 66 00

Dysza do zaprawy 20 mm

400 397 602 76 19

20 19 52 00

Dysza do zaprawy murarskiej 180 mm bez złącza

400 397 602 75 58

20 19 50 10

Dysza do zaprawy murarskiej ze złączem Geka

400 397 603 32 69

20 19 63 20

Dysza mieszania 1" śr. 25

400 397 603 72 12

00 08 12 63

Dysza nasadzana z tworzywa sztucznego D14,5 x 67,5 x 2,5 powercoat

400 397 630 97 46

20 21 56 00

Dysza natryskowa 1/2" z tuleją

400 397 603 03 36

20 19 07 00

Dysza natryskowa 10 mm (opak. = 10szt.)

400 397 610 61 85

20 19 08 00

Dysza natryskowa 12 mm (opak. = 10szt.)

400 397 610 62 08

20 19 09 00

Dysza natryskowa 14 mm (opak. = 10szt.)

400 397 602 72 44

20 19 11 00

Dysza natryskowa 18 mm (opak. = 10 szt.)

400 397 602 72 68

20 19 12 00

Dysza natryskowa 20 mm (opak. = 10szt.)

400 397 602 72 75

20 21 56 10

Dysza natryskowa 3/4" z tuleją

400 397 603 03 43

20 21 57 00

Dysza natryskowa 3/4" ze złączem Geka

400 397 603 03 50

20 19 07 01

Dysza natryskowa 8 mm (opak. = 10szt.)

400 397 610 61 92

20 19 07 03

Dysza natryskowa bez otworu (opak. = 10szt.)

400 397 604 71 74

00 20 19 50

Dysza natryskowa S 16 mm (opak. = 10szt.)

400 397 638 67 47

00 20 19 51

Dysza natryskowa S 18 mm (opak. = 10szt.)

400 397 638 67 54

00 20 67 97

Dysza natryskowa S 8mm (opak. = 10szt.)

400 397 638 79 66

20 21 55 00

Dysza natryskowa tuleja 9 mm ze zł. GEKA

400 397 603 02 99

00 05 08 51

Dysza pistoletu natryskowego SP-1,5

400 397 624 80 45

20 19 13 00

Dysza tworzywo sztuczne 10 końcówka natryskowa do tynków ozdobnych

400 397 601 48 79

00 05 32 50

Dysza tynkarska 12 mm (wersja twarda) (opak. = 10szt.)

400 397 625 19 60

00 05 32 51

Dysza tynkarska 14 mm (wersja twarda) (opak. = 10szt.)

400 397 625 19 77

00 05 32 52

Dysza tynkarska 16mm (twarda wersja) (opak. = 10szt.)

400 397 625 19 84

00 06 32 90

Dysza tynkarska S 10mm czarna (opak. = 10szt.)

400 397 627 56 38

00 06 23 82

Dysza tynkarska S 12mm czarna (opak. = 10szt.)

400 397 627 47 61

00 06 23 83

Dysza tynkarska S 14mm czarna (opak. = 10szt.)

400 397 627 47 78

00 09 12 81

Dysza wodna LOTUS XL

400 397 632 76 89

00 00 85 90

Dysza ze stal nierdz. 10 mm końcówka natryskowa do tynków ozdobnych

400 397 609 81 69

00 00 85 94

Dysza ze stal nierdz. 10,5 mm SWING otw. powietrz. 2 mm

400 397 609 82 06

00 00 85 89

Dysza ze stal nierdz. 12 mm końcówka natryskowa do tynków ozdobnych

400 397 609 81 52

00 00 85 93

Dysza ze stal nierdz. 4 mm końcówka natryskowa do tynków ozdobnych

400 397 609 81 90

00 00 85 97

Dysza ze stal nierdz. 4,5 mm SWING otw. powietrz. 2 mm

400 397 609 82 37

00 00 85 92

Dysza ze stal nierdz. 6 mm końcówka natryskowa do tynków ozdobnych

400 397 609 81 83

00 00 85 96

Dysza ze stal nierdz. 6,5 mm SWING otw. powietrz. 2 mm

400 397 609 82 20

00 00 85 91

Dysza ze stal nierdz. 8 mm końcówka natryskowa do tynków ozdobnych

400 397 609 81 76

00 00 85 95

Dysza ze stal nierdz. 8,5 mm SWING otw. powietrz. 2 mm

400 397 609 82 13

00 00 85 98

Dysza ze stal nierdz. szczelina SWING

400 397 609 82 44

00 01 13 86

Dźwignia blokująca G 4 z gałką

400 397 612 16 38

20 70 61 00

Dźwignia klapy wylotowej

400 397 611 44 56

20 20 05 00

Dźwignia krzywki z pierścieniem zabezpieczającym jedn. hand. 10 szt.

400 397 602 77 94

20 60 23 01

Dźwignia napinająca bez haka

400 397 605 81 32

20 60 23 00

Dźwignia napinająca z hakiem

400 397 611 37 01

20 10 13 30

Dźwignia pokrywy otworu rewizyjnego

400 397 601 63 54

00 05 38 38

Dźwignia przełącznika 0-2x zatrzask. kompl.M22

400 397 625 51 35

00 05 98 41

Dźwignia przełącznika 1x przyc. 1x zatrz. kpl. M22

400 397 626 89 37

20 21 51 52

Dźwignia ręczna zaworu kulowego (20 21 51 51)

400 397 604 03 28

20 21 51 54

Dźwignia ręczna zaworu kulowego (20 21 51 53)

400 397 605 30 83

20 10 08 03

Dźwignia szybkozłącza M 14

400 397 603 68 95

00 07 82 64

Dźwignia zapadkowa do klapy odcinającej PN10/16 DN80

400 397 630 53 80

00 00 79 80

Dźwignia zasuwy Multimix RAL2004

400 397 609 60 59

20 41 89 00

Element bezpiecznik czułego 0,63A (opak. = 10szt.)

400 397 603 38 18

20 41 92 40

Element do bezpiecznika 20 mm czerwony

400 397 600 99 36

20 41 92 30

Element do bezpiecznika 20 mm szary

400 397 600 99 29

00 00 17 64

Element do bezpiecznika szary IKSI4 (Clip)

400 397 608 27 62

20 22 16 50

Element gumowy wymienny (podkładka gąbkowa) 15 x 29

400 397 603 09 61

20 10 13 40

Element napinający do otworu rewizyjnego

400 397 601 74 74

20 56 43 34

Element odolejania powietrza DP 2.100

400 397 605 63 43

20 54 54 01

Element przejściowy (kwadrat) wał mieszania HM 5

400 397 604 02 98

00 08 75 97

Element rewizyjny część 13 M ze złączem GEKA powercoat

400 397 632 13 28

20 19 95 00

Element rewizyjny część 25 V śr.24 ze złączem Geka

400 397 610 64 37

20 20 03 10

Element rewizyjny część 35 M ze złączem Geka

400 397 602 77 49

00 05 38 36

Element stykowy 1 zestyk rozwierny M22 - K01

400 397 625 49 16

00 05 38 35

Element stykowy 1 zestyk zwierny M22 - K10

400 397 625 49 09

20 45 59 05

Element stykowy EUMAX 1 zestyk zwierny/1 zestyk rozwierny

400 397 601 35 68

00 05 38 80

Element sygnalizatora świetlnego biały 12-30V

400 397 625 55 31

00 05 38 81

Element sygnalizatora świetlnego zielony 12-30V

400 397 625 55 48

20 41 92 50

Element TRKS 4/1-SI (5x30)

400 397 603 78 61

00 07 58 17

Element ustalający zewn. łożyska gum. pół. HM 6 RAL2004

400 397 630 35 08

20 56 64 03

Emulsyfikator – pokrywa otworu rewizyjnego przesuwana RAL2004

400 397 605 77 91

20 56 64 00

Emulsyfikator – pokrywa otworu rewizyjnego RAL 2004

400 397 611 33 74

20 56 60 30

Emulsyfikator – rozluźniająca tkanina filtracyjna

400 397 604 35 03

20 56 60 40

Emulsyfikator – uszczelka opasująca

400 397 604 35 10

20 56 60 10

Emulsyfikator blacha o dużych otworach

400 397 611 33 36

20 56 60 20

Emulsyfikator blacha o małych otworach

400 397 611 33 43

20 56 60 00

Emulsyfikator kpl.

400 397 611 33 29

20 56 06 10

EUMAX

400 397 611 19 98

20 56 06 11

EUMAX do przyłącza powietrza roboczego

400 397 601 96 21

00 07 17 39

Europaleta z tworzywa sztucznego 600 x 800

400 397 629 47 69

00 24 86 28

Falownik 230V zaprogramowany G 5/G 54

400 397 640 22 87

00 24 86 29

Falownik 230V zaprogramowany LOTUS XL

400 397 640 22 94

00 24 57 82

Falownik 230V zaprogramowany Ritmo L

400 397 640 09 48

00 24 57 97

Falownik 230V zaprogramowany Ritmo XL

400 397 640 09 79

00 24 86 25

Falownik 230V zaprogramowany SWING L

400 397 640 22 56

00 24 86 23

Falownik 230V zaprogramowany SWING M

400 397 640 22 32

00 24 86 24

Falownik 400V zaprogramowany SWING L

400 397 640 22 49

00 24 86 26

Falownik 400V zaprogramowany ZP 3 XL

400 397 640 22 63

00 24 86 27

Falownik 400V zaprogramowany ZP 3 XXL

400 397 640 22 70

20 22 18 00

Filc zapasowy 12 x 24

400 397 603 09 85

20 70 70 00

Filtr odpylający kpl.

400 397 604 61 08

00 07 50 94

Filtr wymienny C 63

400 397 630 18 63

00 10 49 28

Filtr zasysający KDT wodomierz suchy kpl.

400 397 635 16 84

20 04 85 02

Futerał zwijany na narzędzia 350 x 400 F0028

400 397 604 96 35

00 23 84 74

G 4 X bez pompy podwyższającej ciśnienie

400 397 640 01 60

00 42 34 08

G 4 X FC 230/400 V bez pompy podwyższającej ciśnienie wody

400 397 641 41 36

00 26 06 21

G 4 X FU 230 / 400 V z pompą podwyższającą ciśnienie 0,37 / 230 V

400 397 640 65 37

00 40 21 18

G 4 X FU 230 V bez pompy podwyższającej ciśnienie

400 397 641 36 58

00 41 42 34

G 4 X FU 230 V Pompa podwyższająca ciśnienie 0,37 / 230 V D 6-2 TWISTER

400 397 641 59 42

00 26 81 43

G 4 X FU 230 V z pompą podwyższającą ciśnienie 0,37

400 397 640 83 71

00 40 36 28

G 4 X smart 4KW/400V D5-2,5 z pompą podwyższającą ciśnienie wody 0,37kW, 400V

400 397 641 41 36

00 26 06 22

G 4 X smart bez pompy podwyższającej ciśnienie

400 397 640 65 44

00 41 42 38

G 4 X smart bez pompy podwyższającej ciśnienie  - energia geotermalma

400 397 641 59 66

00 41 42 31

G 4 X smart bez pompy podwyższającej ciśnienie + K2 N

400 397 641 59 35

00 25 73 59

G 4 X smart z pompą podwyższającą ciśnienie 0,37

400 397 640 61 79

00 41 41 71

G 4 X Super

400 397 641 58 67

00 40 67 95

G 4 X XL

400 397 641 45 70

00 40 21 68

G 4 X z AV 1000

400 397 641 36 96

00 41 42 24

G 4 X z gumową rurą mieszania

400 397 641 59 11

00 41 41 94

G 4 X z pompą podwyższającą ciśnienie 0,37 KW / 400 V

400 397 641 58 81

00 01 24 75

G 54 E RAL2004                 (D+ES)

400 397 612 35 33

20 22 33 21

Gąbka do pacy na trzonku

400 397 610 83 70

00 00 80 15

Gąbka narożna

400 397 609 62 19

00 10 66 27

Gąbka zastępcza biała

400 397 639 58 48

00 10 66 17

Gąbka zastępcza pomarańczowa tworzywo sztuczne

400 397 639 58 31

20 45 56 00

Gałka obrotowa Ręcznie – O – Automatycznie

400 397 603 69 49

20 13 33 00

Głowica cylindrowa

400 397 602 35 81

20 57 31 00

Głowica kulowa do sam. osob.

400 397 611 34 66

20 57 31 01

Głowica kulowa do sam. osob. klasa C

400 397 606 78 20

20 19 61 00

Głowica natryskowa 35 mm

400 397 602 75 72

20 19 06 10

Głowica natryskowa prosta (opak. = 5szt.)

400 397 610 61 78

20 19 06 00

Głowica natryskowa zagięta (opak. = 5szt.)

400 397 610 61 61

20 41 98 00

Główka bezpiecznikowa Neozed 20 – 63 A (opak. = 20szt.)

400 397 610 87 76

20 45 52 00

Główny przełącznik nawrotny

400 397 603 69 25

00 05 09 30

Główny wyłącznik ochronny silnika 10-16A 230V

400 397 624 85 26

00 05 09 27

Główny wyłącznik ochronny silnika 6,5-10A 400V

400 397 624 85 02

00 07 02 40

Gniazdo 10-pinowe 16A

400 397 629 27 65

20 43 35 00

Gniazdo 16-pinowe z wkładką mufkową

400 397 603 54 85

20 42 64 00

Gniazdo CEE 3 x 16 A 12h białe

400 397 603 48 22

20 42 68 00

Gniazdo CEE 3 x 16 A 6h niebieskie

400 397 603 48 53

20 42 65 00

Gniazdo CEE 4 x 16 A 6h czerwone

400 397 603 48 39

20 42 66 00

Gniazdo CEE 4 x 16 A 6h czerwone duże

400 397 603 48 46

20 42 66 10

Gniazdo CEE 4 x 16 A 6h czerwone małe

400 397 601 42 06

20 42 66 01

Gniazdo CEE 4 x 16 A 7h czarne

400 397 606 16 44

00 00 13 70

Gniazdo CEE 4 x 16A 6h czerwone nr 105

400 397 607 88 26

20 42 61 00

Gniazdo CEE 5 x 63 A 6h czerwone

400 397 610 89 98

20 42 74 00

Gniazdo CEE 7 x 16 A 6h czerwone

400 397 603 48 91

00 00 85 18

Gniazdo CEE 7 x 16 A 6h czerwone proste

400 397 609 78 27

20 42 72 00

Gniazdo ochronne 16 A niebieskie

400 397 603 48 77

20 42 72 10

Gniazdo ochronne 16 A szare

400 397 603 48 84

00 06 00 16

Gniazdo wierzchnie CEE 5 x 16A 6h czerwone 100 x 92 mm 20°

400 397 626 96 51

20 42 56 01

Gniazdo wtykowe CEE 5 x 16A 6h czerwone (przykręcane)

400 397 603 47 47

00 03 74 39

Gniazdo zaciskowe 100/112 L/20 do wentylatora

400 397 619 33 38

20 21 52 02

Górna część kpl. do  zaworu odcinającego 20 21 52 00

400 397 603 02 20

20 15 32 01

Górna część obudowy zaworu elektromagnetycznego 1/2" typ 6213

400 397 607 44 15

20 57 61 10

Górna część zawiasu do mocowania osłony

400 397 611 35 96

20 22 34 00

Grzebień tynkarski 33 cm

400 397 603 12 72

20 22 16 40

Guma zapasowa tarcza gąbkowa 13 x 25 czerwona,gładka,twarda

400 397 603 09 54

20 22 16 00

Guma zapasowa tarcza gąbkowa 13 x 25 czerwona,szorstka,twarda

400 397 610 81 27

00 00 21 58

Gumowa rura mieszania HM 104/204 440 mm prosta

400 397 608 68 07

00 03 68 21

Gumowa rura mieszania HM 3 555mmm

400 397 619 14 95

20 54 53 18

Gumowa rura mieszania HM 5

400 397 605 08 91

00 04 79 85

Gumowa rura mieszania OCTAGON HM 106/2006 L=465

400 397 623 93 71

00 05 99 46

Gumowa rura mieszania OCTAGON HM 84

400 397 626 94 39

00 01 94 20

Gumowa strefa mieszania RITMO

400 397 612 46 77

00 10 34 59

Gumowa strefa mieszania RITMO powercoat kpl.

400 397 634 99 33

20 10 28 06

Gumowa taśma blachy przeciwzatorowej

400 397 601 63 16

00 05 27 41

Gumowe łożysko zewnętrzne HM 6

400 397 625 16 49

20 65 09 00

Gumowy wąż ciśnieniowy śr. 32 ok. 7,5 m ze złączami C

400 397 611 40 98

00 05 51 96

Gwintowana złączka funkcjonalna/zawór zwrotny 1/2"

400 397 625 92 49

00 08 34 10

Hak gwintowany do dźwigni naprężającej  L=110

400 397 631 53 03

20 60 23 10

Hak śrubowy do dźwigni napinającej L = 80 mm

400 397 611 37 18

00 00 80 40

Hak śrubowy do dźwigni napinającej L = 90 mm

400 397 609 62 40

00 00 71 52

Hak zabezpieczający do wtyki CEE RAL2004

400 397 609 48 95

20 57 68 03

Hak zamknięcia do uchwytu

400 397 601 60 19

20 57 30 23

Hak zamykający ocynk.do osłony z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym ocynk.

400 397 611 07 79

00 04 73 24

HM 106 OCTAGON 400V 3 KW RAL2004

400 397 623 64 62

00 04 73 23

HM 106 OCTAGON 400V do KPS1 RAL2004

400 397 623 64 55

20 54 60 03

HM 2002 230 V, 2,2 kW, długa rura dozowania

400 397 607 05 16

00 02 04 73

HM 2002 z gumową rurą mieszania

400 397 612 90 54

00 00 87 83

HM 24 ze zdejmowanym kołnierzem wypływu i wałem dozowania 35 l/min

400 397 611 55 21

20 65 05 01

Instalacja tłocząca – wyposażenie podstawowe (guma)

400 397 607 78 74

20 65 05 00

Instalacja tłocząca – wyposażenie podstawowe (PCV)

400 397 601 25 61

20 54 67 00

Jednostka łożyska kołnierzowego z kulkowym łożyskiem obrotowym

400 397 611 15 54

00 00 53 39

Jednostka napędowa HM 5 5,5kW 280 obr./min

400 397 609 39 11

00 03 64 98

Jednostka napędowa maszyna do jastrychu koło zębate stożkowe 7,5

400 397 618 33 84

00 23 81 59

Jednostka napędowa SWING M 2,2KW kpl.

400 397 640 01 08

00 24 78 03

Jednostka napędu HM 5 7,5kW 254U zaczep z

400 397 640 19 83

20 17 36 00

Jednostka pomp R 7-1,5 kpl. ZP 3

400 397 610 59 04

20 17 36 01

Jednostka pomp R 7-3 S kpl. ZP 3

400 397 610 59 11

00 07 39 39

Jednostka pompy A2-2,5L  kpl.

400 397 630 03 23

00 11 01 44

Jednostka pompy A2-2,5L gumow. z Geka kpl.

400 397 635 44 25

00 11 02 24

Jednostka pompy A2-2,5L gumowa rura mieszania część 13M kpl.

400 397 635 47 22

00 06 09 08

Jednostka pompy A3-2L  kpl.

400 397 627 21 87

00 11 01 45

Jednostka pompy A3-2L gumow. z Geka kpl.

400 397 635 44 32

00 09 72 81

Jednostka pompy B4-1,5L (W7) część 25 V kpl.

400 397 633 92 48

00 10 72 48

Jednostka pompy B4-1,5L (W7) gumowa rura mieszania kpl.

400 397 635 30 53

00 09 58 46

Jednostka pompy B4-1,5L napin. kpl.

400 397 633 58 20

00 24 53 32

Jednostka pompy B4-2L (W7) Gum 25-V kpl.

400 397 640 08 87

00 26 07 37

Jednostka pompy R 7-1,5 RITMO XL-Rotomix kpl.

400 397 640 65 75

00 25 17 89

Jednostka pompy R7-1,5 kpl. RITMO XL

400 397 640 36 28

00 10 47 38

Jednostka pompy R7-3 do ZP 3 XL kpl

400 397 635 12 33

00 15 19 23

Jednostka pompy R7-3 do ZP 3 XL kpl.

400 397 637 49 80

00 08 17 28

Jednostka pompy R8-2 do ZP 3 kpl.

400 397 631 06 81

00 19 95 97

Jednostka pompy RITMO XL D5-2,5 kpl.

400 397 638 51 77

00 20 99 10

Jednostka pompy RITMO XL D6-2L napinana Część 25V kpl.

400 397 639 20 38

00 23 52 42

Jednostka pompy RITMO XL D6-2L napinana Część 35-M, kpl.

400 397 639 85 59

00 19 95 12

Jednostka pompy RITMO XL D6-3 kpl.

400 397 638 51 22

00 04 70 66

Jednostka pompy SWING II 0,3-4 kpl wył. krańc.

400 397 623 52 43

00 04 08 04

Jednostka pompy SWING II 0,3-4 l/min kpl.

400 397 620 64 34

00 03 98 25

Jednostka pompy SWING II 0,8 - 8 l/min kpl.

400 397 620 36 31

00 04 70 67

Jednostka pompy SWING II 0,8-8 kpl. Wyłącznik krańcowy

400 397 623 52 50

00 17 83 48

Jednostka pompy SWING L D6-3 kpl.

400 397 638 10 18

00 23 82 15

Jednostka pompy SWING M C 4-2 napinana kpl.

400 397 640 01 39

00 06 68 30

Jednostka pompy T10-1,5 do ZP 3 kpl.

400 397 628 46 30

00 24 93 05

Jednostka przeciwpyłowa G4

400 397 640 26 14

20 17 30 00

Jednostka sterowania ciśnieniowego złącze EWO/Geka

400 397 602 65 06

00 04 80 08

Jednostka sterowania HM 106/2006 400V 3P kpl RAL2004

400 397 623 95 48

20 54 51 01

Jednostka sterowania HM 5 bez przepływomierza

400 397 611 14 79

00 09 61 84

Jednostka sterowania LOTUS XL 230V FU kpl RAL2004

400 397 633 71 69

00 09 61 89

Jednostka sterowania LOTUS XL 400V kpl. RAL2004

400 397 633 71 83

20 10 81 02

Jednostka sterowania MONOJET 3.35 400V

400 397 602 57 52

20 17 15 55

Jednostka sterowania N 2 z przetwornicą częstotliwości

400 397 607 76 52

00 00 84 72

Jednostka uszczelnienia olejowego SWING kpl.

400 397 609 76 98

20 14 40 20

Jednostka uszczelnienia olejowego ZP 3S D = 30 x 60

400 397 602 52 64

20 14 40 10

Jednostka uszczelnienia olejowego ZP 3V D = 40 x 80

400 397 602 45 88

20 14 40 28

Jednostka uszczelnienia olejowego. ZP 3S/WMP D=30x60 RAL2004

400 397 606 15 14

00 26 42 24

Jednostka wysyłkowa  Nr: 81

400 397 640 76 71

00 26 42 26

Jednostka wysyłkowa Nr.: 6 / EWP

400 397 640 76 95

00 26 42 28

Jednostka wysyłkowa Nr: 4 / EWP

400 397 640 77 18

00 26 42 27

Jednostka wysyłkowa Nr: 5 / EWP

400 397 640 77 01

00 26 42 25

Jednostka wysyłkowa Nr: 6 / Euro

400 397 640 76 88

00 40 42 55

Jednostka wysyłkowa Nr: 81 bez pokrywy

400 397 641 41 74

00 41 89 75

JETSET pro w walizce, komplet

400 397 641 73 73

20 99 70 61

Karton 1180 x 780 x 1065 Nr 81

400 397 607 46 13

20 99 70 50

Karton 1200 x 200 x 200 Wał mieszania

400 397 607 47 36

20 99 70 51

Karton 250 x 180 x 180 Nr 1 mały

400 397 607 47 29

20 99 70 52

Karton 330 x 220 x 160 Nr 1 duży

400 397 607 47 12

20 99 70 53

Karton 400 x 120 x 450 Klapa odcinająca

400 397 607 47 05

20 99 70 54

Karton 450 x 320 x 180 Nr 2

400 397 607 46 99

20 99 70 55

Karton 580 x 285 x 200 Nr 3

400 397 607 46 82

00 07 38 29

Karton 600 x 600 x 270

400 397 629 99 86

20 99 70 56

Karton 610 x 320 x 335 Nr 4

400 397 607 46 68

00 20 65 83

Karton 620 x 620 x 400

400 397 638 78 50

20 99 70 57

Karton 710 x 400 x 400 Nr 5

400 397 607 46 51

00 20 51 05

Karton 710x710x180 (krata ochronna/koło dozownika)

400 397 638 69 14

20 99 70 58

Karton 800 x 400 x 250 Sprężyna filtra

400 397 607 46 44

20 99 70 59

Karton 800 x 600 x 580 Nr 6

400 397 607 46 37

00 06 88 58

Karton 900 x 730 x 420 Korpus pokrywy G 4/G 5

400 397 628 83 93

00 25 71 21

Kątownik do prowadzenia drutu CUTMASTER CM

400 397 640 59 74

20 22 27 00

Kielnia gipsiarska

400 397 610 82 26

00 08 90 78

Klapa odcinająca NW 250 bez napędu nastawnika Di-we RAL2004

400 397 632 40 08

00 03 56 58

Klapa odcinająca PN10/16 DN80 z dźwignią ~~

400 397 617 49 86

20 10 81 30

Klapa uchylna /dźwignia kwadratowa MONOJET RAL2004 kpl.

400 397 611 49 99

20 10 21 01

Klapa zasobnika materiałowego z ramą i uszczelką

400 397 603 60 31

20 12 06 10

Klatka mieszająca z łożyskiem stojakowym GX/GXE/UP

400 397 602 26 07

20 24 04 00

Klej 600 g

400 397 610 86 53

20 11 84 15

Klin zamykający

400 397 604 00 83

00 01 20 60

Klosz lampy pozycyjnej klasa C

400 397 612 32 74

20 57 37 10

Klosz lampy tylnej przeciwmgielnej

400 397 601 02 60

20 57 38 11

Klosz światła pozycyjnego P + L dwudzielny

400 397 604 38 79

00 11 25 41

Klucz do reduktora ciśnienia ocynk. z LOGO

400 397 635 57 43

20 44 45 00

Klucz do szafki sterowniczej podwójna bródka 3 mm

400 397 603 57 82

00 00 11 02

Klucz do zamka SILOMAT C

400 397 607 65 63

20 65 85 00

Klucz do złącza nasad. B-C

400 397 611 43 26

20 22 76 11

Klucz dwustronny 19 x 24

400 397 605 82 79

20 04 85 12

Klucz dwustronny płaski 17 x 19

400 397 604 96 80

20 04 85 11

Klucz dwustronny płaski 24 x 30

400 397 600 83 11

00 26 24 02

Klucz płaski  podwójny 16 x 18

400 397 640 71 52

00 00 21 41

Klucz specjalny G 5 SUPER

400 397 608 66 30

00 02 26 56

Kolano 1" gw. wewn - gw. zewn. 45° Nr 121 ocynk.

400 397 613 83 39

20 20 36 20

Kolano 1" gw.wewn.-gw.zewn. nr 92 ocynk.

400 397 610 68 02

20 20 38 00

Kolano 1/2" gw. wew. - gw. zewn. 45 ° nr 121 ocynk.

400 397 601 72 38

20 20 36 10

Kolano 1/2" gw. wew. - gw. zewn. nr 92 ocynk.

400 397 610 67 96

20 20 36 11

Kolano 1/2" gw. wew. nr 90 ocynk.

400 397 601 54 87

20 20 36 50

Kolano 1/4" gw. wew. - gw. zewn. nr 92 ocynk.

400 397 610 68 19

20 20 36 52

Kolano 1/8" gw. wew. gw. zewn. MS

400 397 610 45 01

00 00 84 07

Kolano 2" 90° gw. wewn.-gw. zewn. nr 1a ocynk.

400 397 609 73 22

20 20 38 50

Kolano 2" gw. wew. - gw. zewn. 45 ° nr 121 ocynk.

400 397 602 87 22

00 02 35 87

Kolano 2" gw.wewn. - gw. zewn. Nr 92 ocynk.            ~

400 397 614 65 87

00 00 88 99

Kolano 3/4" 90° gw. zewn. nr 3 ocynk.

400 397 610 00 15

20 20 36 01

Kolano 3/4" gw. wew. - gw. zewn. nr 92 ocynk.

400 397 610 67 89

20 20 36 02

Kolano 3/4" gw.wewn. nr 90 ocynk.

400 397 601 73 13

20 20 36 00

Kolano 3/8" gw. wew. - gw. zewn. nr 92 ocynk.

400 397 610 67 72

20 20 36 03

Kolano 3/8" gw. wew. nr 90 ocynk.

400 397 601 84 64

00 06 97 43

Kołek rozporowy 4 AS-K 12/76

400 397 629 19 80

20 54 76 04

Kołek ustalający 10 x 36 DIN 1481

400 397 601 58 69

20 54 76 00

Kołek ustalający 10 x 40 DIN 1481

400 397 611 16 39

20 54 76 06

Kołek ustalający 10 x 50 DIN 1481

400 397 610 88 82

20 20 85 21

Kołek ustalający 12 x 40 DIN 1481

400 397 604 00 90

20 54 76 02

Kołek ustalający 5 x 36 DIN 1481

400 397 601 58 45

20 20 06 00

Kołek ustalający 6 x 30 jedn. hand. 20 szt.

400 397 608 17 58

20 54 76 03

Kołek ustalający 6 x 40 DIN 1481

400 397 601 58 52

20 20 06 10

Kołek ustalający 6 x 40 jedn. hand. 20 szt.

400 397 602 78 17

20 54 76 05

Kołek ustalający 6 x 50 DIN 1481

400 397 603 45 01

20 54 76 01

Kołek ustalający 8 x 36 DIN 1481

400 397 601 58 38

20 20 85 19

Kołek ustalający 8 x 40 DIN 1481

400 397 603 60 79

20 20 85 07

Kołek ustalający 8 x 45 DIN 1481 (opak. = 10szt.)

400 397 601 65 21

20 55 29 00

Kołek zabezpieczający z łańcuszkiem i zatyczką

400 397 611 17 90

20 56 67 20

Kółko D 48 do lawety do SILOMAT

400 397 601 27 83

20 54 65 00

Kółko paska klinowego 63 mm do HM 2000

400 397 604 04 65

20 54 64 00

Kółko paska klinowego D 355mm

400 397 604 04 58

00 00 11 63

Kółko samonastawcze zwrotne 230 mm czarna osłona

400 397 607 70 96

00 00 11 15

Kółko samonastawcze zwrotne G 5 c/ G 54

400 397 607 66 93

00 00 82 54

Kółko zapasowe 230 x 85 pokrywa RAL 2004

400 397 609 69 29

00 12 81 80

Kołnierz ciśnieniowy 8 litrów ocynk.

400 397 635 94 06

00 28 43 20

Kołnierz ciśnieniowy krótki 2 L 8 ZP 3 XXL RAL 2004

400 397 641 07 70

00 14 70 54

Kołnierz ciśnieniowy R-pompa bez stożka RAL2004

400 397 637 24 50

00 20 59 61

Kołnierz ciśnieniowy R-Pu SWING-L 1 1/4"RAL2004

400 397 638 73 93

20 10 10 12

Kołnierz G 4 z pałąkiem ochronnym kpl. ocynk.

400 397 606 41 71

00 02 36 58

Kołnierz gwintowany 1 1/4" ocynk. SWING II

400 397 614 72 94

20 60 05 53

Kołnierz mieszka przelotowego nakrywa przelotowa kpl.

400 397 604 42 41

00 23 11 46

Kołnierz obudowa mechanizm wolnego koła ocynk.

400 397 639 64 32

00 04 51 69

Kołnierz obudowy łożyska Typ FYT B 508M

400 397 622 84 74

20 17 23 00

Kołnierz pompy z szybkozłączem

400 397 602 63 91

20 17 23 01

Kołnierz pompy ZP 3 RAL2004

400 397 603 87 90

20 60 25 05

Kołnierz przejściowy sondy stanu napełnienia

400 397 601 60 02

20 13 65 20

Kołnierz przekładni ZF 21 z 6 otworami

400 397 603 19 99

00 04 72 50

Kołnierz przekładni ZF 38

400 397 623 61 10

20 17 29 00

Kołnierz silnika do ZP 3 S RAL 2004

400 397 603 88 13

20 54 93 00

Kołnierz silnika z pałąkiem ochronnym HM 2 540 mm

400 397 611 17 07

20 54 95 07

Kołnierz silnika z pałąkiem ochronnym HM 3

400 397 601 76 03

20 17 25 00

Kołnierz silnika ZP 3 S z szybkozłączem

400 397 602 64 69

20 10 06 55

Kołnierz spawany, oddzielana rura mieszania G4

400 397 604 24 38

00 10 35 01

Kołnierz ssący ZP 3 XL RAL2004

400 397 635 01 68

00 08 75 91

Kołnierz ssawny A3-2L RITMO strefa gumowana VA

400 397 632 12 43

00 23 33 05

Kołnierz ssawny B4-1,5L RITMO do mieszarki dodatkowej RAL2004

400 397 639 81 84

00 08 94 31

Kołnierz ssawny Pompa D do pierścienia samouszczelniającego L200 ocynk.

400 397 632 45 65

00 08 94 32

Kołnierz ssawny pompa D z pierścieniem samouszczelniającym L200 ocynk.

400 397 632 45 89

20 17 50 03

Kołnierz ssawny pompa R CUP z pierścieniem samouszczelniającym

400 397 606 76 60

00 05 93 25

Kołnierz ssawny pompa R do pierścienia samouszczelniającego LA=200mm ocynk.

400 397 626 75 41

20 12 09 12

Kołnierz ssawny pompa R z pierścieniem samouszczelniającym 155 mm

400 397 611 51 49

20 10 42 17

Kołnierz ssawny pompa R z pierścieniem samouszczelniającym LA = 200 mm

400 397 605 02 35

00 10 34 08

Kołnierz ssawny pompy B gumowa rura mieszania ocynk.

400 397 634 98 89

20 17 52 07

Kołnierz ssawny pompy D CUP z pierścieniem samouszczelniającym

400 397 606 76 53

20 17 50 02

Kołnierz ssawny pompy R CUP do pierścienia samouszczelniającego

400 397 605 50 63

00 03 71 88

Kołnierz ssawny SWING II D59 RAL2004 kpl.

400 397 619 24 92

20 17 52 11

Kołnierz ssawny ZP 3 pompa T bez pierścienia samouszczelniającego

400 397 605 50 70

00 05 65 76

Kołnierz tłocz. 4 litry RAL2004

400 397 626 19 90

20 11 87 02

Kołnierz tłoczny pompa D 1 1/4" gw. zewn., UP RAL 2004

400 397 602 22 25

20 11 89 04

Kołnierz tłoczny Pompa D 2" gw. zewn., 27° zagięta

400 397 603 49 90

00 04 76 81

Kołnierz tłoczny pompa D G 4 ocynk. 1 1/4" gw. wewn. kpl.

400 397 623 78 72

20 11 88 20

Kołnierz tłoczny pompa R 1 1/4" gw. zewn., G 4

400 397 601 57 15

20 11 89 00

Kołnierz tłoczny pompa R 1 1/4" gw. zewn., ZP 3/UP

400 397 602 22 70

00 04 41 54

Kołnierz tłoczny pompa R 11/4 gw. zewn. ZP 3 Mu RAL2004

400 397 622 25 57

20 11 89 20

Kołnierz tłoczny pompa R 2" gw. zewn., ZP 3/UP RAL 2004

400 397 610 38 56

20 11 91 10

Kołnierz tłoczny pompa T 2" gw. zewn., ZP 3 RAL 2004

400 397 602 47 86

00 04 51 12

Kołnierz tłoczny pompy D 1 1/4" gw. zewn. odgał. 25° CP 3 do manom.

400 397 622 80 47

20 10 10 07

Kołnierz uchylny G 4 z pałąkiem ochronnym 2 otwory RAL 2004

400 397 604 58 42

20 10 10 00

Kołnierz uchylny G 4 z pałąkiem ochronnym kpl.

400 397 602 03 13

00 02 05 94

Kołnierz uchylny G 5 C RAL2004

400 397 612 93 82

00 24 67 40

Kołnierz uchylny RITMO XL FU 230/400 z możliwością przełączania, z silnikiem przekładniowym 5,5kW kpl.

400 397 640 17 85

20 55 46 00

Kołnierz uchylny silnika HM 5 z pałąkiem ochronnym RAL 2004

400 397 611 18 13

00 03 99 54

Kołnierz uchylny silnika HM 6 RAL2004

400 397 620 43 31

00 00 79 78

Kołnierz uszczelniający zasuwy MULTIMIX ocynk.

400 397 609 60 42

00 07 58 03

Kołnierz wyloru zaprawy okrągły HM 6 RAL2004

400 397 630 34 47

00 05 25 16

Kołnierz wylotu zaprawy HM 106/2006 RAL2004 kpl.

400 397 625 11 44

00 00 19 27

Kołnierz wylotu zaprawy HM 2/200/2002 kpl. z łożyskiem zewnętrznym

400 397 608 44 90

20 54 81 03

Kołnierz wylotu zaprawy HM 2/200/2002 zdejmowany RAL2004

400 397 611 02 74

20 54 55 05

Kołnierz wylotu zaprawy HM 5 kpl. z łożyskiem zewnętrznym

400 397 603 94 76

20 54 55 03

Kołnierz wylotu zaprawy HM 5 RAL 2004

400 397 611 04 58

20 54 55 00

Kołnierz wylotu zaprawy HM 5 z otworem kwadratowym

400 397 604 03 35

00 04 62 82

Kołnierz wylotu zaprawy HM 6 RAL2004 kpl.

400 397 623 25 87

00 08 71 45

Kołnierz wylotu zaprawy LOTUS XL

400 397 632 05 43

00 00 79 85

Kołnierz wylotu zaprawy Multimix RAL 2004

400 397 609 60 73

00 10 19 99

Kołnierz zacisk.bez gniazda zawor.kulkow.do uszczel. smarem RAL2004

400 397 634 72 12

00 10 20 00

Kołnierz zacisk.z rowkiem smarującym do uszczel.smarem RAL2004

400 397 634 72 29

20 54 95 15

Kołnierz zaciskowy do uszczelki rury mieszania ocynk.

400 397 606 82 85

20 54 57 05

Kołnierz zaciskowy uszczelka gumowa HM RAL 2004

400 397 604 03 80

20 54 95 14

Kołnierz zaciskowy uszczelki rury mieszania HM 3 RAL2004

400 397 606 23 51

00 28 64 38

Kołnierz zasysający 2 L 8 ZP 3 XXL RAL 2004

400 397 641 15 31

00 17 31 33

Kołnierz zbiornika SWING L RAL2004

400 397 639 58 17

20 11 93 52

Koło 100 x 25 x 12

400 397 605 79 06

20 54 83 10

Koło 180 x 50 x 90

400 397 604 07 62

00 04 89 43

Koło dozownika G 5 głęboko tłoczone kpl. RAL2004

400 397 624 34 46

20 17 35 00

Koło jezdne (opona pneumatyczna) 4.00 x 8

400 397 610 58 98

20 15 76 00

Koło nastawne (uchwyt tworzywo sztuczne)

400 397 602 60 01

20 56 18 00

Koło ręczne napędu nastawnika

400 397 604 20 49

00 23 29 78

Koło samobieżne SL PP i Ondina

400 397 639 79 72

00 01 13 42

Koło ślimakowe CA21 Z = 49 Typ 5/6

400 397 612 12 18

00 10 31 97

Koło zębate (czołowe) M 1,5 Z=64 DF41

400 397 634 96 67

00 04 72 45

Koło zębate (czołowe) stopień 1 Z=33 ZF38-A100LD2

400 397 623 60 66

00 04 86 97

Koło zębate (P. 49) i zębnik kpl.

400 397 624 18 55

20 14 34 21

Koło zębate st. 1 20 zęb. do ZF41

400 397 610 40 51

00 01 10 19

Koło zębate st. 1 Z = 43 do ZF 21

400 397 612 07 54

20 13 96 02

Koło zębate st. 1 Z=32 do DF 41

400 397 600 98 20

20 13 96 04

Koło zębate st. 2 Z=60 do DF 41

400 397 600 98 44

20 13 77 24

Koło zębate st. 3 Z=46 do DF 31

400 397 600 97 45

20 13 98 14

Koło zębate stopień 1 18 zęb. do ZF21/ZF41

400 397 600 97 90

20 13 77 19

Koło zębate stopień 1 19 zęb. D = 10 do DF31-M1P4

400 397 600 96 91

20 13 77 30

Koło zębate stopień 1 19 zęb. D = 12 do DF31-G80S4

400 397 604 34 97

20 13 68 20

Koło zębate stopień 1 23 zęb. do ZF21

400 397 600 95 85

20 13 68 21

Koło zębate stopień 1 42 zęb. do ZF21

400 397 600 95 92

20 13 98 15

Koło zębate stopień 1 47 zęb. do ZF21

400 397 600 98 06

20 13 77 20

Koło zębate stopień 1 62 zęb. do DF31

400 397 600 97 07

20 13 98 19

Koło zębate stopień 1 67 zęb. do ZF41

400 397 604 56 82

20 56 19 37

Koło zębate stopień 1 Z=22 do CA21

400 397 604 21 62

00 01 10 20

Koło zębate stopień 1 Z=22 do ZF 21

400 397 612 07 61

20 13 68 23

Koło zębate stopień 2 47 zęb. do ZF21

400 397 600 96 15

20 13 77 22

Koło zębate stopień 2 Z=57 do DF 31

400 397 600 97 21

00 04 72 46

Koło zębate Z=22 do ZF-38 A-100LD2

400 397 623 60 73

00 04 72 44

Koło zębate Z=52 ZF-38 A-100LD2

400 397 623 60 59

20 05 07 38

Kołpak do łożyska stojakowego

400 397 601 90 27

20 45 59 09

Kołpak gumowy przycisk (20 45 59 08)

400 397 604 43 02

20 10 17 00

Kołpak koła dozownika

400 397 610 28 11

20 48 24 10

Kołpak uchwytu szczotki węglowej MIXER 1200/1600/1800 W

400 397 611 09 15

20 48 24 00

Kołpak uchwytu szczotki węglowej MIXER 800 W

400 397 611 09 08

20 14 42 35

Kołpak zamykający 35 x 8 SK12 R150

400 397 606 03 19

00 00 83 58

Kołpak zamykający PCV (PVC) 60 x 35

400 397 609 72 30

00 04 80 15

Kołpak zamykający PCV 1" (okrągły, czarny)

400 397 623 95 55

20 10 80 39

Kołpak zamykający PCV 3/4" (okrągły, czarny)

400 397 604 88 43

00 25 71 20

Kołpaki okrągłe do nóżek  podstawy CM

400 397 640 59 67

20 54 54 02

Komora wymienna utwardzona do wału mieszania HM 5 RAL 2004

400 397 604 03 04

00 20 64 40

Końcówka natryskowa 25 mm dysza 14 – długa- obrotowa

400 397 638 77 13

00 13 66 24

Końcówka natryskowa 25 mm dysza 14 – krótka, obrotowa

400 397 636 35 57

00 07 36 68

Końcówka natryskowa 25 mm Geka, dysza powietrza 4 mm DT4.8

400 397 629 97 88

20 19 00 13

Końcówka natryskowa 25 mm śr. 24, dysza 14 mm, długa

400 397 607 36 92

20 19 00 02

Końcówka natryskowa 25 mm śr.24, dysza 14 mm

400 397 602 70 15

20 19 00 11

Końcówka natryskowa 25 mm śr.24, dysza 14 mm, 30° długa

400 397 602 70 46

20 19 00 05

Końcówka natryskowa 25 mm śr.24, dysza 14 mm, 30° krótka

400 397 602 70 22

00 00 13 99

Koncówka natryskowa 25 mm śr.24, z zaworem kulowym

400 397 607 91 13

00 05 79 01

Końcówka natryskowa 25 mm złącze Geka, dysza 14 mm krótka

400 397 626 46 94

00 21 10 91

Koncówka natryskowa 25mm sr.24, dysza 14 mm smartline

400 397 639 21 37

00 21 10 92

Koncówka natryskowa 25mm, sr.24, dysza 14 mm, 30° długa smartline

400 397 639 21 44

20 19 60 00

Końcówka natryskowa 35 mm

400 397 602 75 65

00 00 22 52

Końcówka natryskowa 35mm LW34 z zaworem kulowym

400 397 608 77 43

20 19 63 00

Końcówka natryskowa do betonu 35 mm z rurą dyszy 12 mm kpl.

400 397 603 67 10

20 19 64 00

Końcówka natryskowa do betonu 35 mm z rurą dyszy 15 mm kpl.

400 397 603 66 97

20 19 59 00

Końcówka natryskowa do tynków ozdobnych i zbrojących

400 397 601 39 02

00 00 84 81

Końcówka natryskowa kątowa Swing

400 397 609 78 10

20 48 36 00

Kondensator 0,15 myF D = 16 x 35 z przewodem

400 397 611 11 89

20 44 77 01

Kondensator 100 myF D = 45 x 150 z przewodem

400 397 601 69 10

20 44 77 00

Kondensator 130 myF D = 40 x 175

400 397 610 95 99

00 02 12 51

Kondensator 160 MF D = 41 x 83

400 397 613 18 66

20 44 78 10

Kondensator 20 myF D = 40 x 100

400 397 610 96 12

20 13 01 07

Kondensator 20 myF D = 40 x 125

400 397 605 70 29

00 00 12 65

Kondensator 20 myF D = 40 x 70

400 397 607 55 80

00 02 12 00

Kondensator 50 MF D = 45 x 116

400 397 613 16 99

20 44 78 01

Kondensator 60 myF D = 45 x 150 z przewodem

400 397 601 69 03

00 04 06 70

Kondensator 70MF D=50 x 120 z przewodem

400 397 639 58 62

00 14 79 98

Konsola lewa Kompresor ZP3 XL FU RAL2004

400 397 637 30 13

20 57 34 04

Konsola mocująca wysuwanego wspornika rurowego

400 397 601 59 51

20 10 33 17

Konsola pompy podwyższającej ciśnienie RAL2004

400 397 604 65 04

00 14 79 99

Konsola prawa Kompresor ZP3 XL FU RAL2004

400 397 637 30 20

20 54 51 04

Konsola przegubowa HM 5 do stojaka przenośnego

400 397 601 70 09

20 10 33 11

Konsola sprężarki RAL2004

400 397 602 07 02

20 57 35 13

Konsola sprężarki SILOJET 140 RAL2004

400 397 607 01 10

00 13 71 66

Kontrola faz 3UG4614-1BR20

400 397 636 46 15

20 20 58 10

Korek 1" gw. zewn. nr 290 ocynk.

400 397 601 67 29

20 13 47 01

Korek F 11

400 397 602 37 41

20 20 58 80

Korek gwintowany 1/2" DIN 910 ocynk.

400 397 601 03 07

20 15 61 00

Korek zamykający z pierścieniem samouszczelniającym R 1/4" do reduktora ciśnienia

400 397 610 57 20

00 40 41 13

Korpus nakrywy Nakrywa nadmuchu G 5 kątowa RAL 9002 kpl.

400 397 641 41 67

00 04 43 48

Korpus nakrywy nakrywy nadmuchu G5 tłocz. RAL9002 kpl.

400 397 622 38 13

00 06 04 40

Korpus pokrywy pokrywa nadmuchu G 4 RAL2004

400 397 627 11 35

00 09 40 44

Korpus pompy AV3 PKS65 NBR

400 397 632 97 06

00 00 69 41

Korpus środkowy - sucha strefa HM 5 kpl.

400 397 609 44 44

20 54 82 27

Korpus środkowy HM 202/204 kpl.

400 397 607 08 99

00 00 22 09

Korpus środkowy HM 5 LBS RAL2004

400 397 608 73 16

20 99 70 20

Kosz metalowy

400 397 611 48 83

00 03 74 12

Kosz ssawny

400 397 619 32 39

00 02 00 63

Kosz ssawny z sitem filtra stal szlachetna kpl.

400 397 612 69 47

00 13 66 19

Kosz ssawny z sitem filtra stal szlachetna kpl.

400 397 636 35 33

00 13 66 20

Kosz zasysania ze stali szlachetnej

400 397 636 35 40

00 28 19 96

Kotwa M 16 x 330 mm gwint  100 mm dł.

400 397 640 98 04

20 11 84 04

Kotwa M16 x 280 mm (1 zestaw = 2 szt.)

400 397 602 20 96

20 11 87 09

Kotwa M16 x 290 mm (1 zestaw = 2 szt.)

400 397 603 47 78

00 23 41 41

Kotwa M16 x 330mm (1 zestaw = 2 sztuki)

400 397 639 84 81

20 11 87 10

Kotwa M16 x 340mm z oczkiem (zestaw)

400 397 602 22 32

20 11 87 80

Kotwa M16 x 370 mm (1 zestaw = 2 szt.)

400 397 601 57 39

20 11 81 93

Kotwa M16 x 390 mm ROTOMIX (zestaw)

400 397 602 20 58

20 11 87 31

Kotwa M16 x 440 mm (1 zestaw = 2 szt.)

400 397 601 29 36

20 11 89 10

Kotwa M16 x 630 mm do ZP3 (zestaw)

400 397 602 22 87

00 00 11 65

Kotwa M16 x 750mm (1 zestaw = 2 sztuki)

400 397 611 56 68

20 56 67 07

Krańcówka przednia zasobnika tłoczenia RAL2004

400 397 605 74 49

20 10 10 20

Krata ochronna MONOJET lewa

400 397 604 31 90

20 10 10 21

Krata ochronna MONOJET prawa

400 397 604 32 06

00 25 30 76

Krata ochronna SWING L położenie pogłębione MW_65 RAL 2004

400 397 640 42 74

00 23 56 58

Krata ochronna SWING prosta RAL2004

400 397 639 87 40

00 25 26 89

Krata ochronna wgłębiona z ramą z rury stalowej RAL2

400 397 640 42 12

00 23 14 65

Krata ochronna z kołnierzem silnika BOLERO RAL

400 397 639 69 44

00 20 18 48

Krata ochronna z membraną odpylającą RAL2004

400 397 638 64 19

00 10 21 27

Krata ochronna ZP 3 XL RAL2004

400 397 634 74 41

00 24 61 74

Krataa ochronna XS RAL2004

400 397 640 12 35

20 17 21 01

Kratka ochronna do ZP 3 S/V RAL 2004

400 397 602 63 46

20 10 20 02

Kratka ochronna G 4 z zawiasami

400 397 602 94 60

20 54 62 00

Kratka ochronna HM 2000/2002 RAL 2004

400 397 604 04 34

20 17 60 00

Kratka ochronna N 2 VIA z nakładką

400 397 601 03 90

00 00 84 61

Kratka ochronna SWING

400 397 609 75 82

00 06 52 17

Kratka ochronna z kołnierzem silnika RITMO RAL2004

400 397 628 04 03

00 00 21 13

Kratka ochronna z ramą z prętów RAL 2004

400 397 608 63 57

20 22 32 00

Kratka ścierna dwustronna płaska

400 397 610 83 32

20 54 54 09

Krążek blokujący HM ocynk.

400 397 605 66 33

00 02 14 97

Krążki izolacyjne drut tnący Cutmaster kpl.

400 397 613 27 64

20 13 38 00

Krzywka

400 397 610 45 94

00 20 04 03

Kula gąbkowa 25mm do LW19

400 397 638 56 65

00 02 37 25

Kula gąbkowa 50mm miękka                ~

400 397 614 79 66

00 02 37 26

Kula gąbkowa 70 mm miękka

400 397 614 79 73

00 01 04 11

Kula gąbkowa śr. 17 mm do węża 10 mm

400 397 611 77 09

20 21 05 00

Kula gąbkowa średnica 30 mm (opak. = 20szt.)

400 397 610 77 24

00 02 05 15

Kula gąbkowa średnica 35 mm

400 397 612 91 60

20 21 06 00

Kula gąbkowa średnica 50 mm (opak. = 20szt.)

400 397 610 77 31

20 21 06 10

Kula gąbkowa średnica 60 mm twarda (opak. = 20szt.)

400 397 610 77 48

20 21 07 00

Kula gąbkowa średnica 70 mm (opak. = 20szt.)

400 397 610 77 55

20 21 52 00

Kurek odcinający 1/2" bez spustu

400 397 603 02 06

20 45 65 10

Łącznik miniaturowy do napędu nastawnika nowy

400 397 611 00 38

20 13 74 01

Łącznik zaciskowy M4, do silnika do 3kW Flender

400 397 602 44 65

20 13 63 01

Łączówka zaciskowa M5, silnik od 4 kW Flender

400 397 602 39 70

20 45 77 10

Lampka kontrolna oprawa gwint. kpl. PG16

400 397 605 63 36

20 57 39 04

Lampka oswietlająca znak SILOMAT C

400 397 605 76 30

00 21 41 26

Lanca zalewowa do zalewania zaprawy fugowej

400 397 639 32 64

00 02 34 52

Łańcuch drabinkowy 12,7 x 4,88 x 1560

400 397 614 53 37

00 01 18 97

Łańcuch holowniczy przewodu CUTMASTER

400 397 612 30 38

20 55 29 10

Łańcuszek zabezpieczający 2 mm dł. 250 mm K20

400 397 604 82 18

20 57 70 03

Łańcuszek zabezpieczający z sześcioma oczkami

400 397 601 59 13

20 22 09 50

Łata aluminiowa z poziomnicą 2,0 m

400 397 603 07 32

20 22 09 60

Łata aluminiowa z poziomnicą 2,5 m

400 397 603 07 49

20 22 09 70

Łata aluminiowa z poziomnicą 3 m

400 397 603 07 56

20 23 00 00

Łata do płynnego jastrychu

400 397 610 85 16

00 04 69 11

Łata sztukatorska metalowa lekka dł. 1,0 m

400 397 623 44 82

20 22 00 00

Łata tynkarska profilowa dł. 1000  (opak. = 10szt.)

400 397 603 05 96

20 22 01 00

Łata tynkarska profilowa dł. 1200 (opak. = 10szt.)

400 397 603 06 02

20 22 02 00

Łata tynkarska profilowa dł. 1500 (opak. = 10szt.)

400 397 610 78 92

20 22 03 00

Łata tynkarska profilowa dł. 1800 (opak. = 10szt.)

400 397 610 79 08

20 22 04 00

Łata tynkarska profilowa dł. 2000 (opak. = 10szt.)

400 397 610 79 15

20 22 04 10

Łata tynkarska profilowa dł. 2500 (opak. = 10szt.)

400 397 610 79 22

20 22 04 20

Łata tynkarska profilowa dł. 3000 (opak. = 10szt.)

400 397 610 79 39

20 22 05 00

Łata tynkarska trapezowa dł. 1000 z kołpakiem (opak. = 10szt.)

400 397 603 06 64

20 22 06 00

Łata tynkarska trapezowa dł. 1200 z kołpakiem (opak. = 10szt.)

400 397 603 06 71

20 22 07 00

Łata tynkarska trapezowa dł. 1500 z kołpakiem (opak. = 10szt.)

400 397 603 06 88

20 22 08 00

Łata tynkarska trapezowa dł. 1800 z kołpakiem (opak. = 10szt.)

400 397 610 79 60

20 22 09 00

Łata tynkarska trapezowa dł. 2000 z kołpakiem (opak. = 10szt.)

400 397 610 79 77

20 22 09 10

Łata tynkarska trapezowa dł. 2500 z kołpakiem (opak. = 10szt.)

400 397 610 79 84

20 22 09 20

Łata tynkarska trapezowa dł. 3000 z kołpakiem (opak. = 10szt.)

400 397 603 07 25

00 08 97 93

Lej nasadowy RITMO RAL9002

400 397 632 58 21

20 71 60 00

Lej zasypowy

400 397 611 46 23

20 45 31 01

Licznik czasu pracy urządzenia 42 V

400 397 601 69 65

00 25 70 03

Liniał - płyta główna strona lewa  CM

400 397 640 58 82

00 25 70 02

Liniał - płyta główna strona prawa CM

400 397 640 58 75

00 25 70 00

Liniał do nakładki kątowej CM

400 397 640 58 51

00 26 16 28

Liniał do nakładki kątowej krótki CM

400 397 640 69 64

00 25 70 01

Liniał do pałąka część górna CM

400 397 640 58 68

20 10 41 05

Linka odciągowa

400 397 606 58 71

20 10 33 16

Listwa zaciskowa fartucha gumowego RAL2004

400 397 601 84 57

20 10 33 14

Listwa zaciskowa osłony gumowej RAL2004

400 397 602 07 33

00 06 15 79

Łopatka mieszająca po stronie napędu RAL2004

400 397 627 34 98

00 06 15 56

Łopatka mieszająca po stronie podparcia. Mieszarka korytowa RAL2004

400 397 627 33 75

20 11 81 92

Łopatka mieszająca ROTOMIX

400 397 602 20 41

20 11 84 02

Łopatka mieszająca ROTOQUIRL II

400 397 602 20 72

00 11 25 37

Łopatka wirnika (1 zestaw=7 sztuk) KDT3.140

400 397 635 57 36

00 10 61 23

LOTUS XL silo 400V 5,5kW SON-ST RAL2004

400 397 635 23 22

00 10 61 42

LOTUS XL silo light 400V RAL2004 90L

400 397 635 23 77

00 10 34 95

LOTUS XL silos silo light 400V RAL2004 45L

400 397 635 01 44

00 24 60 57

LOTUS XS 230V 1,3KW 280obr/min. 1 faza RAL2004

400 397 640 10 75

20 47 15 00

Łożysko 6202

400 397 611 03 04

20 54 21 00

Łożysko czołowe

400 397 611 13 56

20 54 82 10

Łożysko czołowe HM 2/2000/2002 z tuleją łożyskową

400 397 604 07 48

20 48 33 13

Łożysko kulkowe 6000 Z

400 397 603 90 56

20 48 11 20

Łożysko kulkowe 6001 Z

400 397 603 86 46

20 48 33 08

Łożysko kulkowe 6005 2RS

400 397 603 90 01

20 13 68 27

Łożysko kulkowe 6201

400 397 600 96 53

20 48 02 15

Łożysko kulkowe 6201 2 RS

400 397 604 14 24

00 00 12 49

Łożysko kulkowe 6202 2R S C3

400 397 607 54 12

20 48 11 10

Łożysko kulkowe 6202 ZTN 9

400 397 603 86 39

20 13 76 13

Łożysko kulkowe 6204

400 397 602 46 25

20 12 16 16

Łożysko kulkowe 6205

400 397 610 43 41

20 12 16 14

Łożysko kulkowe 6205 2RS

400 397 602 29 80

20 13 26 00

Łożysko kulkowe 6206 2RS

400 397 602 35 12

20 13 96 12

Łożysko kulkowe 6206 2ZIC3

400 397 602 60 25

20 13 43 00

Łożysko kulkowe 6209 2RS

400 397 610 46 48

20 13 65 05

Łożysko kulkowe 6301

400 397 610 48 39

20 13 96 09

Łożysko kulkowe 6302

400 397 600 98 99

00 03 96 52

Łożysko kulkowe 6302 2RS C3

400 397 639 58 86

20 13 65 04

Łożysko kulkowe 6303

400 397 610 48 22

00 00 81 22

Łożysko kulkowe 6304 2RS C3

400 397 609 63 94

20 13 68 24

Łożysko kulkowe 6305 Z

400 397 600 96 22

20 13 44 00

Łożysko kulkowe 6306 2Z

400 397 610 46 55

20 13 68 14

Łożysko kulkowe 6306 Z C3

400 397 600 95 23

00 09 49 96

Łożysko kulkowe czteropołożeniowe QJ206

400 397 633 21 02

00 02 26 46

Łożysko kulkowe czteropołożeniowe QJ306 SK 621EF/SO Nord

400 397 613 82 61

20 56 19 53

Łożysko kulkowe skośne (1 - rzędowe) 7203 B

400 397 601 70 92

20 13 68 26

Łożysko kulkowe skośne (1 – rzędowe) 7304 B

400 397 600 96 46

20 56 28 05

Łożysko kulkowe zwykłe 6306 C3

400 397 611 26 67

20 02 60 01

Łożysko ślizgowe tuleja z wieńcem IHG-BB 2017DU

400 397 601 51 80

20 54 55 06

Łożysko zewnętrzne z otworem kwadratowym

400 397 605 60 60

20 54 55 01

Łożysko zewnętrzne z otworem kwadratowym z obudową

400 397 604 03 42

20 54 55 02

Łożysko zewnętrzne z otworem kwadratowym z odlewaną obudową

400 397 610 38 32

20 20 35 08

Łuk 1 1/4" 90 ° gw. wewn. - gw. zewn. Nr 1 ocynk.

400 397 605 44 93

20 20 35 50

Łuk 1" 30° gw. wewn.-gw. zewn. nr 50 ocynk.

400 397 610 67 65

20 20 38 60

Łuk 1" 45 ° IG-AG Nr. 40 ocynk..

400 397 601 94 47

00 02 35 69

Łuk 1" 90° gw. wewn. - gw. zewn. Nr 1a ocynk.       ~

400 397 614 64 02

20 20 35 06

Łuk 1" 90° gw. wewn.-gw. zewn. nr 1 ocynk.

400 397 604 33 29

20 20 35 11

Łuk 1/2" 90 ° gw. zewn.- gw. zewn. Nr 3 ocynk.

400 397 605 69 92

20 20 35 12

Łuk 3/4" 90° gw. wewn.-gw. zewn. nr 1 ocynk.

400 397 606 14 84

20 20 35 00

Łuk 3/8" 45 ° gw. wewn.-gw. zewn. nr 40 ocynk.

400 397 602 85 62

20 20 35 02

Łuk 3/8" 90 ° gw.zewn. nr 3 ocynk.

400 397 601 81 29

00 20 11 05

Magnet/czujnik bezpieczenstwa 2Ö/1S BNS260

400 397 638 57 95

00 20 11 06

Magnetyczny aparat czujnika bezpieczenstwa BNS260

400 397 638 58 01

20 21 64 07

Manometr 0 - 1 bar glicerynowy

400 397 607 12 78

20 21 60 00

Manometr 0 - 10 bar 1/4" dolny, D = 63 mm

400 397 603 04 04

00 00 11 25

Manometr 0 - 10 bar 1/4" tylny, D = 63 mm

400 397 607 67 92

20 21 61 10

Manometr 0 - 100 bar glicerynowy 1/4"

400 397 600 88 85

20 21 68 02

Manometr 0 - 100 bar z częścią 25 M śr.24

400 397 606 26 10

20 21 64 31

Manometr 0 - 16 bar 1/8" tylny, D = 40 mm

400 397 606 34 26

20 21 62 00

Manometr 0 - 2,5 bar 1/4" dolny, D = 63 mm

400 397 603 04 42

20 21 59 00

Manometr 0 - 4 bar 1/4" dolny, D = 63 mm

400 397 603 03 98

00 00 93 67

Manometr 0 - 4 bar 1/4" tylny, D = 50 mm

400 397 610 09 47

20 21 60 10

Manometr 0 - 6 bar 1/4" tylny, D = 63 mm

400 397 603 04 28

00 04 57 04

Manometr 0 - 6 bar glicerynowy 1/4" tylny

400 397 623 06 44

20 21 68 10

Manometr 0-100 bar y cz. 35V

400 397 603 98 27

00 06 88 63

Manometr 0-16 1/8" dł. gwint LK600

400 397 628 84 16

00 00 88 02

Manometr 0-16 bar 1/4" dolny, D = 50mm

400 397 609 94 94

00 10 24 90

Manometr ciśnienia zaprawy 25mm bez złącza ocynk. Kpl.

400 397 634 80 28

00 10 22 27

Manometr ciśnienia zaprawy 25mm ocynk. kpl.

400 397 634 77 79

00 10 22 32

Manometr ciśnienia zaprawy 25mm z ocynk.łączem

400 397 634 78 09

00 15 61 06

Manometr ciśnienia zaprawy 25V-T wkręcalny 1"AG kpl

400 397 637 64 34

00 10 22 28

Manometr ciśnienia zaprawy 35mm ocynk. kpl.

400 397 634 77 86

00 10 22 29

Manometr ciśnienia zaprawy 50mm ocynk. kpl.

400 397 634 77 93

00 16 00 03

Manometr ciśnienia zaprawy część 35M 1 1/4"wkręcalny

400 397 637 74 17

00 00 87 26

Manometr ciśnienia zaprawy SWING

400 397 609 88 24

00 10 31 12

Manometr kontaktowy do farby QUICKLI kpl.

400 397 634 93 91

00 01 07 43

Manometr kontaktowy do farby SWING kpl.

400 397 611 89 42

00 23 39 71

Manometr kontaktowy SWING Część 25M/V, kpl.

400 397 639 84 12

00 09 90 88

Manometr z K-E 0-100 bar 1/2" z przekaźn. ciśn. VA

400 397 634 41 67

20 21 65 00

Manometr ze złączami Geka

400 397 603 05 03

00 23 11 60

Mechanizm wolnego koła BOLERO kpl

400 397 639 64 94

00 23 11 53

Mechanizm wolnego koła Typ FND 442 Z (MS-3)

400 397 639 64 56

20 13 08 01

Membrana dużej mocy HANDY K 2

400 397 610 44 26

00 04 62 22

Membrana gumowa zawór zaciskowy tw. szt.

400 397 623 23 41

20 15 37 11

Membrana kpl. zawór elektromagnetyczny 1/2" typ 6213 A

400 397 607 43 85

00 06 84 62

Membrana kpl. zawór elektromagnetyczny TYP6213A 3/4"

400 397 628 77 23

00 20 83 76

Membrana odpylająca 650x150mm G 4(opak.4 szt.)

400 397 639 05 53

00 05 38 30

Membrana przycisk. okrągła do przycisku M22-TD

400 397 625 48 55

00 05 38 31

Membrana przycisk. prostokąt. do podw. przycisku M22-TDD

400 397 625 48 62

20 13 08 00

Membrana sprężarki K2

400 397 602 33 14

20 15 03 10

Membrana zaworu elektromagnetycznego typ 280

400 397 602 54 48

20 43 02 00

Metalowe gwintowane złącze przewodu PG 11

400 397 610 92 78

00 00 74 04

Metalowe gwintowane złącze przewodu PG 13,5 z redukcją średnicy

400 397 609 52 43

00 23 13 82

Mieszadło BOLERO RAL2004

400 397 639 66 85

00 23 13 81

Mieszadło BOLERO z mechanizmem wolnego koła

400 397 639 66 78

00 06 46 56

Mieszadło G 4 / G 5 do tynków szlachetnych RAL 2004

400 397 627 88 75

20 10 36 05

Mieszadło G 4/G 5 do mas szpachlowych RAL2004

400 397 606 79 29

20 10 36 10

Mieszadło G 4/G 5 do tynków lekkich RAL2004

400 397 602 08 01

20 10 36 00

Mieszadło G 4/G 5 do tynków ocieplających RAL2004

400 397 602 07 95

00 08 93 26

Mieszadło G 4/G 5 proste RAL2004

400 397 632 44 35

00 08 03 28

Mieszadło G 4/G 5 przedł. RAL2004

400 397 630 74 45

20 10 35 10

Mieszadło G 4/G 5 utwardz. RAL2004

400 397 602 07 88

00 22 21 92

Mieszadło RITMO L RAL 9002

400 397 639 51 07

00 21 20 14

Mieszadło RITMO POWERCOAT ze zgarniaczem  ocynk.

400 397 639 23 28

00 09 63 52

Mieszadło RITMO powercoat, ocynk.

400 397 633 78 86

00 06 62 40

Mieszadło RITMO RAL2004

400 397 628 34 80

00 21 24 85

Mieszadło RITMO XL do tynków izolacyjnych RAL 2004

400 397 639 29 60

00 28 73 13

Mieszadło RITMO XL do tynków lekkich RAL 2004

400 397 641 17 84

00 22 21 96

Mieszadło RITMO XL do tynków nanoszonych szpachlą RAL 2004

400 397 639 51 38

00 17 33 53

Mieszadlo RITMO XL RAL2004

400 397 638 80 93

20 48 03 00

Mieszadło specjalne duża końcówka długie RAL 2004

400 397 611 06 70

20 48 03 10

Mieszadło specjalne mała końcówka długie RAL 2004

400 397 603 85 78

00 04 51 59

Mieszadło specjalne małe krótkie RAL2004

400 397 622 83 68

20 48 03 30

Mieszadło specjalne stożkowa końcówka długie gwint RAL 2004

400 397 603 85 92

20 80 00 15

Mieszadło Turbo kpl.

400 397 605 16 76

00 10 21 21

Mieszalnik statyczny 25mm złącze do zaprawy

400 397 634 74 10

00 05 83 81

Mieszarka statyczna  35 mm złącze zaprawy

400 397 626 62 47

00 05 59 31

Mieszarka statyczna 25 mm złącze Geka

400 397 626 04 12

20 60 05 51

Mieszek przelotowy dł. 300 mm

400 397 611 36 57

20 48 01 00

Miler 1600 W bez mieszadła

400 397 603 85 30

20 48 01 21

MILER 1800 W VARIO z mieszadłem

400 397 603 26 20

00 25 71 22

Mimośród 9 mm do CUTMASTER

400 397 640 59 81

00 23 12 84

MINICUT 230 mm w walizce

400 397 639 65 79

00 28 55 29

MINICUT adapter do przycinania profili

400 397 641 13 57

00 02 06 57

MINICUT w walizce

400 397 612 98 01

00 25 16 36

MULTIMIX 400 V 2,2 KW 50 Hz Model 2012

400 397 640 35 12

00 25 69 84

Nakładka kątowa długa z liniałem CM

400 397 640 57 90

00 25 69 86

Nakładka kątowa krótka z liniałem CM

400 397 640 58 06

00 06 93 75

Naklejka „Bezpieczeństwo” G 4

400 397 629 03 03

20 00 02 00

Naklejka „Przed otwarciem obudowy…“ D

400 397 605 53 15

00 00 87 47

Naklejka piktogram „Gniazdo wtykowe sprężarki”

400 397 609 90 29

00 00 87 45

Naklejka Piktogram „Maks. ciśnienie 40 bar”

400 397 609 90 05

00 00 87 42

Naklejka piktogram „Szafka sterująca” G 5

400 397 609 89 78

00 00 87 44

Naklejka Piktogram „Uwaga! Nie....”

400 397 609 89 92

00 00 87 43

Naklejka piktogram „W razie zagrożenia mrozem…”

400 397 609 89 85

00 00 87 49

Naklejka piktogram podłączenie powietrza

400 397 609 90 43

00 00 87 48

Naklejka piktogram podłączenie wody

400 397 609 90 36

00 04 70 77

Naklejka piktogram: „Wyłącznik ochronny prądowy”

400 397 623 53 42

00 24 80 66

Naklejka z piktogramem ZP Uwaga! Nie regulować podczas przestoju

400 397 640 20 34

00 03 68 01

Naklejka: „Przewód ochronny uziemiający” LKZ 12 B4

400 397 619 13 96

00 07 27 90

Nakrętka koła dozownika M24 ocynkowana

400 397 629 74 87

20 57 15 05

Nakrętka koła M12 * NICHT MEHR LIEFERBAR *

400 397 610 35 59

00 06 01 30

Nakrętka kołnierzowa M 8 ocynk. samozakleszcz.

400 397 626 99 34

00 05 15 18

Nakrętka koszowa szybkozłącza. 10 x 1,5 ocynk.

400 397 625 00 17

20 12 06 50

Nakrętka mocująca mieszadło M16

400 397 602 26 14

20 20 79 00

Nakrętka pierścieniowa M16 ocynk. DIN 582

400 397 602 93 85

20 20 79 50

Nakrętka pierścieniowa M8 ocynk. DIN 582

400 397 601 05 05

20 20 55 00

Nakrętka redukcyjna 1 1/4" gw.wewn. 1" gw.wewn. nr 246

400 397 602 90 40

00 00 28 11

Nakrętka rury G 1/2" DIN431

400 397 609 35 39

20 20 64 00

Nakrętka sześciokątn. M8 DIN 934 ocynk.

400 397 602 91 56

00 09 63 49

Nakrętka sześciokątna M12 DIN 934 VA

400 397 633 78 62

20 20 69 00

Nakrętka sześciokątna M12 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 602 92 17

20 20 99 20

Nakrętka sześciokątna M16 ocynk. DIN 934 (opak. = 10szt.)

400 397 610 75 71

20 20 69 01

Nakrętka sześciokątna M20 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 602 92 24

20 20 99 71

Nakrętka szybkozłącza 14 x 1,5 ocynk.

400 397 610 76 25

00 25 69 97

Nakrętka trójskrzydłowa M 8 CM

400 397 640 58 20

20 11 84 14

Nakrętka z kołnierzem M12 DIN 6331 ocynk.

400 397 604 00 69

20 20 99 21

Nakrętka z kołnierzem M16 ocynk. DIN 6331

400 397 601 76 58

00 27 05 71

Nakrętka z uchwytem do obejmy rusztowania CUTMASTER ocynk.

400 397 640 85 79

20 60 68 02

Nakrętka zabezpieczająca 1 1/2" nr 310 ocynk.

400 397 602 31 30

20 20 72 10

Nakrętka zabezpieczająca M10 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 610 72 67

20 20 89 00

Nakrętka zabezpieczająca M12 ocynk. DIN 985 (opak. = 10szt.)

400 397 610 74 89

20 20 66 02

Nakrętka zabezpieczająca M5 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 55 48

20 20 62 00

Nakrętka zabezpieczająca M6 ocynk.

400 397 602 91 18

00 03 92 33

Nakrętka zabezpieczająca M8 DIN 980 A2 bez tw. szt.

400 397 620 15 45

20 20 66 03

Nakrętka zabezpieczająca M8 DIN 986 ocynk.

400 397 604 51 01

20 20 72 00

Nakrętka zabezpieczająca M8 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 602 92 62

20 43 14 00

Nakrętka zabezpieczająca złącze gwintowane PG 11

400 397 601 94 85

20 43 09 44

Nakrętka zabezpieczająca złącze gwintowane PG 16

400 397 603 76 63

20 43 09 45

Nakrętka zabezpieczająca złącze gwintowane PG 21

400 397 606 02 96

20 43 09 41

Nakrętka zabezpieczająca złącze gwintowane PG 9

400 397 603 76 49

20 18 45 10

Nakrętka złączkowa 1 1/2"

400 397 610 59 73

00 05 08 52

Nakrętka złączkowa 1" dysza SP-1,5

400 397 624 80 52

20 18 81 10

Nakrętka złączkowa 2" do wodomierza 40 – 4000 l/h

400 397 604 59 10

20 19 59 03

Nakrętka złączkowa do 20 19 59 00

400 397 610 50 72

00 00 88 16

Nakrętka złączkowa końcówki natryskowej SWING

400 397 609 96 47

20 54 63 00

Nakrywa HM 2000/2002 RAL 2004

400 397 604 04 41

00 00 79 95

Nakrywa mieszarki MULTIMIX RAL 2004

400 397 609 61 65

20 60 02 13

Nakrywa nadmuchu E 1 z okrągłym filtrem kpl.

400 397 605 65 41

00 04 43 34

Nakrywa nadmuchu G 5 kpl. (tłocz.) RAL 9002

400 397 622 36 77

00 07 17 48

Nakrywa przelotowa  G 5 SUPER kpl. RAL9002

400 397 629 48 20

20 60 05 00

Nakrywa przelotowa z szafką sterowniczą do zabezpieczenia biegu jałowego G4

400 397 611 36 33

20 48 22 13

Nakrywa uchwytu szczotki Mixer R2000

400 397 607 23 05

20 13 16 00

Nakrywa z tworzywa sztucznego, kwadratowa

400 397 602 33 90

20 13 16 10

Nakrywa z tworzywa sztucznego, owalna

400 397 610 44 57

20 13 35 00

Nakrywa zamykająca

400 397 602 36 04

20 56 12 02

Napęd nastawnika typ 6

400 397 605 39 53

00 02 03 57

Narzędzia do przyrządu do mocowania złączy na wężach opaska zaciskowa

400 397 612 84 22

00 23 63 34

Nasada zasobnika materiału  200 mm - ukośna G5 kpl.

400 397 639 90 51

20 10 22 00

Nasada zasobnika materiału G 4 do tynku ocieplającego

400 397 610 28 97

00 04 59 20

Nasada zasobnika materiału G 5 do tynku ocieplającego kpl.

400 397 623 14 74

20 71 61 00

Nasada zasobnika materiału HM 2 kpl. wys. 300 mm

400 397 611 46 30

20 71 61 01

Nasada zasobnika materiału HM 2, wys. 300mm

400 397 606 58 64

00 00 93 10

Nasadka sygnalizatora świetlnego RLF-GE

400 397 610 08 48

00 05 38 73

Nasadka sygnalizatora świetlnego zielona M22

400 397 625 54 63

20 17 27 00

Nasadka zasobnika materiału ZP 3 kpl. wys. 220 mm

400 397 602 64 90

00 02 08 11

Nasadzany zasobnik materiału PFT N 2

400 397 613 01 73

20 10 18 10

Nastawnik mocowania koła dozownika RAL 2004

400 397 602 04 36

20 23 01 00

Niwelator

400 397 603 20 19

20 13 01 45

Noga z przyssawką gumową 48,5mm ze śrubą M8 x 25

400 397 606 35 25

00 06 89 13

Nóż tnący do HZ 1

400 397 628 86 52

00 23 80 46

Nóż zapasowy (230mm) do MINICUT

400 397 640 00 61

20 10 26 10

Obejma mocująca armatury wodnej G 4 ocynk.

400 397 601 34 83

00 25 71 28

Obejma nogi  CUTMASTER CM

400 397 640 60 18

00 24 96 87

Obejma rurowa z profilem gumowym DIN 3016 D=3

400 397 640 27 82

00 28 11 62

Obejma zaciskowa  2 L 6 ALU

400 397 640 95 45

20 11 76 00

Obejma zaciskowa 2 L6

400 397 602 19 14

20 11 78 00

Obejma zaciskowa 245 mm do pomp R 270 mm

400 397 602 19 38

20 11 70 00

Obejma zaciskowa 255 mm do pomp D 270 mm

400 397 602 18 53

00 28 44 84

Obejma zaciskowa 2-częściowa wąż 38/41 MS

400 397 641 08 62

20 11 78 10

Obejma zaciskowa 335 mm do pomp R 360 mm

400 397 601 29 05

20 11 79 00

Obejma zaciskowa 515 mm do pomp R 545 mm RAL 2004

400 397 602 19 45

20 54 53 21

Obejma zaciskowa do gumowej rury mieszania - wylot HM 5

400 397 606 34 02

00 26 46 92

Obejma zaciskowa dzielona  z częściowym nacięciem

400 397 640 77 94

20 10 26 11

Obejma zaciskowa wodomierza RAL 2004

400 397 601 84 95

00 00 28 04

Obejma zaciskowa zamocowania ruszt. CUTMASTER

400 397 609 33 86

20 13 32 00

Obudowa

400 397 602 35 74

20 42 86 04

Obudowa 4/5 - biegun., HAN 3A/HA 4

400 397 610 31 91

00 00 10 80

Obudowa 6-biegunow z pałąkiem

400 397 607 64 88

00 20 17 50

Obudowa czujnika ciśnienia RAL2004

400 397 638 60 75

20 56 20 49

Obudowa DP 2.140

400 397 605 59 40

00 05 35 33

Obudowa izolacyjna do wyłącznika ochronnego silnika

400 397 625 30 25

20 13 01 26

Obudowa łącznika zaciskowego DT3.16 67 x 67 BG 80

400 397 605 72 10

00 40 47 47

Obudowa łącznika zaciskowego kpl. 80-112

400 397 641 42 11

00 07 61 83

Obudowa łączówki zaciskowej kpl. alu do EMV

400 397 630 44 82

20 13 74 00

Obudowa łączówki zaciskowej kpl. Flender 0,55kW

400 397 602 44 58

00 04 13 96

Obudowa łożyska Y - P 80

400 397 620 86 36

00 23 11 44

Obudowa łożyskowania mechanizm wolnego koła VA

400 397 639 64 25

20 13 22 10

Obudowa ochronna do K2

400 397 602 34 68

20 13 22 11

Obudowa ochronna do K2 nowa od 11/93

400 397 602 48 54

20 43 20 00

Obudowa oprawy 10 - biegun. HAN 10 E

400 397 610 93 46

20 42 86 01

Obudowa oprawy 4 + 5 - biegun.

400 397 610 31 60

20 42 84 06

Obudowa oprawy 6 - biegun. HAN 6 E z pokrywą

400 397 602 14 57

20 43 25 00

Obudowa oprawy z wkładką nóżkową 10 - biegun. HAN 10E

400 397 603 54 47

20 48 37 00

Obudowa przekładni

400 397 611 11 96

00 00 78 33

Obudowa przekładni 160 SK 621EF/SO

400 397 609 54 34

20 13 65 19

Obudowa przekładni ZF 21

400 397 603 19 82

20 11 81 91

Obudowa ROTOMIX z nakręt. przedłużając. RAL 2004

400 397 602 20 34

20 11 84 08

Obudowa ROTOQUIRL II

400 397 602 21 33

20 56 20 43

Obudowa separatora oleju DP 2.100

400 397 605 61 07

20 13 63 00

Obudowa skrzynki rozdzielczej kpl. FL silnik 4/5,5/7,5 KW

400 397 602 39 63

00 04 07 81

Obudowa skrzynki rozdzielczej kpl. Flender do wyłącznika wychyleniowego

400 397 620 64 10

00 00 27 80

Obudowa skrzynki rozdzielczej wys. 40 mm

400 397 609 31 57

00 04 06 71

Obudowa tulei 10- pinowa HAN 10 E 16A

400 397 620 59 01

20 42 86 05

Obudowa tulei 4 + 5 - biegun. odgięta

400 397 610 32 07

20 42 86 08

Obudowa tulei 4 + 5 - biegun. prosta

400 397 604 32 37

20 42 84 05

Obudowa tulei 6 - biegun. HAN 6 E

400 397 610 32 76

20 42 98 23

Obudowa tulei HAN 10A 10 - biegun. odgięta

400 397 603 52 01

00 24 83 10

Obudowa tulei proste wyjście przewodu 10p./16A M25

400 397 640 21 02

20 14 40 35

Obudowa uszczelniająca UP RAL 2004

400 397 605 18 67

20 14 40 27

Obudowa uszczelniająca ZP 3 S/WMP/FERRO RAL2004

400 397 606 14 77

20 14 40 36

Obudowa uszczelniająca ZP3 V RAL 2004

400 397 601 45 65

20 43 21 00

Obudowa wtyki 10 - biegun. HAN 10E z redukcją naciągu

400 397 603 54 09

20 43 26 00

Obudowa wtyki z wkładem gniazda 10 - biegun.

400 397 603 54 54

00 10 27 37

Obudowa zabezpiecz.silnik XL/V D250 RAL2004

400 397 634 85 78

00 10 19 98

Obudowa zabezpieczająca silnik XL/FU D160 RAL2004

400 397 634 72 05

00 10 36 59

Obudowa zabezpieczająca silnik XXL RAL2004

400 397 635 05 26

00 25 26 26

Ochrona przewodu pistoletu do klejenia przekaźnik ciśnienia

400 397 640 41 51

00 17 88 37

Ochrona przy czyszczeniu króćca SWING L

400 397 638 14 38

20 20 30 05

Ochronnik przeciwzgięciowy do węża 3/4"

400 397 604 10 35

20 10 23 20

Oczyszczacz rury mieszania pomp D i R ocynk.

400 397 604 30 15

20 44 48 10

Odbój gumowo - metalowy D40 x 30, M8 forma C

400 397 605 24 20

20 44 48 00

Odbój gumowo - metalowy D40 x 40, M8 forma A

400 397 610 95 06

20 19 05 10

Odcinek węża 9 mm x 310 mm

400 397 610 61 47

20 19 05 20

Odcinek węża 9 mm x 565 mm

400 397 610 61 54

20 19 05 30

Odcinek węża 9mm x 220mm

400 397 601 61 32

00 24 72 11

Odcinek węża 9mm x 950mm

400 397 640 19 45

00 24 80 60

Odkurzacz przemysłowy M

400 397 640 20 27

00 00 23 10

Odolejacz powietrza DP 2.140 70 x 260

400 397 608 83 20

20 18 47 00

Ogranicznik

400 397 602 68 58

00 25 69 99

Ogranicznik głębokości - zestaw kpl. CM

400 397 640 58 44

20 17 35 22

Ogranicznik osi lewy ZP 3 S RAL 2004

400 397 603 29 41

20 17 35 23

Ogranicznik osi prawy ZP 3 S RAL2004

400 397 603 29 58

20 22 16 10

Okładzina zapasowa do pacy gąbkowej 15 x 29

400 397 603 09 23

00 04 80 60

Okrągły uchwyt miernika przepływu wody do G 5 RAL 2004

400 397 623 98 21

20 06 20 13

Okucie stojaka armatury HM 5 RAL2004

400 397 602 41 75

00 00 23 92

Olej do sprężarki 400 V 600 l poj. 0,75l

400 397 608 91 43

20 56 31 00

Olej specjalny SILOMAT pojemnik 5 l (mineralny)

400 397 604 28 03

20 56 31 01

Olej syntetyczny do sprężarek SILOMAT pojemnik 5 l

400 397 605 59 71

00 01 99 92

Opaska zaciskowa V 201 do węża 1/2"

400 397 612 66 19

20 25 00 25

Opaska zaciskowa V 206 do węża 25

400 397 605 21 78

20 25 00 35

Opaska zaciskowa V 208 do węża 35

400 397 605 21 61

20 25 00 50

Opaska zaciskowa V 211 do węża 50

400 397 605 21 54

20 20 26 20

Opaska zaciskowa węża 13 - 15

400 397 602 83 19

20 20 26 10

Opaska zaciskowa węża 15 - 18 jedn. hand. 10 szt.

400 397 602 83 02

20 20 26 00

Opaska zaciskowa węża 17 - 20 jedn. hand. 10 szt.

400 397 602 82 96

20 20 22 00

Opaska zaciskowa węża 17/12 ze śrubą (opak. = 10szt.)

400 397 602 82 34

20 20 24 00

Opaska zaciskowa węża 23 - 28 jedn. hand. 10 szt.

400 397 602 82 72

20 20 23 00

Opaska zaciskowa węża 25 ze śrubą D=37 (opak. = 10szt.)

400 397 602 82 41

20 20 29 00

Opaska zaciskowa węża 28 - 31 jedn. hand. 10 szt.

400 397 602 83 40

20 20 29 10

Opaska zaciskowa węża 34 - 37 jedn. hand. 10 szt.

400 397 610 66 04

20 20 23 10

Opaska zaciskowa węża 35 ze śrubą D=48 (opak. = 10szt.)

400 397 602 82 58

20 20 23 20

Opaska zaciskowa węża 50 ze śrubą D=69 (opak. = 10szt.)

400 397 602 82 65

20 65 95 00

Opaska zaciskowa węża SK 44 ze śrubą D = 44

400 397 604 56 68

20 65 96 00

Opaska zaciskowa węża SK 49 ze śrubą D = 49

400 397 611 43 33

20 65 97 00

Opaska zaciskowa węża SK 66 ze śrubą D = 66

400 397 611 43 40

20 56 53 12

Oplot metalowy (Poz. 75)

400 397 611 32 20

20 44 80 00

Opornik 0,68 Ohm, 12,5 W

400 397 610 96 36

20 44 80 01

Opornik 0,68 Ohm, 50 W

400 397 605 10 27

00 04 76 99

Opornik 1 OHM 150 W CUTMASTER 24V

400 397 623 80 60

00 04 77 81

Opornik 2,2 Ohm 50 W

400 397 623 85 58

00 05 38 86

Oporowy element preselekcyjny LED do 42 V

400 397 625 55 93

00 07 38 37

Oprawa gwintowana lampka kontrolna M 20x1,5

400 397 630 00 02

00 03 69 18

Oprawa gwintowana lampki kontrolnej PG13,5 bez żarówki

400 397 605 63 36

00 03 69 19

Oprawa gwintowana lampki kontrolnej PG16 bez żarówki

400 397 619 19 38

20 10 80 20

Oś MONOJET ze stojakiem armatury RAL2004

400 397 603 23 16

20 57 14 04

Oś SILOMAT C bez hamulca, 500 kg

400 397 605 75 86

20 17 35 24

Oś uchylna ZP 3 S

400 397 603 29 65

20 17 35 26

Oś uchylna ZP 3 V

400 397 605 27 72

00 03 75 72

Osadnik zanieczyszczeń (element Y) 1" gw. wewn.-gw. wewn.

400 397 619 41 99

20 15 20 10

Osadnik zanieczyszczeń Fy 30 - 1" A z sitkiem

400 397 604 92 60

20 10 28 05

Osłona dłoni

400 397 602 05 97

20 54 77 00

Osłona do HM 2000/2002

400 397 604 06 18

00 06 08 12

Osłona do pokrywy filtra DT 4.16

400 397 627 19 51

00 06 08 10

Osłona DT 4.16

400 397 627 19 37

20 60 02 14

Osłona kpl. do nakrywy nadmuchu G4

400 397 605 65 65

00 03 74 26

Osłona p/pył. sprężarki G 5 c

400 397 619 32 53

00 06 74 74

Osłona p/rozprysk. do rury mieszania HM106/2006

400 397 628 66 10

00 00 24 33

Osłona przeciwdeszczowa CMP 120

400 397 608 95 56

00 00 86 40

Osłona przeciwdeszczowa, filtr do CMP pokrywy przelotowej kpl.

400 397 609 85 72

00 41 72 74

Osłona przeciwpyłowa (fartuch) przejrzysta do armatury G 4 X kpl.

400 397 641 69 63

00 40 36 44

Osłona przeciwpyłowa (fartuch) sprężarki G 4 X kpl.

400 397 641 41 43

20 10 13 24

Osłona przeciwpyłowa do sprężarki

400 397 605 85 83

20 13 22 20

Osłona przełączników do K2

400 397 602 34 75

20 15 52 20

Osłona sprężyny  reduktor ciśnienia (20155200)

400 397 603 12 10

00 04 24 56

Osłona sprężyny reduktor ciśnienia D06F kpl.

400 397 621 14 69

00 25 49 10

Osłona wentylatora 100 D 192 zagięta do EFQ 68 i SK 25 5,5 KW

400 397 640 45 64

00 03 74 38

Osłona wentylatora 100 L/20

400 397 619 33 21

00 06 91 71

Osłona wentylatora 4.80 G80F/4 D 80 e-2 ABM

400 397 628 90 48

00 05 98 99

Osłona wentylatora 4.90 ABM 1,5 KW

400 397 626 91 87

00 26 83 78

Osłona wentylatora 4.90 G90F / 4D90SB-2

400 397 640 84 49

00 02 17 82

Osłona wentylatora do ZF21-A90LP 2

400 397 613 36 79

00 09 63 31

Osłona wentylatora MP90 LB-2 3KW skośna RAL2004

400 397 633 77 49

00 08 08 40

Osłona wentylatora MQ100LP2 5,5KW skośna RAL2004

400 397 630 87 01

20 14 34 06

Osłona wentylatora silnik A 112 MD/2

400 397 602 24 54

20 13 61 10

Osłona wentylatora silnik GFR 2,2/2-76 P

400 397 602 39 18

20 13 77 10

Osłona wentylatora silnik M1P4

400 397 602 47 55

20 13 68 06

Osłona wentylatora silnika A 100 L 4/ A 100 LP 2

400 397 602 43 04

20 13 51 11

Osłona wyłącznika ciśnieniowego

400 397 605 25 81

00 17 87 42

Osłona wyłącznika krańcowego SWING L RAL2004

400 397 638 13 84

20 10 33 15

Osona gumowa 600 x 590 x 4 mm z tuleją z wieńcem

400 397 602 07 40

00 28 45 20

Ostrze tnące (część zamienna) MINICUT płaskie (230 mm)

400 397 641 09 85

00 28 55 27

Ostrze tnące (część zamienna) MINICUT taśma dł. 1 m

400 397 641 13 40

20 22 34 20

Ostrze zapasowe do skrobaka

400 397 603 12 96

20 22 33 00

Paca aluminiowa

400 397 603 12 27

20 22 33 10

Paca aluminiowa na trzonku, z gąbką i trzonkiem

400 397 603 12 34

20 22 35 00

Paca aluminiowa z drewnianym uchwytem, ząbkowana 0,50 m

400 397 603 13 19

20 22 36 00

Paca aluminiowa z drewnianym uchwytem, ząbkowana 1,20 m

400 397 603 13 26

20 22 37 00

Paca aluminiowa z drewnianym uchwytem, ząbkowana 1,50 m

400 397 603 13 33

20 22 37 10

Paca aluminiowa z drewnianym uchwytem, ząbkowana 1,80 m

400 397 603 13 40

20 22 33 22

Paca aluminiowa z gąbką bez trzonka

400 397 603 48 15

20 22 15 20

Paca gąbkowa 13 x 25 biała, drobna faktura

400 397 603 08 79

20 22 15 40

Paca gąbkowa 13 x 25 czerwona, drobna faktura, twarda

400 397 603 08 93

20 22 15 00

Paca gąbkowa 13 x 25 czerwona, gruba faktura, twarda

400 397 610 80 97

20 22 15 50

Paca gąbkowa 15 x 29 czerwona, drobna faktura, twarda

400 397 610 81 10

20 22 15 10

Paca gąbkowa 15 x 29 czerwona, gruba faktura, twarda

570 963 635 06 68

20 22 15 30

Paca gąbkowa 15 x 29, biała, drobna faktura

400 397 603 08 86

20 22 11 00

Paca stalowa (mała)

400 397 603 07 70

20 22 11 10

Paca stalowa (mała) nierdzewna

400 397 603 07 87

20 22 10 00

Paca stalowa nierdzewna

400 397 603 07 63

20 22 19 50

Paca tynkarska z tworzywa sztucznego 14 x 28 cm

400 397 610 81 58

00 24 64 45

Pakiet osprzętowy RITMO L

400 397 640 17 09

20 56 63 54

Pałąk rurowy pojemnik przejezdny RAL 2004

400 397 605 78 52

20 20 99 85

Pałąk z pręta M8 x 3/4" x 43 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 68 35

00 20 77 07

Pałąk z rury stalowej M8 x 3/4" x 35 połowa

400 397 638 82 22

20 54 51 25

Pałąk zamocowania do blachy armatury HM 5

400 397 607 43 16

00 25 71 24

Pałąk zamontowany łącznie z prowadnicą toczną CM

400 397 640 59 98

20 99 70 10

Paleta Euro

400 397 611 48 76

00 09 06 30

Paleta Euro 800 x 1200 IPPC - Standard

400 397 632 62 86

00 09 91 09

Paleta jednorazowa 120 x 185

400 397 634 42 80

00 04 64 00

Paleta jednorazowa 800 x 2350

400 397 623 29 52

00 25 27 96

Paleta niestandardowa 780 x 400 x 340mm

400 397 640 42 43

00 24 77 79

Palety jednorazowe 720 x 800 mm IPPC

400 397 640 19 76

20 99 70 25

Palety jednorazowego użytku 60 x 80 cm

400 397 607 45 90

20 54 53 20

Panewka zaciskowa gumowej rury mieszania HM 5

400 397 606 34 19

20 14 42 02

Pasek klinowy przekładnia VARIO SK12

400 397 601 30 94

20 14 40 05

Pasek klinowy przekładnia VARIO SK32

400 397 602 52 40

20 54 66 00

Pasek klinowy SPZ 1600 śr. DIN 7753

400 397 604 04 72

00 05 40 31

Piasta blokująca wtykowa tłumika drgań skrętnych RAL2004

400 397 625 66 44

20 17 55 31

Piasta D=25 mm do CUP

400 397 604 46 23

00 00 84 69

Piasta D=25mm do UP z V2A

400 397 609 76 67

20 17 55 32

Piasta D=30 mm do CUP długość całkowita 73 mm

400 397 604 46 30

20 17 21 13

Piasta D=30mm do ZP 3 S

400 397 604 46 61

20 17 21 14

Piasta D=40mm do ZP 3 V

400 397 604 46 78

00 00 12 54

Pierścień dociskowy AV 1

400 397 607 54 74

20 13 68 04

Pierścień falisty BN 30 x 16

400 397 602 42 81

00 23 11 55

Pierścień Gamma RE 48x65x4,5 NBR

400 397 639 64 63

00 00 88 17

Pierścień gwintowany końcówki natryskowej SWING

400 397 609 96 54

20 48 35 04

Pierścień izolacyjny

400 397 611 11 58

00 04 35 82

Pierścień łączący pompa VA D=50 Swing II

400 397 621 90 83

00 04 35 81

Pierścień łączący pompa VA D=59 Swing II

400 397 621 90 76

00 23 11 56

Pierścień nilosowy AV 43,7 x 34 x 20 x 2,5 x 0,3 DIN 628

400 397 639 64 70

00 21 27 01

Pierścien prowadządzy powietrze KDT 3.140 Pos.163

400 397 639 29 91

20 13 39 00

Pierścień rozpierający

400 397 610 46 00

20 47 00 12

Pierścień rozpryskowy AV 3

400 397 606 50 93

20 56 28 46

Pierścień samouszcz. (O-Ring) 245 x 3 DIN 3771-NBR 70

400 397 604 76 93

00 25 54 10

Pierścień samouszczelniający (O-Ring) 25,5 x 2,5 DIN 3771-NBR 70

400 397 640 49 39

20 14 40 13

Pierścień samouszczelniający 102 x 5 DIN 3770 - z elastomeru NBR 70

400 397 601 54 49

20 12 16 01

Pierścień samouszczelniający 105 x 3 DIN 3771 - z elastomeru NBR 70

400 397 602 28 50

00 00 12 52

Pierścień samouszczelniający 116 x 2,5 DIN 3771-NBR 70

400 397 607 54 50

20 10 42 30

Pierścień samouszczelniający 117 x 5 do kołnierza ssawnego

400 397 611 50 71

20 56 19 58

Pierścień samouszczelniający 126,72 x 1,78 DIN 3771 - z elastomeru NBR 70

400 397 610 50 10

20 56 19 57

Pierścień samouszczelniający 132 x 2 DIN 3771

400 397 610 50 27

20 11 81 42

Pierścień samouszczelniający 138 x 6 DIN 3771 - z elastomeru NBR 70

400 397 611 50 88

00 02 36 68

Pierścień samouszczelniający 158x6 DIN 3771-NBR 72 ~

400 397 614 73 93

20 17 28 00

Pierścień samouszczelniający 16 x 2 DIN 3771 - z elastomeru NBR 70

400 397 602 93 54

00 00 12 51

Pierścień samouszczelniający 165 x 3 DIN 3771

400 397 607 54 43

00 02 36 66

Pierścień samouszczelniający 177,17x5,33 DIN 3771-NBR 72      ~

400 397 614 73 79

20 13 42 00

Pierścień samouszczelniający 20 x 3,5 DIN 3771-NBR 70

400 397 610 46 31

00 00 88 26

Pierścień samouszczelniający 20,35 x 1,78

400 397 609 97 46

20 56 20 58

Pierścień samouszczelniający 221,8 x 3,5 DIN3771-NBR70

400 397 605 72 72

20 18 32 00

Pierścień samouszczelniający 28,17 x 3,53 DIN 3771-NBR 70

400 397 602 67 11

00 04 92 93

Pierścień samouszczelniający 280x5 Obudowa DP2.140/2.100 B+C+D

400 397 624 44 36

20 56 20 22

Pierścień samouszczelniający 30 x 2 DIN 3771 - NBR 70

400 397 605 59 02

20 18 43 00

Pierścień samouszczelniający 32,92 x 3,53 DIN 3771-NBR 70

400 397 602 67 97

00 00 12 53

Pierścień samouszczelniający 34,59 x 2,65 DIN 3771

400 397 607 54 67

20 14 40 71

Pierścień samouszczelniający 35 x 2 DIN 3770 - z elastomeru NBR 70

400 397 605 19 80

20 56 20 28

Pierścień samouszczelniający 35 x 4 DIN 3771-NBR 70

400 397 605 58 41

20 15 62 00

Pierścień samouszczelniający 40 x 2,5

400 397 602 58 68

00 00 23 15

Pierścień samouszczelniający 40,86 x 3,53 DIN 3771-NBR 70

400 397 608 83 75

20 19 63 24

Pierścień samouszczelniający 43 x 3 DIN 3770-NBR 70

400 397 606 15 69

20 14 40 15

Pierścień samouszczelniający 50 x 2 DIN 3770 - z elastomeru NBR 70

400 397 603 46 86

20 47 00 04

Pierścień samouszczelniający 60 x 2 DIN 3770 - z elastomeru NBR 70

400 397 606 51 78

00 03 74 40

Pierścień samouszczelniający 65 x 2 DIN 3770-NBR 70

400 397 619 33 45

00 05 70 53

Pierścień samouszczelniający 87 x 5 DIN 3770-NBR 70

400 397 626 38 88

00 09 63 86

Pierścień samouszczelniający AV 3 Pierścień uszczelniający PKS 65

400 397 633 79 47

20 15 30 00

Pierścień samouszczelniający do 20152800

400 397 602 56 60

20 56 20 31

Pierścień samouszczelniający do obudowy DP 2.100/2.140 A+B

400 397 605 58 10

20 11 84 09

Pierścień samouszczelniający do pokrywy ROTOQUIRL

400 397 602 21 40

20 56 44 11

Pierścień samouszczelniający zamknięcia wlewu oleju DP 2.100/2.140

400 397 605 24 44

20 48 35 00

Pierścień smarujący

400 397 603 91 17

20 13 07 00

Pierścień uszczelniający

400 397 602 33 07

20 13 47 00

Pierścień uszczelniający 13 x 20 x 2

400 397 602 37 34

00 00 23 16

Pierścień uszczelniający 36,14 x 2,62 DIN 3771-NBR 70

400 397 608 83 82

20 48 35 01

Pierścień uszczelniający 6003 JV

400 397 611 11 34

20 48 35 02

Pierścień uszczelniający 6202 J

400 397 611 11 41

00 04 35 96

Pierścień uszczelniający 65 x 3 DIN 3771-NBR 70

400 397 621 91 44

20 15 52 10

Pierścień uszczelniający D21 x 14 x 3 PTFE kurek spustowy

400 397 604 53 47

20 54 23 10

Pierścień uszczelniający do kołnierza silnika 20 x 12 x 795

400 397 611 14 00

20 54 22 10

Pierścień uszczelniający do rury mieszania 20 x 12 x 645

400 397 611 13 70

20 56 20 36

Pierścień uszczelniający DP 2.100/2.140

400 397 605 61 76

20 56 20 35

Pierścień uszczelniający DP 2.100/2.140 (separator oleju)

400 397 605 61 83

20 56 53 27

Pierścień uszczelniający miedziany D=10,5

400 397 604 75 32

20 54 57 04

Pierścień uszczelniający typ Stefa 30 x 47 x 4,5

400 397 604 72 80

20 54 57 02

Pierścień uszczelniający uszczelka przekładni D 107 x 40 x 5

400 397 604 03 73

00 25 15 80

Pierścień uszczelniający uszczelnienia przekładni D160x110x4

400 397 640 32 84

00 00 12 50

Pierścień uszczelniający wału A 12 x 24 x 7 DIN 3760

400 397 607 54 36

20 14 34 17

Pierścień uszczelniający wału A 30x47x7 DIN 3760 NBR

400 397 610 40 13

20 14 34 30

Pierścień uszczelniający wału A 35 x 52 x 7 DIN 3760 - NBR

400 397 610 41 36

20 56 19 54

Pierścień uszczelniający wału AS 17 x 40 x 7 DIN 3760 - NBR

400 397 601 70 85

00 01 07 07

Pierścień uszczelniający wału AS 25 x 52 x 7 DIN 3760 NBR

400 397 611 88 43

20 14 42 07

Pierścień uszczelniający wału AS 30 x 52 x 7 DIN 3760 - z elastomeru NBR

400 397 605 28 57

20 13 68 25

Pierścień uszczelniający wału AS 30 x 62 x 7 DIN 3760 - NBR

400 397 600 96 39

20 14 34 26

Pierścień uszczelniający wału AS 35 x 52 x 7 DIN 3760 – NBR

400 397 610 41 05

20 13 72 03

Pierścień uszczelniający wału AS 35 x 62 x 7 DIN 3760 - NBR

400 397 602 44 10

20 56 28 09

Pierścień uszczelniający wału AS 45x72x9 DIN 3760 Vito

400 397 611 27 04

00 00 78 36

Pierścień uszczelniania wału AS 35x72x10 DIN 3760 NBR

400 397 609 54 65

00 23 11 58

Pierścień wałka/WS81110/50x70x4x0,6/DIN616

400 397 639 64 87

20 48 33 15

Pierścień zabezpieczający D 10 x 1 DIN 471

400 397 603 90 70

00 00 12 79

Pierścień zabezpieczający D 12 x 1 DIN 471 A2

400 397 607 57 26

00 00 81 23

Pierścień zabezpieczający D 20 x 1,2 DIN 471

400 397 609 64 00

20 13 68 36

Pierścień zabezpieczający D 20 x 1,75 DIN 471

400 397 603 71 06

20 48 33 14

Pierścień zabezpieczający D 25 x 1,2 DIN 471

400 397 603 90 63

20 48 33 17

Pierścień zabezpieczający D 47 x 1,75 DIN 472

400 397 603 90 94

00 06 19 01

Pierścień zabezpieczający sworzeń CUTMASTER

400 397 627 41 50

20 11 84 05

Pierścień zamykający do ROTOQUIRL

400 397 602 21 02

20 22 21 00

Piła sztukatorska

400 397 610 81 65

00 02 11 99

Pióro  A 6 x 6 x 68 DIN 6885 tw. sztuczne

400 397 613 16 82

20 13 65 03

Pióro  A 8 x 7 x 36 DIN 6885

400 397 610 48 15

20 14 34 39

Pióro  B 5 x 5 x 16 DIN 6885

400 397 603 27 43

00 02 34 60

Pióro A 14 x 9 x 90 DIN 6885 ~

400 397 614 54 12

20 14 51 00

Pióro A 5 x 5 x 14 DIN 6885

400 397 604 43 33

20 13 76 16

Pióro A 8 x 7 x 25 DIN 6885

400 397 601 54 32

20 14 34 31

Pióro A 8 x 8 x 50 DIN 6885

400 397 610 41 43

20 13 68 37

Pióro B 5 x 5 x 10 DIN 6885

400 397 603 71 68

20 13 68 35

Pióro B 8 x 7 x 20 DIN 6885

400 397 603 70 90

20 14 34 32

Pióro B 8 x 7 x 28 DIN 6885

400 397 610 41 50

00 24 70 14

Pistolet 25 F14 30° 600 smartline

400 397 640 18 53

00 11 18 04

Pistolet 25 S10 200 dreh (obrot) 4LU EWO

400 397 635 56 68

00 24 70 10

Pistolet 25 S10 30° 1200dreh4LU EWO

400 397 640 18 39

00 24 70 12

Pistolet 25 S10 30° 1200halt4LU EWO

400 397 640 18 46

00 09 72 83

Pistolet 25 S10 30° 600 dreh4LU (obrot) EWO

400 397 633 92 86

00 24 70 04

Pistolet 25 S10 30° 900 dreh4LU EWO

400 397 640 18 15

00 24 70 07

Pistolet 25 S10 30° 900 halt4LU EWO

400 397 640 18 22

00 24 70 22

Pistolet 25 S14 30° 1200 dreh

400 398 224 27 85

00 24 70 20

Pistolet 25 S14 30° 1200 halt

400 397 640 18 84

00 24 70 18

Pistolet 25 S14 30° 900 Dreh

400 397 640 18 77

00 24 70 15

Pistolet 25 S14 30° 900 Halt

400 397 640 18 60

00 14 83 84

Pistolet 35V M20 bez nawiertu

400 397 637 34 26

00 00 69 28

Pistolet 35V S14 bez nawiertu

400 397 609 43 38

00 10 31 09

Pistolet do farb QUICKLI

400 397 634 93 77

00 00 85 88

Pistolet do farby SWING

400 397 609 81 45

00 20 71 82

Pistolet do klejenia 25M obrot.z sensorem do tynku ozdobnego

400 397 638 80 55

00 23 31 66

Pistolet do klejenia Część 25M obrot. Przekaźnik ciśnienia nakładka do tynków szlachetnych

400 397 639 81 39

00 06 09 09

Pistolet do klejenia Zargomatu z przewodem 15 m Geka

400 397 627 21 94

00 25 27 76

Pistolet do tynków ozdobnych 25 VA10 45° 1200

400 397 640 42 36

00 25 27 75

Pistolet do tynków ozdobnych 25 VA10 45° 600

400 397 640 42 29

00 21 23 74

Pistolet do tynków wierzchnich 19 VA6,5

400 397 639 28 78

00 23 21 06

Pistolet do tynków wierzchnich 19 zestaw w walizce

400 397 639 72 79

00 41 57 91

Pistolet natryskowy Jetset pro bez opcji wyłączania elektrycznego

400 397 641 66 80

00 26 35 74

Pistolet natryskowy JETSET pro, z opcją wyłączania elektronicznego

400 397 640 74 66

20 21 55 10

Pistolet natryskowy kpl.

400 397 603 03 05

00 09 48 98

Pistolet natryskowy powercoat 1.500 mm

400 397 633 19 45

00 13 78 68

Pistolet natryskowy powercoat 13 VA4,5 1500 mF

400 397 636 60 46

00 12 95 79

Pistolet natryskowy powercoat 13 VA4,5 1500 oG

400 397 636 02 73

00 13 78 60

Pistolet natryskowy powercoat 13 VA4,5 45° 750mF

400 397 636 60 39

00 12 95 85

Pistolet natryskowy powercoat 13 VA4,5 45° 750oG

400 397 636 02 80

00 09 80 71

Pistolet natryskowy powercoat zagięty 750lg.

400 397 634 05 27

00 02 02 90

Pistolet natryskowy SWING bez złącza *do wyczerpania zapasu*

400 397 612 87 36

20 56 53 13

Plecionka druciana (Poz. 76)

400 397 611 32 37

20 57 34 03

Płyta zaciskowa wysuwanego wspornika rurowego

400 397 601 60 95

20 13 06 00

Płyta zaworowa do głowicy cylindrowej ze sprężyną zaworową

400 397 602 32 84

20 13 06 10

Płyta zaworowa tłok ze sprężyną zaworową (strona tłoczna)

400 397 602 32 91

00 05 38 42

Płytka przyciskowa czarna/ z cieczą M22

400 397 625 51 73

00 05 38 43

Płytka przyciskowa niebieska / Reset M22

400 397 625 51 80

00 05 59 41

Płytka z oczkiem 2,4,5; 25mm kpl.

400 397 626 04 29

00 03 59 67

Podkładka 13 (D=40/t=4) ocynk. DIN 522 ~~

400 397 617 80 76

20 20 93 10

Podkładka 6,4 x 18 x 1,5 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 63 92

20 20 93 11

Podkładka 6,4 x 30 x 1,5 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 56 47

20 20 93 20

Podkładka 8,4 x 25 x 1,5 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 65 14

00 01 08 87

Podkładka A 8,4 DIN 6798 A2

400 397 612 00 51

20 20 90 00

Podkładka B 13 ocynk. DIN 125 (opak. = 10szt.)

400 397 610 74 96

20 20 67 00

Podkładka B 17 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 602 91 94

20 20 93 15

Podkładka B 21 ocynk. DIN 125 (opak. = 10szt.)

400 397 601 64 53

20 20 93 01

Podkladka B 4,3 DIN 125 ocynk.

400 397 602 19 21

20 20 93 17

Podkladka B 5,3 DIN 125 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 56 16

20 20 93 13

Podkładka B 8,4 DIN 125 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 64 39

20 14 42 40

Podkładka dociskowa M10 x 23,5 x 8

400 397 606 76 84

20 10 15 02

Podkładka dystansowa koła dozownika 1,5 mm ocynk.

400 397 606 28 25

20 10 15 01

Podkładka dystansowa koła dozownika 4,0 mm ocynk.

400 397 601 76 34

20 20 93 23

Podkładka okrągła 5,3 x 15 x 1,5 DIN 9021 ocynk.

400 397 610 55 39

20 20 91 10

Podkładka sprężysta B 12 DIN 127 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 64 08

20 20 94 00

Podkładka sprężysta B 6 DIN 127 ocynk.

400 397 610 75 19

20 20 91 00

Podkładka sprężysta B 8 DIN 127 ocynk.

400 397 610 75 02

00 00 71 40

Podkładka teflonowa 28x24 do złącza obrotowego

400 397 609 47 72

00 00 71 41

Podkładka teflonowa 34x30 do złącza obrotowego

400 397 609 47 89

00 00 12 57

Podkładka wyrównująca D 34,5 x 28 x 0,5 FST

400 397 607 55 04

20 57 68 02

Podkładka z blachy do uchwytu

400 397 601 60 26

20 20 93 14

Podkładka ząbkowa A 8,4 DIN 6798 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 64 46

00 06 06 53

Podpora filtra filtr pojed. okrągły 1100

400 397 627 17 39

20 60 12 14

Podpora filtra okrągłego dł. 1100 kpl.

400 397 605 65 34

20 13 10 00

Podpora gumowa

400 397 602 33 45

00 24 61 85

Podpora z nawiertem RAL2004

400 397 640 12 97

00 00 79 90

Podpora z płytą MULTIMIX ocynk.

400 397 609 61 10

00 24 61 78

Podpora z płytką RAL2004

400 397 640 12 59

00 06 60 22

Podpora z tworzywa szt. 20° 40x20 RITMOxxx

400 397 628 34 42

20 13 28 00

Podstawa (sprężarka K2)

400 397 602 35 36

00 00 11 64

Podwójne kółko samonastawcze zwrotne 230 mm czarna osłona

400 397 607 71 02

00 00 11 16

Podwójne kółko samonastawcze zwrotne G 4.66

400 397 607 67 09

20 70 66 00

Podwójne rozgałęzienie 330/330

400 397 604 60 30

20 21 90 51

Podwójny zawór zwrotny 1/4" gw.wewn.

400 397 604 65 28

00 04 91 83

Podwozie G 5 C kątowe RAL2004

400 397 624 40 61

00 17 31 31

Podwozie SWING L RAL2004

400 397 639 58 55

00 15 89 19

Podwozie SWING M RAL2004

400 397 637 67 55

20 23 01 10

Pojemnik do cieczy pomiarowej do niwelatora

400 397 603 20 26

20 56 63 10

Pojemnik kpl. napęd nastawnika z zawieradłem i kołnierzem pośrednim

400 397 611 33 67

20 56 63 39

Pojemnik przejezdny kpl. RAL 2004

400 397 605 77 77

20 22 73 00

Pojemnik z tworzywa sztucznego czarny 90 l

400 397 603 16 54

00 02 16 41

Pojemnościowa sonda stanu napełnienia zest. rozw. 5 m kpl.

400 397 613 33 89

20 61 03 01

Pojemnościowa sonda stanu napełnienia zestyk zwierny

400 397 604 50 64

20 61 02 90

Pojemnościowy czujnik stanu napełnienia kpl. 0,3m 6pol

400 397 603 57 44

20 70 59 00

Pokrętło

400 397 611 44 18

20 45 52 01

Pokrętło do głównego przełącznika nawrotnego

400 397 601 31 48

20 19 03 10

Pokrętło do kranu powietrza z śrubą

400 397 610 60 86

20 14 42 01

Pokrętło przekładnia VARIO SK12

400 397 601 30 87

20 14 40 52

Pokrętło przekładnia VARIO SK32

400 397 601 27 52

20 45 40 50

Pokrętło z wieńcem zapadkowym do przełącznika głównego zamykane

400 397 610 99 33

20 45 45 02

Pokrętło ze śrubą

400 397 610 99 71

20 45 40 10

Pokrętło ze śrubą do przełącznika głównego

400 397 603 67 72

20 99 70 62

Pokrywa 1195 x 795 x 150

400 397 607 46 75

00 17 81 60

Pokrywa blaszana SWING L RAL2004

400 397 638 07 83

20 56 20 23

Pokrywa chłodnicy DP 2.100

400 397 605 58 96

20 56 45 21

Pokrywa filtra DP 2.100

400 397 605 23 83

00 01 01 57

Pokrywa filtra z tłumikiem  K2

400 397 611 59 34

20 57 15 04

Pokrywa koła srebrna kpl.

400 397 605 99 62

20 45 84 10

Pokrywa lampki kontrolnej D = 29

400 397 605 63 29

20 48 38 10

Pokrywa łożyska do MIXER 1600 W

400 397 611 12 19

00 23 11 52

Pokrywa obudowa mechanizm wolnego koła VA

400 397 639 64 49

20 15 34 00

Pokrywa obudowy (20 15 28 00)

400 397 602 57 14

20 56 19 51

Pokrywa obudowy skrzynki rozdzielczej (do napędu nastawnika)

400 397 604 23 08

20 47 00 13

Pokrywa obudowy skrzynki rozdzielczej AV3

400 397 606 50 86

20 15 34 10

Pokrywa obudowy zaworu elektromagnetycznego 1/2" Typ 280

400 397 601 27 76

00 05 95 55

Pokrywa osłony łączówki zaciskowej 63-71

400 397 626 78 62

20 10 14 00

Pokrywa otworu rewizyjnego (wewn.) RAL 2004

400 397 602 03 75

20 10 14 01

Pokrywa otworu rewizyjnego (zewn.)

400 397 601 63 47

20 60 05 10

Pokrywa przelotowa bez szafki sterowniczej/ bieg jałowy

400 397 604 41 80

00 23 60 03

Pokrywa przelotowa NW250 RITMO XL kpl.

400 397 639 89 48

00 20 16 20

Pokrywa przelotowa RITMO XL kpl.

400 397 638 60 13

00 05 44 88

Pokrywa przycisków do wyłącznika awaryjnego „Not/Aus” 230V 1Ph

400 397 625 84 64

20 14 40 42

Pokrywa regulacyjna Vario SK32-R210

400 397 601 08 02

20 11 81 33

Pokrywa ROTOMIX pompa D (pierścień samouszczelniający)

400 397 605 01 98

20 11 84 03

Pokrywa ROTOQUIRL pomp D

400 397 602 20 89

20 11 84 07

Pokrywa ROTOQUIRL pomp R

400 397 602 21 26

20 10 11 01

Pokrywa skrzynki narzędziowej G 4 z zawiasami RAL 2004

400 397 605 89 41

00 06 00 08

Pokrywa sondy stanu napełnienia E 1 nowa RAL2004

400 397 626 97 81

00 00 82 43

Pokrywa sondy stanu napełnienia RAL9002

400 397 609 67 90

00 04 78 90

Pokrywa strefy dozowania HM 3/WMP/CMP/FERRO

400 397 623 89 47

20 47 00 01

Pokrywa wentylatora AV 3

400 397 606 40 96

20 56 44 01

Pokrywa wlewu oleju DP 2.100/2.140

400 397 605 24 06

20 48 35 08

Pokrywa z układem elektronicznym MIXER 1800 W

400 397 604 59 41

00 20 67 10

Pokrywa zasobnika materiału HM 2002 RAL 2004

400 397 638 79 11

00 15 91 37

Pokrywa zbiornika materiału SWING M RAL2004

400 397 637 72 26

00 04 24 92

Pompa dozowania piany PDS 400 RE PORENJET

400 397 621 15 06

00 22 67 15

Pompa podnosząca ciśnienie 4CR80 230V G 4 kpl.

400 397 639 55 58

00 22 67 13

Pompa podnosząca ciśnienie 4CR80 G 4 kpl.

400 397 639 55 34

00 09 40 04

Pompa podnosząca ciśnienie AV3 400V bezpośr.kpl.

400 397 632 96 07

00 23 13 67

Pompa podnosząca ciśnienie SL-Ondina 0,37KW 2301faza przewód zasysania z przodu, głowica pompy

400 397 639 66 54

00 13 02 05

Pompa podwyższająca ciśnienie AV 3000 mit Griff 230 V / 50 Hz kpl

400 397 636 12 63

00 04 71 36

Pompa podwyższająca ciśnienie AV7 400V 50Hz

400 397 623 56 32

00 02 09 68

Pompa podwyższająca ciśnienie do G 5 c Fu 230V kpl. boczn.

400 397 613 07 08

00 03 90 78

Pompa podwyższająca ciśnienie G 5 C kpl. Fu 230V tylna

400 397 620 11 94

00 28 78 46

Pompa podwyższająca ciśnienie SL PL 0,37 KW 230 V krótka

400 397 641 19 99

00 01 99 67

Pompa podwyższająca ciśnienie SL PP 0,37 KW 230V

400 397 612 65 72

00 12 82 97

Pompa podwyższająca ciśnienie SL-PL 0,37 kW 400 V 3 fazy, przewód zasysania boczny, głowica pompy z brązu

400 397 635 94 37

00 06 05 54

Pompa podwyższająca ciśnienie z uchwytem AV3 0,5 KW

400 397 627 15 62

00 04 43 56

Potencjometr 10 KOhm do przekaźnika czasowego

400 397 622 38 99

00 05 07 83

Potencjometr 4,7 KOHM z napędem

400 397 624 75 36

00 03 63 41

Potencjometr 4,7 KOHM z napędem /przyłącze lutowane

400 397 618 18 16

20 20 99 90

Pręt gwintowany M12 x 320 ocynk.

400 397 601 74 29

00 25 12 71

Pręt gwintowany M12 x 340 ocynk.

400 397 640 29 35

00 05 59 21

Pręt gwintowany M6 x 110 dł. VA

400 397 626 03 37

20 23 35 00

Profil ograniczający do jastrychów 1,20 m

400 397 603 22 31

20 23 01 26

Prowadnica niwelator

400 397 604 27 35

00 25 71 27

Prowadnica toczna - Zestaw (u góry i u dołu) do CM

400 397 640 60 01

00 07 36 70

Przebijak śr. 4,0 mm

400 397 629 98 25

20 22 31 00

Przebijak śr. 5,0 mm

400 397 610 83 25

20 20 34 22

Przedłużenie 1/2" x 80 nr 526 ocynk.

400 397 604 09 60

00 04 89 41

Przedłużenie 1/4" gw. wewn. gw. zewn. x 60 Manometr G 5

400 397 624 32 24

00 04 44 11

Przedłużenie łopatki VA sonda stanu napełnienia SG12

400 397 622 41 55

00 03 58 92

Przedłużenie mosiężne 1/2" 15 mm

400 397 617 73 21

20 23 01 30

Przedłużenie stojaka śr. 10 mm, do niwelatora

400 397 603 20 71

00 06 36 15

Przedłużenie wału dozowania 1500lg HM 2 kpl.

400 397 627 66 66

20 20 34 20

Przedłużenie zaworu 1/2" x 20 mosiądz DIN 3523

400 397 610 67 34

20 10 13 50

Przegub widełkowy 8 x 16 DIN 71751 ocynk.

400 397 601 74 67

20 10 13 10

Przegub widełkowy z zawleczką i sworzniem

400 397 602 03 68

20 45 59 03

Przejściowy element mocujący

400 397 603 70 14

00 00 23 84

Przekaźnik czasowy 42 V 0 - 10 min. zamocowanie czołowe

400 397 608 90 68

20 45 27 40

Przekaźnik czasowy 42 V, 0,5 - 10 sek.

400 397 610 98 27

20 45 27 00

Przekaźnik czasowy 42 V, 1,5 - 30 sek.

400 397 610 97 80

20 45 26 00

Przekaźnik czasowy 42 V, 9 - 180 sek.

400 397 603 65 98

00 06 33 44

Przekaźnik czasowy 42V 1,8-180 sek. 1S/1Ö

400 397 627 58 43

00 05 57 92

Przekaźnik czasowy 42V-230V 0,05 sek - 100 godz. montaż przedni

400 397 629 42 19

20 44 81 20

Przekaźnik dołączający 42 V 2 zestyk przełączny

400 397 606 79 36

20 46 20 10

Przekaźnik dołączający STR 2W 12V AC/DC

400 397 605 69 85

20 45 32 00

Przekaźnik impuls - pauza 42 V 30/30 sek.

400 397 603 67 58

00 00 17 58

Przekaźnik impulsowo - pauzowy 42 V takt 10 sek.

400 397 608 27 00

00 09 70 27

Przekaźnik ochronny silnika 6-10A Typ: ZB 12 Komp.

400 397 633 90 40

00 09 70 39

Przekaźnik ochronny silnika 9-12A Typ: ZB 12 Komp.

400 397 633 90 64

20 45 27 51

Przekaźnik sekwencyjny 200 - 500 V typ FPF 2

400 397 606 16 37

20 44 81 00

Przekaźnik typ 2CR4-273

400 397 610 96 50

20 13 98 12

Przekładnia 175 obr./min DF 41 ( 5,5kW)

400 397 610 54 47

00 00 26 16

Przekładnia 175 obr./min DF41 (7,5 kW )

400 397 609 14 81

20 14 45 20

Przekładnia 254 obr./min ZF 41 ( 7,5kW )

400 397 602 53 01

20 13 98 21

Przekładnia 280 obr./min ZF21 z pierścieniem Stefa

400 397 603 42 42

00 05 34 93

Przekładnia 400 obr./min ZF 38 5,5KW

400 397 625 26 60

20 13 68 00

Przekładnia 400 obr./min ZF21

400 397 602 42 43

20 26 24 00

Przełącznik

400 397 603 29 96

00 24 87 50

Przełącznik "EIN/AUS"  LOTUS XS 230V kpl. z przewodem przyłączeniowym i bezpiecznikiem termicznym  9A

400 397 640 23 31

20 48 10 00

Przełącznik 2 - biegun. do MILER

400 397 603 86 15

00 02 00 64

Przełącznik ciśnienia MDR-P 1/4" 0,9/1,2 bar

400 397 612 69 54

20 45 52 03

Przełącznik główny 230 V/50 Hz wyzwalacz podnapięciowy

400 397 605 21 85

20 45 40 00

Przełącznik główny 25 A 3 - biegun.

400 397 603 67 65

00 23 37 69

Przełącznik liczby biegunów 2 położenia 2 kierunki obrotów

400 397 639 83 20

20 45 45 01

Przełącznik nawrotny 25 A T3-3-2

400 397 610 99 64

00 02 21 32

Przełącznik nawrotny 63A ~

400 397 613 60 76

00 29 08 04

Przełącznik przyciskowy CM 1100 / 310

400 397 641 25 45

20 45 55 00

Przełącznik Ręcznie – O - Automatycznie 400 V

400 397 603 69 32

20 45 62 00

Przełącznik sterowania programowego 16 A

400 397 603 70 76

00 02 21 61

Przełącznik stopniowy 0-4 2 biegun. ~

400 397 613 63 66

20 45 69 43

Przełącznik zdalnego sterowania kpl. bez przewodu

400 397 604 07 79

20 22 76 10

Przełącznikowy klucz zapadkowy 3/4" z kluczem

400 397 604 58 28

00 10 34 58

Przepływomierz wodny RITMO 31,5-315 l/h kpl.

400 397 634 99 26

00 10 34 61

Przepływomierz wodny RITMO 75-750l/h kpl.

400 397 634 99 57

00 03 75 92

Przetwornica częstotliwości 230 V 4 KW 17,6 A programowana

400 397 619 42 81

00 03 98 47

Przetwornica częstotliwości 230V 1,5 kW SWING programowany

400 397 620 37 61

00 04 70 90

Przetwornica częstotliwości 400V 3 faz. 7,5 KW V7 program.

400 397 623 53 28

20 48 30 00

Przewód instalacyjny 10 m z wtyką ochronną

400 397 603 88 68

00 00 88 19

Przewód podający pistoletu natryskowego Swing

400 397 609 96 78

00 08 80 49

Przewód przedłużający 15 m do zdalnych przełączników

400 397 632 23 01

20 45 69 31

Przewód przedłużający 25 m do zdalnego sterowania

400 397 611 01 06

20 45 69 34

Przewód przedłużający 50 m do zdalnego sterowania

400 397 603 72 74

00 23 74 44

Przewód przyłączeniowy silnika 0,8m wtyka CEE żółta

400 397 639 96 17

00 23 65 10

Przewód przyłączeniowy silnika 1,70m 16A 10P. Bolero

400 397 639 91 36

00 24 62 03

Przewód przyłączeniowy silnika przewód RITMO XL 230/400V z możliwością przełączenia

400 397 640 14 19

00 01 01 34

Przewód pulpitu sterowniczego do Nordac Trio

400 397 611 54 91

20 42 34 00

Przewód zasilający 3 x 2,5 25 m z wtyką i złączem ochronnym

400 397 603 43 65

20 42 34 20

Przewód zasilający 3 x 2,5 25 m z wtyką ochronną i złączem CEE 16 A

400 397 603 49 76

20 42 33 60

Przewód zasilający 5 x 2,5 25 m 16 A kpl.

400 397 610 88 44

20 42 33 50

Przewód zasilający 5 x 2,5 50 m 16 A kpl.

400 397 603 43 41

20 42 38 50

Przewód zasilający 5 x 2,5 50 m 16 A kpl.

400 397 610 88 68

20 42 39 20

Przewód zasilający 5 x 4 25 m z wtyką CEE 32 A

400 397 603 44 64

20 42 39 00

Przewód zasilający 5 x 4 50 m z wtyką CEE 32 A

400 397 603 44 40

00 10 56 33

Przewód zasilający 5 x 6 25m komplet CEE 32A

400 397 635 23 15

20 42 41 10

Przewód zasilający silnika 0,85 m wtyka CEE 4 x 16 A

400 397 603 45 25

20 42 41 53

Przewód zasilający silnika 0,95m 4-pinowy 7x16A

400 397 606 53 69

20 42 41 54

Przewód zasilający silnika 0,95m wtyka CEE 7 x 16 A

400 397 606 76 15

20 42 41 25

Przewód zasilający silnika 0,95m wtyka sprzętowa CEE 4 x 16 A

400 397 610 45 87

20 42 41 31

Przewód zasilający silnika 1,25 m wtyka CEE 7 x 16 A

400 397 602 01 15

20 42 41 35

Przewód zasilający silnika 1,3 m wtyka ochronna

400 397 604 71 98

20 42 41 02

Przewód zasilający silnika 1,5 m wtyka CEE 4 x 16 A

400 397 603 45 18

20 42 41 11

Przewód zasilający silnika 1,6 m wtyka CEE 4 x 16 A

400 397 603 45 32

20 42 41 00

Przewód zasilający silnika 1,9 m wtyka CEE 4 x 16 A

400 397 603 44 95

20 42 41 03

Przewód zasilający silnika 1,9 m wtyka CEE 7 x 16 A

400 397 601 68 42

00 07 15 45

Przewód zasilający silnika 1,9m 16A 10P.7x1,5mm²

400 397 629 44 24

20 42 41 33

Przewód zasilający silnika 1,9m wtyka CEE 4 x 16 A

400 397 604 49 06

00 00 83 63

Przewód zasilający silnika 2,3 m wtyka CEE 7 x 16 A 6h

400 397 609 72 61

00 00 83 61

Przewód zasilający silnika 2,4m wtyka CEE 4 x 16A

400 397 609 72 54

20 42 41 20

Przewód zasilający silnika 5,0 m wtyka CEE 4 x 16 A

400 397 610 89 05

00 07 03 57

Przewód zasilający silnika 5,0m 16A 10P.4x2,5mm²

400 397 629 31 82

00 00 12 64

Przewód zasilający silnika 5,0m wtyka ochronna Schuko

400 397 607 55 73

20 42 41 34

Przewód zasilający silnika 8,0 m do wibratora zewnętrznego 400V

400 397 604 63 37

00 02 19 48

Przewód zasilający ze specjalną powłoką ochronną ÖLFLEX 3 x 1,0 540P

400 397 613 42 32

00 02 19 47

Przewód zasilający ze specjalną powłoką ochronną ÖLFLEX 7 x 1,5 540P

400 397 613 42 25

20 43 30 00

Przewód zdalnego sterowania 0,5 m z wtyką i złączem 16-pinowym

400 397 603 74 89

20 43 28 00

Przewód zdalnego sterowania 10 m ze złączem sterowania 10 - biegun. do napędu nastawnika

400 397 610 78 85

20 45 69 50

Przewód zdalnego sterowania 15m do pistoletu do klejenia i Zargomat-u

400 397 603 73 59

20 45 69 29

Przewód zdalnego sterowania 25 m

400 397 601 38 41

00 00 17 95

Przewód zdalnego sterowania 25 m bez uchwytu

400 397 608 30 73

20 45 69 15

Przewód zdalnego sterowania 25 m na bębnie

400 397 610 29 96

00 04 74 89

Przewód zdalnego sterowania 25 m z potencjometrem do ZP3 FU/400V

400 397 623 72 16

20 42 38 00

Przewód zdalnego sterowania 25 m z wtyką CEE 16 A

400 397 603 44 19

20 45 69 52

Przewód zdalnego sterowania 30 m do pistoletu do klejenia i Zargomat-u

400 397 604 70 13

20 45 69 24

Przewód zdalnego sterowania 50 m

400 397 601 38 96

00 00 17 94

Przewód zdalnego sterowania 50 m bez uchwytu

400 397 608 30 66

20 45 69 16

Przewód zdalnego sterowania 50 m na bębnie

400 397 610 29 89

20 42 37 00

Przewód zdalnego sterowania 50 m z wtyką CEE 16 A

400 397 603 44 02

20 43 27 00

Przewód zdalnego sterowania 8 m z wtyką i złączem

400 397 603 54 61

20 44 86 00

Przezroczysta osłona wyłącznika ciśnieniowego FF4

400 397 610 96 67

20 44 86 01

Przezroczysta osłona wyłącznika ciśnieniowego MDR

400 397 601 58 14

20 56 19 01

Przezroczysta pokrywa napędu nastawnika CA21 D = 143

400 397 604 20 63

20 56 19 00

Przezroczysta pokrywa napędu nastawnika TA50 D = 135

400 397 604 20 56

20 15 63 02

Przezroczyste sitko D06FN

400 397 606 92 06

20 17 17 75

Przezroczysty filtr z pierścieniem samouszczelniającym 1" + 1 1/4"

400 397 604 51 63

00 05 59 54

Przycis podświetlony wł./wył. kpl. M22

400 397 626 67 80

00 05 38 39

Przycisk bez płytki przyciskowej M22

400 397 625 51 42

00 05 59 83

Przycisk czerwony wył. komplet M22

400 397 626 05 59

20 45 58 01

Przycisk dopływu wody

400 397 601 69 41

00 05 59 56

Przycisk dopływu wody kpl.M22

400 397 629 42 26

00 00 18 63

Przycisk i uszczelka wyłącznika zdalnego sterowania

400 397 608 38 68

00 05 59 84

Przycisk niebieski /reset komplet M22

400 397 626 05 66

00 05 38 33

Przycisk podświetl. zielony M22

400 397 625 48 86

00 05 38 32

Przycisk podświetlony wł./wył M22

400 397 625 48 79

20 45 57 20

Przycisk podświetlony zielony

400 397 601 00 93

00 05 59 52

Przycisk podświetlony zielony komplet M22

400 397 627 07 70

00 05 59 57

Przycisk podwójny wł./wył. kpl.M22

400 397 629 42 33

00 05 59 85

Przycisk Wł./Wył kpl. z obudową

400 397 626 05 73

00 05 59 70

Przycisk wyłącznik bezpiecz. M22

400 397 626 06 34

00 00 18 62

Przycisk zdalnego sterowania podświetlony

400 397 608 38 51

20 19 18 00

Przyłącze powietrza końcówka natryskowa

400 397 610 62 39

00 23 30 24

Przyłącze powietrza pistoletu 780mmlg Geka

400 397 639 80 61

20 19 62 10

Przyłącze powietrza pistoletu natryskowego 35mm

400 397 602 75 96

00 09 86 56

Przyrząd do opróżniania worków RITMO kpl.

400 397 634 25 45

00 09 86 27

Przyrząd do opróżniania worków SAMBA kpl.

400 397 634 23 23

00 20 15 64

Przyrząd do wyciskania worków SWING L kpl.

400 397 638 59 55

00 20 15 65

Przyrząd do wyciskania worków SWING M kpl.

400 397 638 59 62

00 09 37 97

Przyrząd do wykręcania wirnika, ocynk.

400 397 632 88 08

20 23 15 32

Przyrząd do wyrównywania powierzchni szer. 1600 mm

400 397 604 96 04

20 23 15 31

Przyrząd do wyrównywania powierzchni szer. 2200 mm

400 397 604 76 62

20 23 15 30

Przyrząd do wyrównywania powierzchni szer. 800 mm

400 397 604 76 55

20 10 80 45

Rama MINIJET RAL2004

400 397 605 44 86

00 23 37 35

Rama podpory krótka SWING L RAL2004

400 397 639 83 13

20 54 84 03

Rama rurowa - stojak kpl. HM 202/204

400 397 607 13 22

00 00 78 76

Rama rurowa HM 22/24 (1") RAL2004

400 397 609 57 31

00 25 50 71

Ramię mieszadła Turbo MULTIMIX Mod 2012 RAL 2004

400 397 640 46 32

00 00 81 18

Ramię mieszające środk. MULTIMIX RAL 2004

400 397 609 63 63

00 25 17 46

Ramię mieszające środkowe Multimix Model 2012 RAL 2004

400 397 640 35 50

00 00 81 19

Ramię mieszające Turbo MULTIMIX

400 397 609 63 70

00 00 81 16

Ramię mieszające zewn. MULTIMIX RAL 2004

400 397 609 63 56

00 00 81 47

Ramię podpory MULTIMIX RAL 2004

400 397 609 64 31

20 15 32 00

Rdzeń (Zawór elektromagnetyczny 3/4" typ 181 A)

400 397 610 56 38

20 43 15 00

Redukcja (tworzywo sztuczne) PG 21/16

400 397 601 94 78

00 00 15 58

Reduktor ciśnienia D06F 1/2"

400 397 608 07 37

00 04 93 55

Reduktor ciśnienia D06FH 1/2"

400 397 624 45 42

00 04 25 15

Reduktor ciśnienia D06FH 3/4"

400 397 621 15 44

20 15 52 00

Reduktor ciśnienia D06FN otwór 1/2"

400 397 602 58 06

00 01 04 62

Rękojeść z tworzywa sztucznego 25x12 bolec blokujący

400 397 611 79 45

00 06 49 61

RITMO

400 397 627 95 44

00 28 94 11

RITMO L bez osprzętu, bez sprężarki  * Nicht lieferbar, siehe Art.-Nr. 00246444 *

400 397 641 24 53

00 24 64 44

RITMO L z osprzętem kpl.

400 397 640 16 93

00 07 84 01

RITMO plus

400 397 630 55 88

00 09 06 38

RITMO powercoat 230 V

400 397 632 63 85

00 09 85 42

RITMO powercoat 230 V bez pistoletu natryskowego

400 397 634 19 68

00 18 64 78

RITMO XL

400 397 638 21 90

00 28 26 35

RITMO XL 230 V 50 Hz 3 Ph.

400 397 641 00 60

00 19 78 19

RITMO XL FU 230

400 397 638 48 73

00 22 04 59

RITMO XL FU 230 / 400 z opcją przełączania (LIBYA)

400 397 639 46 67

00 21 63 53

RITMO XL FU 230 Zaprawa do posadzek

400 397 639 42 23

00 02 03 69

RITMO XL FU 230/400 możliwość przełączenia na enerię geotermiczną

400 397 612 85 45

00 23 14 96

RITMO XL FU 230/400 możliwość przełączenia na enerię geotermiczną

400 397 639 70 57

00 19 78 21

RITMO XL FU 230/400 z przełącznikiem

400 397 638 48 80

00 23 58 11

RITMO XL FU 230/400 Zaprawa do ościeżnic

400 397 639 88 94

20 22 42 00

Rolka papieru do odwijarki (opak. = 3szt.)

400 397 603 13 95

00 20 85 28

Rolki dociskowe przyrządu do opróżniania worków SWING L VA kpl.

400 397 639 07 75

00 20 04 04

RONDO 19mm 10m hydrauliczne

400 397 638 56 72

00 21 20 09

RONDO 19mm 15m hydrauliczne

400 397 639 22 98

00 20 04 05

RONDO 19mm 5m hydrauliczne

400 397 638 56 89

00 11 17 99

RONDO 25 mm, 7,5 m ze złączami, pomarańczowy

400 397 635 56 51

00 02 11 23

RONDO 35 mm 13,3 m 1 część V połączenie hydrauliczne wąż wylewny

400 397 613 15 14

00 02 01 29

RONDO 50mm 13,3 m kpl.

400 397 612 71 59

00 01 94 16

RONDO 65mm 20m

400 397 612 46 39

00 02 11 00

RONDO Ciśnieniowy wąż do zaprawy 25 mm 10 m połączenie hydrauliczne

400 397 613 13 16

00 02 11 01

RONDO Ciśnieniowy wąż do zaprawy 25 mm 15 m połączenie hydrauliczne

400 397 613 13 23

00 02 11 02

RONDO Ciśnieniowy wąż do zaprawy 25 mm 20 m połączenie hydrauliczne

400 397 613 13 30

00 02 11 03

RONDO Ciśnieniowy wąż do zaprawy 25 mm 5 m połączenie hydrauliczne

400 397 613 13 47

00 02 11 04

RONDO Ciśnieniowy wąż do zaprawy 35 mm 10 m połączenie hydrauliczne

400 397 613 13 54

00 02 11 19

RONDO Ciśnieniowy wąż do zaprawy 35 mm 13,3 m połączenie hydrauliczne. krzywka

400 397 613 14 77

00 02 11 05

RONDO Ciśnieniowy wąż do zaprawy 35 mm 20 m połączenie hydrauliczne

400 397 613 13 61

00 02 12 73

RONDO Ciśnieniowy wąż do zaprawy 35 mm 20 m z 1 złączem V poł. hydr.

400 397 613 19 41

00 02 11 06

RONDO Ciśnieniowy wąż do zaprawy 35 mm 4,4 m połączenie hydrauliczne

400 397 613 13 78

00 02 12 74

RONDO Ciśnieniowy wąż do zaprawy śr. 25 (pojemnik á 40m)

400 397 613 19 58

00 02 12 75

RONDO Ciśnieniowy wąż do zaprawy śr. 35 (pojemnik á 40m)

400 397 613 19 65

00 20 93 75

ROTOMIX disc RAL2004 kpl.

400 397 639 16 04

20 11 80 00

ROTOMIX pompy D kpl. ze złączem 35

400 397 602 19 52

20 11 80 50

ROTOMIX pompy R kpl. ze złączem 35

400 397 602 19 69

00 25 11 39

ROTOMIX RITMO L do pompy B kpl.

400 397 640 29 11

00 23 34 14

ROTOMIX RITMO Pompa B do rury stalowej kpl.

400 397 639 82 69

00 14 73 53

ROTOMIX RITMO pompa-B kpl.

400 397 637 25 73

20 11 84 00

ROTOQUIRL II kpl. (złącz. śr. 34)

400 397 602 20 65

00 24 58 10

Rotor B4-2 (W7S)

400 397 640 10 06

00 25 11 47

Rotor B4-2 (W7S) z czopem

400 397 640 29 28

00 29 04 58

Rotor D 7-3,5

400 397 641 25 07

00 23 79 08

Rotor D6-3 (DE)

400 397 640 00 16

00 24 06 76

Rotor D6-3 (FB)

400 397 640 07 02

20 11 48 21

Rotor R7-3S

400 397 610 32 52

20 20 46 00

Rozdzielacz 4 x 1/2" gw.wewn.nr 223 ocynk.

400 397 602 89 06

20 13 01 06

Rozdzielacz do wyłącznika ciśnieniowego

400 397 605 26 97

20 24 05 00

Rozpuszczalnik specjalny 700 g

400 397 603 23 30

00 04 77 82

Rozrusznik elektroniczny 230V do silnika 2,2 KW

400 397 623 85 65

00 05 79 93

Rozrusznik łagodny 7,5 KW Uc230V

400 397 626 49 53

00 02 12 19

Rozwiertak z uchwytem JETSET

400 397 613 17 50

20 10 43 02

Rura do badania konsystencji materiału

400 397 604 72 42

20 54 95 03

Rura dozowania HM 3 dł. 220mm

400 397 604 08 85

00 00 24 45

Rura dozowania HM/CMP 120 RAL2004

400 397 608 96 79

00 24 63 08

Rura dozowania wymienialna LOTUS XS RAL2004

400 397 640 16 24

00 04 40 49

Rura dystansowa 60 dł. armatura wodna HM 6 ocynk.

400 397 622 19 70

20 56 63 55

Rura dystansowa pałąk rurowy RAL 2004

400 397 605 78 45

20 17 35 21

Rura dystansowa wspornika ZP 3 S

400 397 603 29 27

20 19 63 10

Rura dyszy 12 końcówka natryskowa do betonu

400 397 603 67 03

20 19 64 10

Rura dyszy 15 końcówka natryskowa do betonu

400 397 603 66 80

00 07 36 69

Rura dyszy powietrza 110 mm D=4mm

400 397 629 98 01

20 19 25 00

Rura dyszy powietrza 90 mm końcówka natryskowa zawór zaciskowy

400 397 610 62 91

20 19 01 00

Rura dyszy powietrznej 130 mm

400 397 602 70 53

20 19 01 10

Rura dyszy powietrznej 130 mm jednostronna 1/8" x 10

400 397 605 44 48

20 19 19 02

Rura gwintowana 1" x 100 (PA)

400 397 610 45 49

20 19 19 00

Rura gwintowana 1" x 200 (PA)

400 397 602 72 99

20 19 19 03

Rura gwintowana 1" x 300 (PA)

400 397 605 51 17

20 19 19 10

Rura gwintowana 1" x 600 (PA)

400 397 610 62 53

20 10 43 01

Rura kontroli konsystencji część 25 M śr.24

400 397 602 08 94

20 10 03 00

Rura mieszania  G 4 z 5,5kW i D6-3

400 397 602 02 38

00 08 26 06

Rura mieszania G 4 light II kpl.

400 397 631 31 01

20 10 06 56

Rura mieszania G 4 pompa D RAL 2004

400 397 605 65 03

20 10 06 50

Rura mieszania G 4/G 5 z wymiennym kołnierzem RAL 2004

400 397 602 02 76

00 08 03 27

Rura mieszania G 4-podwójna strefa mieszania RAL2004kpl

400 397 630 74 21

00 09 43 41

Rura mieszania gumowa LOTUS XL DN 200x10x517

400 397 633 09 79

20 54 82 03

Rura mieszania HM 2

400 397 611 09 77

00 00 21 55

Rura mieszania HM 2 gumowa zdejmowany kołn. wylot.

400 397 608 67 77

20 54 82 00

Rura mieszania HM 2 kpl.

400 397 604 07 24

00 00 13 91

Rura mieszania HM 2/200/2002 300mm dłuższa kpl.

400 397 607 90 52

20 54 81 05

Rura mieszania HM 2/200/2002 RAL2004

400 397 603 78 16

00 03 90 38

Rura mieszania HM 200 kpl. nacinana

400 397 620 10 26

20 54 85 20

Rura mieszania HM 200 ze zdejmowanym kołnierzem wylotowym kpl.

400 397 611 03 11

20 54 71 00

Rura mieszania HM 2000/2002

400 397 604 05 02

00 00 21 16

Rura mieszania HM 22/24 kpl.

400 397 608 64 18

00 00 21 17

Rura mieszania HM 22/24 RAL2004

400 397 608 64 25

00 06 93 09

Rura mieszania HM 3 300 mm przedłuż.kpl.

400 397 628 98 02

00 00 19 20

Rura mieszania HM 5 6 komór 2004

400 397 608 44 21

00 00 69 17

Rura mieszania HM 5 6 komór kpl.

400 397 609 42 46

00 00 22 10

Rura mieszania HM 5 LBS kpl.

400 397 608 73 23

00 00 69 34

Rura mieszania HM 5 z blachą wymienną kpl.

400 397 609 44 13

20 54 53 15

Rura mieszania HM 5 z gumowaną strefą mieszania kpl.

400 397 603 02 68

00 24 62 23

Rura mieszania LOTUS XS RAL2004

400 397 640 15 18

00 20 51 07

Rura mieszania strefa gumowa G 4 pompa D kpl.

400 397 638 69 21

20 10 06 46

Rura mieszania z cyl. i kołn. uchyln. G 4 2 otwory

400 397 606 58 26

20 10 29 01

Rura ochronna do zabieraka G 4 RAL 2004

400 397 602 14 02

00 23 64 43

Rura ochronna do zaczepu zabieraka BOLERO RAL

400 397 639 91 29

20 10 29 05

Rura ochronna do zaczepu zabieraka HM 3/HM 5/HM 6

400 397 605 63 12

00 00 21 10

Rura ochronna z łopatką HM 22/24

400 397 608 63 26

00 00 88 18

Rura powietrzna końcówki natryskowej SWING

400 397 609 96 61

20 21 55 30

Rura przedłużająca 100 mm (mosiądz) kpl.

400 397 603 03 29

00 03 75 69

Rura rozdzielcza powietrzna 1/2" G 5 c

400 397 618 06 97

20 10 25 00

Rura rozdzielcza wodna/powietrzna RAL 2004

400 397 610 29 10

20 18 31 00

Rura z tworzywa sztucznego 100 - 1000 l/h

400 397 602 67 04

20 18 40 12

Rura z tworzywa sztucznego 100 - 1000 l/h 200 mm

400 397 607 45 52

20 18 41 00

Rura z tworzywa sztucznego 160 - 1600 l/h

400 397 602 67 73

20 18 51 00

Rura z tworzywa sztucznego 250 - 2500 l/h

400 397 602 69 02

20 18 60 10

Rura z tworzywa sztucznego 31,5 - 315 l/h

400 397 602 69 33

20 18 81 00

Rura z tworzywa sztucznego 400 - 4000 l/h

400 397 604 57 67

00 07 59 55

Rura z tworzywa sztucznego 75-750 l/h 150-1500 l/h

400 397 630 36 45

00 05 97 42

Rurka badania konsystencji ze złączem Geka

400 397 626 85 31

20 23 01 21

Rurka pomiarowa niwelator

400 397 603 20 40

00 12 47 09

SAMBA L

400 397 635 78 84

00 12 47 04

SAMBA S

400 397 635 78 53

00 09 52 21

SAMBA XL

400 397 633 46 63

00 04 76 64

Segment dozowania 45 L HM 6 RAL2004

400 397 630 14 29

00 04 77 03

Segment dozowania 90 L HM 6 RAL2004

400 397 623 81 07

00 09 42 98

Segment dozujący 45 L LOTUS XL skrócony RAL2004

400 397 633 06 10

00 10 04 44

Segment dozujący 60 L LOTUS XL skrócony RAL2004

400 397 634 58 05

00 05 50 55

Segment naprężający gumowanej strefy dozowania  HM 6 ocynk.

400 397 625 87 54

00 00 21 59

Segment ślimakowy wału dozowania 45l

400 397 608 68 14

20 17 27 01

Siatka druciana ocynk. 630 x 580 x 2 mas. 12,5

400 397 605 87 98

20 14 19 00

Silnik 2,2kW 230V 50Hz 1-fazowy

400 397 602 50 80

20 56 17 02

Silnik do napędu nastawnika Flender CA21 typ 5

400 397 605 87 12

00 00 27 69

Silnik prądu zmiennego 5,5 kW 230/400V (DP 2.100)

400 397 609 30 41

00 02 02 86

Silnik przekładniowy  SK25 5,5kW 385U o Ne RAL2004

400 397 612 80 33

00 20 16 21

Silnik przekładniowy  SK25 5,5kW 385U o Ne RAL2004

400 397 638 60 20

00 28 49 43

Silnik przekładniowy 0,3 kW 12 obr/min DF31 RAL 2004

400 397 641 12 72

00 28 49 45

Silnik przekładniowy 0,55 kW 33 obr/min DF31 RAL 2004

400 397 641 12 96

00 04 25 87

Silnik przekładniowy 0,75 kW 28 obr./min ZFQ38 RAL2004

400 397 621 18 10

00 28 49 42

Silnik przekładniowy 0,75 kW 28 obr/min DF31 RAL 2004

400 397 641 12 65

00 28 49 44

Silnik przekładniowy 0,75 kW 33 obr/min DF31 RAL 2004

400 397 641 12 89

00 40 68 22

Silnik przekładniowy 2,2 kW CAF 21-A90LP4 230 / 400

400 397 641 46 00

00 04 14 47

Silnik przekładniowy 2,2 kW K20 R90L4 230/400 V

400 397 620 90 53

00 04 47 32

Silnik przekładniowy 4 kW 92 obr. 400V RAL2004 G500

400 397 622 55 89

20 13 97 03

Silnik przekładniowy 5,5 kW 180 obr./min

400 397 601 73 82

20 13 96 00

Silnik przekładniowy 5,5 kW 180 obr./min z jednostką uszczelnienia olejowego ZP 3 S

400 397 602 48 78

20 13 97 01

Silnik przekładniowy 5,5 kW 400 z jedn. uszcz. olej. UP

400 397 601 20 97

20 14 35 01

Silnik przekładniowy 7,5 kW 175 obr./min

400 397 605 98 01

20 14 35 02

Silnik przekładniowy 7,5 kW 175 obr./min uszcz. olej.

400 397 606 10 19

20 14 36 00

Silnik przekładniowy 7,5 kW 254 obr./min uszcz. olej. ZP3S

400 397 602 52 19

20 14 35 00

Silnik przekładniowy 7,5 kW 261 obr./min

400 397 601 97 51

20 14 38 00

Silnik przekładniowy 7,5 kW 400 obr./min z jednostką uszczelnienia olejowego

400 397 601 36 74

20 14 38 01

Silnik przekładniowy 7,5 kW 400 obr./min z uszcz.

400 397 601 54 56

20 14 34 00

Silnik przekładniowy 7,5kW 400U/min

400 397 610 39 17

00 05 25 87

Silnik przekładniowy EFQ68 3KW 274 obr./min RAL2004

400 397 625 13 04

00 05 36 03

Silnik przekładniowy EFQ68 4 KW 273 obr./min RAL2004

400 397 625 35 51

00 05 35 27

Silnik przekładniowy EFQ68 4kW 400 obr. z wyłącznikiem wychyleniowym RAL2004

400 397 625 29 67

00 13 08 92

Silnik przekładniowy SK 25 5,5 kW 385 obr/min z wyłącznikiem wychyleniowym RAL 2004

400 397 636 21 47

00 23 21 80

Silnik przekładniowy SK25 1,9kW 181obr/min. RAL200 z przełącznikiem wychyleniowym

400 397 639 73 16

00 25 21 27

Silnik przekładniowy SK25F 2,2kW 181U z przełącznikiem wychyleniowym RAL2004

400 397 640 39 01

00 41 34 95

Silnik przekładniowy ZF 40 7,5 kW 400 obr/min RAL 2004

400 397 641 55 15

20 13 81 00

Silnik przekładniowy ZF38 4kW 280 obr./min. z uszczelnieniem olejowym

400 397 601 39 40

00 04 81 71

Silnik przekładniowy ZF38 4kW 375 obr./min RAL2004

400 397 624 02 61

00 05 36 34

Silnik przekładniowy ZF38 5,5kW 280 obr./min RAL2004

400 397 625 36 67

00 05 85 78

Silnik przekładniowy ZFQ38 0,3 KW 12 obr./min RAL2004

400 397 626 67 66

20 56 08 05

SILOMAT C 100

400 397 605 75 17

20 56 08 06

SILOMAT C 140

400 397 605 75 24

00 10 68 00

SILOMAT C DF Q 100

400 397 635 29 02

00 12 43 66

SILOMAT trans plus 100 na kōłkach RAL2004

400 397 635 72 04

00 12 43 65

SILOMAT trans plus 100 RAL2004

400 397 635 71 98

00 12 43 58

SILOMAT trans plus 140 na rolkach RAL2004

400 397 635 71 67

00 12 43 59

SILOMAT trans plus 140 RAL2004

400 397 635 71 74

00 16 99 52

SILOMAT trans plus bag 140 RAL2004

400 397 637 91 14

00 12 43 67

SILOMAT trans plus DFQ 100 RAL2004

400 397 635 72 11

00 12 88 69

SILOMAT trans plus DFQ 100 Silo RAL2004

400 397 635 97 65

00 12 78 38

SILOMAT trans plus DFQ 140 na kółkach RAL2004

400 397 635 93 21

00 12 48 64

SILOMAT trans plus DFQ 140 RAL2004

400 397 635 84 23

00 13 98 21

SILOMAT trans plus light 100 na kółkach RAL2005

400 397 636 87 50

00 13 80 13

SILOMAT trans plus light 100 RAL2004

400 397 636 62 13

00 13 96 85

SILOMAT trans plus light 100 RAL2004 5,5

400 397 636 84 46

00 13 80 15

SILOMAT trans plus light 140 RAL2004

400 397 636 62 20

20 15 60 00

Sitko do reduktora ciśnienia (opak. = 10szt.)

400 397 610 57 13

20 15 69 10

Sitko do zaworu reduktora ciśnienia 20 15 50 00

400 397 602 59 67

20 15 63 00

Sitko mosiężne do reduktora ciśnienia

400 397 602 58 75

20 15 20 00

Sitko osadnika zanieczyszczeń do złącza Geka  (opak. = 10szt.)

400 397 610 55 60

20 15 20 01

Sitko osadnika zanieczyszczeń do złącza Geka 1"

400 397 605 84 15

00 14 81 47

Sitko wibracyjne ZP3 XL RAL2004

400 397 637 31 81

00 05 36 59

Sito wibracyjne ZP 3 przedł. + wibr. RAL2004 kpl.

400 397 625 41 45

00 02 11 21

Skala pomiarowa CUTMASTER

400 397 613 14 91

20 23 01 20

Skala pomiarowa niwelator

400 397 603 20 33

00 12 62 95

Składany uchwyt do przenoszenia 235mm RAL 2004

400 397 635 92 60

20 22 34 10

Skrobak do tynku z trzonkiem

400 397 603 12 89

00 00 15 51

Skrzydełko sondy stanu napełnienia 60 x 135 SG12

400 397 608 06 69

00 10 14 14

Skrzynia drewniana 1200 x 800 x 1750 wykonanie IPPC

400 397 634 69 49

00 10 14 13

Skrzynia drewniana 1200 x 800 X 950 wykonanie IPPC

400 397 634 96 98

00 24 86 13

Skrzynka narzędziowa RITMO L RAL2004

400 397 640 22 25

20 10 80 10

Skrzynka narzędziowa ZP 3 V/MONOJET kpl RAL2004

400 397 602 36 42

20 42 48 00

Skrzynka rozdzielcza kpl.

400 397 603 46 48

00 02 11 94

Skrzynka zaciskowa z pierścieniem samouszczelniającym i pokrywą

400 397 613 16 51

20 13 60 50

Smar przekładniowy pojemnik 1 kg

400 397 605 71 04

00 09 93 40

Sonda poziomu napełnienia 42V ALU TYPII

400 397 634 53 24

00 09 93 41

Sonda poziomu napełnienia 42V z opóźnieniem czasowym ALU TYPII

400 397 634 53 48

00 00 16 23

Sonda poziomu napełnienia KPS1 1,5 m z wtyką sterowania 10 - biegun.

400 397 608 13 52

00 00 16 24

Sonda poziomu napełnienia KPS1 5 m z wtyką sterowania 10 - biegun.

400 397 608 13 69

00 00 21 40

Sonda stanu napełnienia KPS1 bez przewodu długość pręta 240 mm

400 397 608 66 23

00 04 05 52

Spray montażowy do wirnika/stojanu PFT 400ml

400 397 620 56 80

00 04 77 22

Sprężarka DT 4.16, 230 V 1 z wył. ochr. RAL2004

400 397 623 81 76

00 07 88 17

Sprężarka DT4.8 230V ster. ciśnieniowe RITMO kpl.

400 397 630 63 87

20 13 00 15

Sprężarka K2 bez wyłącznika ciśnieniowego nieopakowana

400 397 606 97 94

20 13 00 17

Sprężarka K2 z wyłącznikiem ciśnieniowym nieopakowana

400 397 606 97 70

00 00 79 15

Sprężarka LK 250 kpl.

400 397 611 55 90

00 23 57 19

Sprężarka powietrzna DT4.16 230V z wyłącznikiem ciśnieniowym RAL2004 kpl.

400 397 639 88 25

00 23 74 28

Sprężarka powietrzna DT4.8 110V sterowanie ciśnieniowe RITMO kpl

400 397 639 95 63

00 23 31 74

Sprężarka powietrzna LK 402 IV

400 397 639 81 46

00 20 64 04

Sprężarka powietrzna LK 604 III

400 397 638 76 83

00 10 21 56

Sprężarka rotacyjna  bez F KDT3.140 T RAL2004

400 397 634 75 95

00 10 21 57

Sprężarka rotacyjna bez F KDT3.100 T RAL2004

400 397 634 76 01

20 60 46 00

Sprężyna filtra

400 397 611 37 87

00 00 27 90

Sprężyna naciągowa DIN 2097 1x8x50 b

400 397 609 32 49

20 15 31 01

Sprężyna naciskowa rdzenia (21,0 mm)

400 397 602 56 84

20 15 31 00

Sprężyna naciskowa rdzenia (22,5 mm) (stara)

400 397 602 56 77

20 56 28 24

Sprężyna płytkowa (sprężarka 140 Poz. 90)

400 397 611 28 34

20 10 08 04

Sprężyna powrotna M 14

400 397 603 69 01

20 14 42 04

Sprężysta tarcza oporowa Vario SK12-R150

400 397 601 31 17

20 14 40 43

Sprężysta tarcza oporowa Vario Sk32-R210

400 397 601 08 26

20 19 03 11

Śruba 3/16" x 11,5 do przetyczki zaworu powietrza

400 397 606 06 61

20 20 74 11

Śruba blokująca z łbem stożkowym płaskim M5 x 16 (opak. = 20szt.)

400 397 602 93 16

00 00 91 91

Śruba centrująca 42mm

400 397 610 07 01

00 00 91 92

Śruba centrująca 57mm

400 397 610 07 18

00 03 47 12

Śruba czopowa z łbem sześciokątnym M12 x 28 toczona

400 397 616 62 57

20 56 19 20

Śruba do tarczy sterującej

400 397 604 20 87

20 57 34 02

Śruba dociskowa wysuwanego wspornika rurowego

400 397 601 61 01

00 00 18 79

Śruba koła  M 12 x 1,5 x 24

400 397 608 40 18

20 20 99 79

Śruba M8 x 30 z uchem ocynk.

400 397 610 73 73

20 23 01 22

Śruba mocująca (Poz. 12)

400 397 603 20 57

20 20 99 74

Śruba napinająca do szybkozłącza M14

400 397 610 50 34

20 11 87 21

Śruba napinająca M16 x 350 DIN 931 ocynk.

400 397 603 08 48

20 13 68 07

Śruba napinająca M6 x 214

400 397 602 43 11

20 20 85 03

Śruba naprężająca M14 x 1,5 x 70 ocynk.

400 397 601 04 82

20 20 84 10

Śruba oczkowa M12 x 150 ocynk. DIN 444

400 397 604 00 76

20 20 97 00

Śruba oczkowa M16 x 110 DIN 444 ocynk.

400 397 610 75 33

20 20 85 00

Śruba oczkowa M16 x 80 ocynk. DIN 444

400 397 610 74 03

20 20 84 09

Śruba oczkowa M16 x 90 ocynk. DIN 444

400 397 610 72 29

20 20 85 01

Śruba oczkowa M20 x 100 DIN 444 ocynk.

400 397 610 74 10

20 20 99 02

Śruba oczkowa M8 x 35 DIN 444 ocynk.

400 397 602 96 51

20 44 43 00

Śruba radełkowana do blokady

400 397 610 94 90

20 56 63 71

Śruba radełkowana szybkozłącza aluminiowego

400 397 607 04 93

20 56 28 55

Śruba spustu oleju M16 x 16

400 397 604 80 96

00 03 58 33

Śruba sześciokątna M 8 x 45 DIN 931 ocynk.

400 397 617 67 37

00 25 71 30

Śruba ustalająca położenie - część uchylna CM

400 397 640 60 32

00 25 71 29

Śruba ustalająca położenie - płyta główna CM

400 397 640 60 25

20 13 47 06

Śruba uziemiająca

400 397 602 37 96

20 20 97 11

Śruba z łbem cylindr. z gniazd. sześciokąt. M8 x 20 ocynk.

400 397 610 71 06

00 02 32 61

Śruba z łbem cylindr. z gniazd. sześciokąt. M8 x 50 ocynk.

400 397 614 34 25

00 05 35 92

Śruba z łbem cylindr. z gniazdem sześciokątn. M12 x 60 ocynk.

400 397 625 34 45

20 20 64 11

Śruba z łbem cylindrycznym M3 x 16 DIN 84 ocynk.

400 397 610 42 04

20 20 63 17

Śruba z łbem cylindrycznym M4 x 10 DIN 84-4.8 ocynk.

400 397 602 88 69

20 20 63 16

Śruba z łbem cylindrycznym M4 x 8 DIN 84 ocynk.

400 397 610 69 49

00 04 51 37

Śruba z łbem grzybkowym M12 x 30 DIN 603 ocynk.

400 397 622 81 84

00 24 63 23

Śruba z łbem grzybkowym M5 x 20 DIN 603 ocynk.

400 397 640 16 86

20 20 63 04

Śruba z łbem grzybkowym M6 x 16 ocynk.

400 397 601 66 13

20 20 63 09

Śruba z łbem grzybkowym M6 x 25 ocynk.

400 397 601 65 69

20 20 63 08

Śruba z łbem grzybkowym M6 x 30 ocynk.

400 397 601 65 76

20 20 63 15

Śruba z łbem grzybkowym M8 x 100 DIN 603 ocynk.

400 397 610 50 96

20 20 63 14

Śruba z łbem grzybkowym M8 x 16 DIN 603 ocynk.

400 397 610 43 65

20 20 63 22

Śruba z łbem grzybkowym M8 x 20 DIN 603 ocynk.

400 397 605 95 35

20 20 63 23

Śruba z łbem grzybkowym M8 x 25 DIN 603 ocynk.

400 397 605 95 28

20 48 33 07

Śruba z łbem soczewkowym M 5 x 50

400 397 603 89 98

20 20 70 96

Śruba z łbem stożkowym M5 x 12 DIN 963 ocynk.

400 397 610 49 83

00 00 80 23

Śruba z łbem stożkowym M6 x 12 DIN 965

400 397 609 62 33

20 20 74 12

Śruba z łbem stożkowym płaskim M5 x 10 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 610 73 11

20 20 96 11

Śruba z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątn. M4 x 12 ocynk. DIN 7991

400 397 607 30 29

00 00 81 49

Śruba z łbem sześc. walcowym M12 x 60 V2A tocz.

400 397 609 64 55

20 20 71 07

Śruba z łbem sześciokątn. M 5 x 16 DIN 933 ocynk.

400 397 604 01 06

20 20 96 02

Śruba z łbem sześciokątn. M10 x 20 ocynk. (śruba nastawcza) DIN 561 (opak. = 10szt.)

400 397 601 64 91

20 20 96 01

Śruba z łbem sześciokątn. M10 x 45 ocynk. DIN 931 (opak. = 10szt.)

400 397 601 64 84

20 20 99 63

Śruba z łbem sześciokątn. M12 x  25 DIN 933 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 57 46

20 20 99 66

Śruba z łbem sześciokątn. M12 x  90 DIN 933 ocynk.

400 397 601 95 15

20 20 70 00

Śruba z łbem sześciokątn. M12 x 100 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 602 92 31

20 20 99 61

Śruba z łbem sześciokątn. M12 x 20 ocynk. DIN 933 (opak. = 10szt.)

400 397 601 68 04

20 20 68 01

Śruba z łbem sześciokątn. M12 x 30 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 55 86

20 20 59 00

Śruba z łbem sześciokątn. M12 x 50 DIN 933 ocynk.

400 397 602 90 71

20 20 81 00

Śruba z łbem sześciokątn. M16 x 110 ocynk. DIN 931 (opak. = 10szt.)

400 397 610 73 97

20 20 71 01

Śruba z łbem sześciokątn. M6 x 16 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 66 44

20 20 87 01

Śruba z łbem sześciokątn. M8 x 16 ocynk. DIN 933 (opak. = 10szt.)

400 397 610 74 58

20 20 61 00

Śruba z łbem sześciokątn. M8 x 20 ocynk. (opak. = 20szt.)

400 397 602 91 01

20 20 78 10

Śruba z łbem sześciokątn. M8 x 25 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 03 69

20 20 78 00

Śruba z łbem sześciokątn. M8 x 30 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 610 73 59

20 20 78 01

Śruba z łbem sześciokątn. M8 x 35 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 65 52

20 20 77 00

Śruba z łbem sześciokątn. M8 x 60 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 610 73 42

00 02 33 82

Śruba z łbem sześciokątna do drewna 8 x 50 DIN 571 ocynk.

400 397 614 46 37

00 05 51 57

Śruba z łbem sześciokątnym M 6 x 6 DIN 933 ocynk.

400 397 630 14 05

00 09 41 44

Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 190 DIN 931 ocynk.

400 397 633 00 61

00 01 08 88

Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 25 DIN 933 A2

400 397 612 00 68

20 20 78 06

Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 45 z trzpieniem specjalnym A2 (opak. = 10szt.)

400 397 610 71 20

00 00 90 52

Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 55 trzpień specjalny A2

400 397 610 04 97

00 02 32 19

Śruba z łbem sześciokątnym M 8 x 60 DIN 931 ocynk.  ~

400 397 614 30 05

20 20 99 31

Śruba z łbem sześciokątnym M10 x 25 DIN 933 ocynk.

400 397 601 92 63

00 04 27 74

Śruba z łbem sześciokątnym M12 x 240 DIN 931 ocynk. 80mm

400 397 621 27 32

00 04 51 15

Śruba z łbem sześciokątnym M12 x 320 DIN 931 ocynk.

400 397 622 80 61

20 20 78 21

Śruba z łbem sześciokątnym M12 x 340 DIN 931 ocynk.

400 397 606 56 80

20 20 99 68

Śruba z łbem sześciokątnym M12 x 40 DIN 933 ocynk.

400 397 610 42 11

00 09 63 48

Śruba z łbem sześciokątnym M12 x 95 DIN 933 VA

400 397 633 78 48

20 48 33 10

Śruba z łbem sześciokątnym M16 x 1

400 397 603 90 25

20 20 74 10

Śruba z łbem walcowym M5 x 80 (opak. = 10szt.)

400 397 610 72 98

20 20 71 10

Śruba z łbem walcowym M6 x 20

400 397 602 92 55

20 20 63 02

Śruba z łbem walcowym M6 x 35 (opak. = 10szt.)

400 397 602 91 49

20 20 63 01

Śruba z łbem walcowym M6 x 45 5. 8

400 397 602 91 32

20 20 97 03

Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątn. M8 x 30 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 56 92

20 48 33 04

Śruba z łbem walcowym z rowkiem krzyżowym M5 x 16

400 397 603 89 67

20 20 70 95

Śruba z łbem wpuszczanym  M 4 x 12 DIN 963 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 610 47 23

20 57 32 01

Śruba z nakrętką dociskową, łańcuszkiem zabezpieczającym i przetyczką

400 397 611 34 80

20 48 33 01

Śruba z rowkiem krzyżowym KT 4 x 12 (1600 W)

400 397 611 09 91

20 48 05 50

Śruba z rowkiem krzyżowym Łka 50 x 72

400 397 610 98 72

20 20 99 70

Śruba z uchem do szybkozłącza

400 397 610 76 18

20 20 99 80

Śruba z uchem M10 x 19 ocynk. DIN 580

400 397 610 76 32

20 20 99 78

Śruba z uchem M8 x 13 DIN 580 ocynk.

400 397 610 73 66

00 00 86 14

Śruba zabezpieczająca z łbem soczewkowym M8x16 A2

400 397 609 83 43

00 25 69 93

Śruba zaciskowa do ustawiania głębokości CM

400 397 640 58 13

20 13 47 02

Śruba zamykająca R 1/4" DIN 906 (Poz. 27)

400 397 602 37 58

00 28 01 82

Stator B 4-2 L wf

400 397 640 90 33

00 25 12 84

Stator B 4-2 listwa napinająca

400 397 640 29 42

00 26 22 37

Stator D 7-2,5 PIN TWISTER

400 397 640 70 39

00 06 88 69

Sterowanie ciśnieniowe RITMO czujnik przepływu

400 397 628 84 92

00 06 71 03

Sterowanie ciśnieniowe RITMO wyłącznik ciśnieniowy

400 397 628 55 38

00 09 74 18

Sterowanie ciśnieniowe RITMO wyłącznik ciśnieniowy FF4-4

400 397 633 94 60

20 56 71 50

Sterowanie ciśnieniowe SILOMAT C i E

400 397 605 96 65

00 10 26 78

Sterowanie ciśnieniowe SILOMAT trans plus kpl.

400 397 634 84 48

00 14 85 11

Sterowanie ciśnieniowe ZP 3 XL + XLV

400 397 637 35 94

20 54 51 09

Stojak armatury wersja wysoka RAL2004

400 397 603 16 16

00 03 98 36

Stojak do łaty niwelacyjnej

400 397 620 36 93

20 23 01 31

Stojak do niwelatora (Poz. 13)

400 397 603 20 88

20 56 66 06

Stojak do przenoszenia urządzenia elektrycznego 670mm RAL2004

400 397 606 83 91

20 54 08 00

Stojak HM 5

400 397 603 99 19

20 11 56 01

Stojan 2 L6 żółty

400 397 602 19 83

20 48 31 10

Stojan 230 V MIXER 1600 W

400 397 603 89 05

00 13 76 29

Stojan A 3-2 L bez gwintu zewnętrznego

400 397 636 59 57

00 07 16 16

Stojan A2-2,5L

400 397 629 44 86

00 04 78 93

Stojan A3-2L

400 397 623 89 61

00 08 87 48

Stojan B4-1,5L Listwa zaciskowa

400 397 632 30 56

00 04 85 66

Stojan B4-1,5L MINIJET/QUICKLI 8 litrów

400 397 624 13 43

00 00 84 62

Stojan B4-2 SWING II (4 litry)

400 397 609 75 99

00 03 71 86

Stojan C4-2 SWING II (8 litrów)

400 397 619 24 78

20 11 60 50

Stojan D3-3 dł. 200 mm, tynk natryskowy

400 397 601 13 73

20 11 61 00

Stojan D3-4 czarny, tynk strukturalny

400 397 602 17 23

00 01 07 58

Stojan D3-5 bezobsł. biały

400 397 611 90 55

20 11 52 20

Stojan D4-2 porowaty

400 397 602 15 87

20 11 52 00

Stojan D4-2 specjalny, niebieski

400 397 610 33 82

20 11 53 10

Stojan D4-3 1/2 wydajn. zielony

400 397 602 16 17

00 00 20 71

Stojan D5-2,5 bezobsł. srebrny

400 397 608 59 30

20 11 55 01

Stojan D6-2L dł. 200 mm (czarny)

400 397 602 38 64

20 11 55 07

Stojan D6-2L dł. 200, bezobsł.

400 397 607 38 14

20 11 55 10

Stojan D6-3 bezobsł. pomarańcz.

400 397 602 16 55

20 11 55 00

Stojan D6-3 biało – niebieski

400 397 602 16 48

20 11 55 12

Stojan D6-3Z bezobsł. róż.

400 397 610 29 72

00 00 22 78

Stojan D6-3Z porowat. bezobsł.

400 397 608 80 09

00 04 47 67

Stojan D7 - 1,5 bezobsługowy rubin (200 mm)

400 397 622 58 24

20 11 55 50

Stojan D7-2,5

400 397 602 17 54

20 11 55 51

Stojan D7-2,5 bezobsł.

400 397 604 64 50

20 11 64 10

Stojan D8-1,5 bezobsł.

400 397 606 84 07

20 11 64 00

Stojan D8-1,5 żółty

400 397 602 18 39

00 01 20 85

Stojan D8-2 wf PIN czarny

400 397 612 34 89

20 11 62 00

Stojan R7-1,5 ochra

400 397 610 34 74

20 11 63 50

Stojan R7-2,5

400 397 610 35 28

20 11 63 01

Stojan R7-3S

400 397 602 17 85

00 04 28 45

Stojan R7-3S bezobsł.

400 397 621 31 11

20 11 62 20

Stojan R8-1,5

400 397 610 34 98

20 11 63 80

Stojan R8-2

400 397 601 25 47

20 11 63 10

Stojan R8-3

400 397 602 17 92

20 11 63 59

Stojan R9-1

400 397 603 50 72

20 11 63 60

Stojan R9-1,5

400 397 610 35 35

20 11 63 70

Stojan R9-2

400 397 602 18 22

20 11 57 00

Stojan SM3

400 397 610 34 36

00 00 11 66

Stojan T 9 - 2 mocowany

400 397 607 71 26

20 11 66 00

Stojan T10 - 1,5

400 397 602 32 77

00 01 05 43

Stojan TWISTER D 4-3 PIN

400 397 611 82 56

00 01 05 45

Stojan TWISTER D 5-2,5

400 397 611 82 70

00 01 05 44

Stojan TWISTER D 8-1,5

400 397 611 82 63

00 01 09 04

Stojan TWISTER D5-2,5 PIN

400 397 612 02 42

00 06 34 38

Stojan TWISTER D6-2

400 397 627 62 84

00 00 88 62

Stojan TWISTER D6-3

400 397 609 98 76

00 00 78 99

Stojan TWISTER D6-3 PIN

400 397 611 54 53

00 01 09 05

Stojan TWISTER D8-1,5 PIN

400 397 612 02 59

00 01 02 43

Stolik z podziałką CUTMASTER

400 397 611 67 19

20 18 34 00

Stożek (WDAM typ 1500)

400 397 602 67 42

20 18 42 00

Stożek (WDAM typ 1600, 2500)

400 397 602 67 80

20 18 60 20

Stożek (WDFM typ 315)

400 397 610 59 97

00 07 32 00

Stożek (WDFM Typ 750) zielony

400 397 629 86 06

00 08 73 43

Strefa dozowania guma LOTUS XL

400 397 632 07 27

00 04 13 91

Strefa dozowania gumowa HM 6

400 397 620 85 99

20 10 05 62

Strefa mieszania do pomp D ocynk.

400 397 602 48 09

20 10 05 51

Strefa mieszania do pompy R ocynk.

400 397 602 45 19

20 10 05 50

Strefa mieszania G 4 z kołnierzem ssawnym do pompy D RAL 2004

400 397 602 02 69

20 10 05 63

Strefa mieszania G 4 z wymiennym kołnierzem

400 397 605 47 90

20 22 14 00

Strug do krawędzi

400 397 603 08 31

20 22 14 10

Strug do krawędzi z 8 ostrzami

400 397 610 80 80

20 22 23 00

Strug do narożników

400 397 610 81 89

00 02 21 79

Stycznik suchy DIL EM - 10 220V            ~

400 397 613 65 40

20 44 73 00

Stycznik suchy DIL EM 01, 42 V

400 397 601 32 54

20 44 72 00

Stycznik suchy DIL ER 22, 42 V

400 397 601 32 61

20 44 73 10

Stycznik suchy DIL ER 31, 42 V

400 397 601 39 57

00 08 42 24

Stycznik suchy DIL M15-10 42V

400 397 631 66 83

00 08 42 25

Stycznik suchy DIL M17-10 42V

400 397 631 67 06

00 08 42 23

Stycznik suchy DIL M9-10 42V

400 397 631 66 69

00 09 47 04

Stycznik suchy DIL M9-10 42V 2S / 2Ö

400 397 633 14 64

20 23 01 24

Suwak metalowy niwelator

400 397 610 38 01

20 56 20 48

Suwak wirnika (1 zestaw = 6 szt.) DP 2.100

400 397 605 59 57

20 56 20 55

Suwak wirnika (1 zestaw = 6 szt.) DP 2.140

400 397 605 63 98

20 23 01 90

Suwak z tworzywa sztucznego (Poz. 15)

400 397 610 85 92

20 57 39 01

Światło pozycyjne kpl. lewe 2 - częściowe

400 397 604 39 09

20 57 39 00

Światło pozycyjne kpl. lewe 3 - częściowe

400 397 604 38 93

20 57 38 01

Światło pozycyjne kpl. prawe 2 – częściowe

400 397 611 35 27

20 57 38 00

Światło pozycyjne kpl. prawe 3 – częściowe

400 397 611 35 10

20 57 39 03

Światło pozycyjne SILOMAT C

400 397 605 76 23

00 19 78 29

SWING L

400 397 638 49 10

00 20 19 52

SWING L FU 230

400 397 638 67 61

00 17 84 15

SWING L FU 400

400 397 638 11 55

00 25 66 39

SWING M 0,5-9 l/min (W 7)

400 397 640 56 15

00 15 19 92

SWING M 0,5-9 l/min kpl

400 397 637 50 62

20 70 58 02

Sworzeń A16 H11 x 50 st. ocynk. 1,5 x 30°

400 397 606 90 22

00 00 79 92

Sworzeń B16 H11 x 60 DIN 1444 ocynk.

400 397 609 61 34

20 20 85 10

Sworzeń B5 H11 x 42 ocynk. DIN 1444 (opak. = 10szt.)

400 397 601 72 45

00 25 16 06

Sworzeń gwintowany M16 x 40 bez powłoki

400 397 640 34 20

20 20 99 92

Sworzeń gwintowany z gniazdem sześciokątn. M6 x 6 (opak. = 10szt.)

400 397 605 88 11

20 20 96 03

Sworzeń gwintowany z gniazdem sześciokątn. M8 x 20 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 64 77

20 20 96 06

Sworzeń gwintowany z gniazdem sześciokątn. M8 x 45

400 397 605 13 62

20 10 28 10

Sworzeń ocynk. (blacha przeciwzatorowa)

400 397 605 42 64

00 05 81 34

Sworzeń przegubowy jednostki sterowania HM 6 ocynk.

400 397 626 54 55

20 10 12 02

Sworzeń przegubowy uchylnego kołnierza silnika ocynk.

400 397 602 45 57

00 00 79 86

Sworzeń przegubowy wylot Multimix ocynk.

400 397 609 60 80

20 08 21 05

Sworzeń zabezp. ocynk. SILOMAT HM 5

400 397 601 77 33

20 20 85 22

Sworzeń zawleczki 8 H11 x 58 x 54

400 397 604 10 73

00 08 80 50

System pomp powercoat kpl.

400 397 632 23 25

00 24 50 90

Szafka sterownicza BOLERO 230V FU

400 397 640 08 49

20 44 14 16

Szafka sterownicza HM 104/204 z przekaźnikiem sekwencyjnym

400 397 607 15 51

00 23 32 96

Szafka sterownicza MS 3 400V 3fazy

400 397 639 81 60

00 23 61 37

Szafka sterownicza Pokrywa przelotowa Ritmo XL 230

400 397 639 89 79

20 44 30 12

Szafka sterownicza SILOMAT C

400 397 605 77 60

20 23 15 10

Szczotka do płynnego jastrychu (bez trzonka)

400 397 603 22 00

00 05 87 80

Szczotka mieszarki kątowej 1500 W

400 397 626 70 39

00 02 14 89

Szczotka Mixer R2000 z automat. wył.

400 397 613 27 19

00 02 12 18

Szczotka nylon 0,25 drut JETSET

400 397 613 17 43

00 04 39 86

Szczotka nylon/drut zestaw natryskowy SWING

400 397 622 14 68

20 48 02 60

Szczotka węglowa MILER 1200 W

400 397 604 18 51

20 48 22 10

Szczotka węglowa MIXER 1200/1600/1800 W

400 397 611 08 78

20 48 22 00

Szczotka węglowa MIXER 800 W K8

400 397 603 87 83

20 48 22 12

Szczotka węglowa MIXER R2000

400 397 607 20 84

00 09 07 38

Szczotka z drutu mosiężnego 6 mm powercoat

400 397 632 65 45

20 23 01 23

Szkiełko do skali pomiarowej do niwelatora

400 397 610 85 23

20 57 39 14

Szkło odblaskowe trójkątne

400 397 601 60 88

20 57 39 13

Szkło odblaskowe żółte

400 397 601 60 71

20 22 28 00

Szpachelka do kątów wewnętrznych nierdzewna

400 397 603 11 11

20 22 28 20

Szpachelka do kątów wewnętrznych z nacinaczem

400 397 610 82 57

20 22 28 10

Szpachelka do kątów zewnętrznych nierdzewna

400 397 603 11 28

20 22 13 10

Szpachelka gipsiarska 40 mm nierdzewna

400 397 603 08 17

20 22 13 00

Szpachelka gipsiarska 50 mm nierdzewna

400 397 603 08 00

20 22 24 00

Szpachelka gipsiarska 60 mm nierdzewna

400 397 610 81 96

20 22 25 00

Szpachelka gipsiarska 70 mm nierdzewna

400 397 603 10 81

20 22 26 00

Szpachelka gipsiarska 80 mm nierdzewna

400 397 603 10 98

20 22 12 00

Szpachelka kątowa nierdzewna

400 397 603 07 94

20 22 30 10

Szpachelka szeroka 400 nierdzewna

400 397 610 82 88

20 22 30 00

Szpachelka szeroka 500 nierdzewna

400 397 610 82 71

20 22 29 00

Szpachelka szeroka 600 nierdzewna

400 397 610 82 64

20 22 30 70

Szpachelka szeroka 600 z zamocowaniem i uchwytem

400 397 610 83 18

20 56 63 70

Szybkozłącze aluminiowe ze śrubą

400 397 605 96 10

00 05 35 48

Szybkozłącze bez zabezpieczenia z hakiem dł. 80 mm

400 397 625 31 93

20 60 25 02

Szybkozłącze sondy stanu napełnienia SG06

400 397 602 33 38

20 20 86 04

Szybkozłącze z kołpakiem 16s x N 2 7

400 397 605 78 83

20 20 86 03

Szybkozłącze z kołpakiem 20s x N 2 7

400 397 605 78 76

00 00 26 32

Szybkozłącze z kołpakiem 25s x N 2 7

400 397 609 16 72

00 02 31 82

Szybkozłącze z płytką kpl. M14

400 397 614 26 95

00 04 78 20

Szybkozłącze z zabezp. M10 małe

400 397 623 87 25

20 10 08 01

Szybkozłącze z zabezpieczeniem M14

400 397 602 43 28

00 00 16 32

Tarcza 19 x 6 x 1,5 ocynk.

400 397 608 14 44

20 22 17 00

Tarcza filcowa 12 x 24

400 397 603 09 78

00 10 66 16

Tarcza gąbkowa niebieska

400 397 639 59 78

00 10 66 15

Tarcza gąbkowa żółta FILZOMAT

400 397 639 59 85

00 03 74 36

Tarcza łożyska B 100 L/20

400 397 619 33 07

00 00 78 51

Tarcza łożyska B 90 L/20

400 397 609 56 18

00 28 12 96

Tarcza łożyska tylna MQ 100 LP-2 (ukośna)

400 397 640 96 13

20 13 68 13

Tarcza łożyskowa tylna do silnika A100L4 / A100LP2

400 397 600 95 16

00 02 17 80

Tarcza łożyskowa tylna strona wentylatora ZF21-A90 LP2

400 397 613 36 48

20 13 68 38

Tarcza oporowa 50 x 62 x 3 DIN 988

400 397 603 71 99

00 00 20 64

Tarcza przegubowa typ GN 161s

400 397 608 58 62

20 56 20 17

Tarcza przy sprzęgle silnika DP 2.100/140

400 397 605 57 59

00 00 13 84

Tarcza sprzęgła Rotex

400 397 607 89 63

20 56 19 10

Tarcza sterująca do napędu nastawnika

400 397 604 20 70

20 14 42 03

Tarcza sterująca Vario SK12-R150

400 397 601 31 00

00 10 66 11

Tarcza szlifierska ziarno 120

400 397 639 59 16

20 22 19 00

Tarcza z tw. szt. bez okładziny 12 x 24

400 397 603 09 92

00 09 87 03

Taśma do pistoletu natryskowego POWERCOAT

400 397 634 27 81

20 42 41 70

Taśma grzewcza ok. 1,6 m, 42 V

400 397 603 45 70

20 60 45 00

Taśma napinająca D = 205 mm

400 397 611 37 70

20 60 05 54

Taśma napinająca D = 240 mm, dł. 750 mm

400 397 610 38 18

00 00 85 20

Taśma napinająca D=420mm bez sprężyny

400 397 609 78 58

20 70 73 01

Taśma naprężająca D = 424 mm

400 397 606 23 06

20 65 40 00

Taśma przegubowa do mocowania węża

400 397 611 41 59

20 22 45 00

Taśma samoprzylepna 30mm szeroka 50m długa

400 397 603 14 18

00 00 22 76

Taśma samoprzylepna z logo PFT

400 397 608 79 89

20 57 16 02

Taśma ze wzmocnionymi krawędziami 6 x 30 w mm

400 397 606 94 59

20 56 20 50

Tłok DP 2.140

400 397 605 59 26

20 13 01 09

Tłok DT 3.16

400 397 605 70 43

20 13 34 00

Tłok ze śrubą zaciskową, nakrętka kwadratowa

400 397 602 35 98

00 04 25 35

Tłumik gazowy 250 N

400 397 621 16 50

20 22 20 00

Toporek gipsiarski z trzonkiem 800 g

400 397 603 10 36

00 00 27 94

Transformator 230/20V do CUTMASTER

400 397 609 32 87

00 05 37 47

Transformator 230/32 V do Cutmaster maxi

400 397 625 42 99

00 02 21 24

Transformator serujący 400V-42V 100VA

400 397 613 59 94

00 02 21 74

Transformator sterujący 230 V/400 V-42 V 70 VA bez bezp.

400 397 613 64 96

00 28 07 98

Transformator sterujący 230 V-42 V 80 VA z bezpiecznikiem

400 397 640 92 62

20 46 07 00

Transformator sterujący 230/400 V 42 V (100 VA)

400 397 603 85 47

20 46 08 00

Transformator sterujący 230/400 V/42 V (70 VA)

400 397 603 85 54

00 02 21 51

Transformator sterujący 230V-42V 70VA NEU (nowa jednostka)         ~

400 397 613 62 67

00 03 63 44

TRANSFORMATOR STERUJĄCY 230V-42V EV10 0,07A       ~~

400 397 618 18 47

00 00 93 60

Transformator sterujący 400 V 42 V (100 VA)

400 397 610 08 93

20 46 05 00

Transformator sterujący 400/230 - 230V/42 V

400 397 603 75 57

00 02 21 38

Transformator sterujący 400V - 42V 70 VA NEU

400 397 613 61 37

00 02 21 70

Transformator sterujący 400V-42V/230V 190VA        ~

400 397 613 64 58

00 02 21 73

Transformator sterujący 400V-42V/230V 75VA         ~

400 397 613 64 89

20 20 45 41

Trójnik 1 1/4" 1 1/4" 1/2" gw. wew. nr 130

400 397 601 67 43

20 20 41 60

Trójnik 1" gw. wew. nr 130 ocynk.

400 397 601 67 50

20 20 41 50

Trójnik 1" gw. zewn. Nr 135 ocynk.

400 397 602 88 21

20 20 45 21

Trójnik 1/2" 1/2" 3/8" IG Nr. 130 ocynk.

400 397 601 55 24

20 20 42 00

Trójnik 1/2" gw. wew. 1/2" gw. zewn. 1/2" gw. wew. nr 133

400 397 602 88 38

20 20 43 01

Trójnik 1/2" gw. wew. 1/4" gw. wew. 1/2" gw. wew. nr 130

400 397 601 67 74

20 20 43 00

Trójnik 1/2" gw. wew. 1/4" gw. wew. 1/2" gw. zewn. nr 134 ocynk.

400 397 602 88 45

20 20 45 20

Trójnik 1/2" gw. wew. nr 130 ocynk.

400 397 602 88 83

20 20 40 00

Trójnik 1/2" gw.wewn. 1/2" gw.wewn. 1/2" gw.zewn. nr134

400 397 602 87 46

20 20 43 10

Trójnik 1/4" gw. wew. 1/4" gw. zewn. 1/4" gw. wew. nr 133

400 397 602 96 13

20 20 41 31

Trójnik 3/4" 1/4" 3/4" gw. wew. nr 130 ocynk.

400 397 601 80 44

20 20 41 22

Trójnik 3/4" gw.wewn. nr 130 ocynk.

400 397 610 69 01

00 01 00 96

Trójnik 3/8" gw. wewn. 3/8" gw. wewn. 3/8" gw. zewn. nr 134 ocynk.

400 397 610 26 51

20 20 46 20

Trójnik kątowy 3 x 1/2" gw. wew. Nr 221

400 397 602 89 13

20 22 33 20

Trzonek do pacy i szpachelki szerokiej

400 397 610 83 63

20 23 15 20

Trzonek do szczotki do płynnego jastrychu

400 397 603 22 17

00 20 15 06

Tuleja (25)do hydraulicznego łączenia rok.prod.2010

400 397 638 59 17

20 14 34 35

Tuleja 17, 6/22 x 16 ZF 40/41

400 397 603 26 99

20 14 34 40

Tuleja 26, 6 x 30 x 25

400 397 603 71 82

00 00 78 37

Tuleja dystansowa 30,6/35x23 SK621/3KW/273U

400 397 609 54 72

00 05 59 23

Tuleja dystansowa 9 x 8 x 15 lg MS-63

400 397 626 03 44

00 00 79 94

Tuleja dystansowa pokrywy MULTIMIX RAL2004

400 397 609 61 58

20 02 60 02

Tuleja łożyskowa tw. termoplast D60 x 40

400 397 601 51 73

20 61 03 02

Tuleja ochronna do sondy pojemnościowej

400 397 602 11 05

20 22 75 20

Tuleja pomp R z 3 łańc. Schneckenboy

400 397 603 16 92

20 56 20 47

Tuleja uszczelniająca DP 2.100/2.140

400 397 605 59 64

20 20 37 80

Tuleja węża 1/2" z nakrętką złączkową 3/4"

400 397 601 16 49

00 04 13 95

Tulejka gwintowana sondy stanu napełnienia SG12 tw. szt.

400 397 620 86 29

20 48 31 00

Twornik MIXER 1600 W 230 V

400 397 611 09 53

20 57 37 00

Tylna lampa przeciwmgielna

400 397 601 02 53

20 57 42 10

Ucho dyszla

400 397 605 41 89

20 13 41 00

Uchwyt

400 397 610 46 24

20 48 41 00

Uchwyt (2 połówki) MIXER 1100/1600 W

400 397 611 12 26

00 05 09 05

Uchwyt Armatura wodna rama G 5 c RAL2004

400 397 624 83 28

00 04 80 16

Uchwyt armatury mosiężnej CADDY G 5 RAL2004

400 397 623 95 62

00 00 21 21

Uchwyt armatury wodnej HM 22/24

400 397 608 64 63

20 17 16 21

Uchwyt błotnika

400 397 603 40 20

00 17 80 70

Uchwyt boczny lewy SWING L RAL2004

400 397 638 06 15

00 17 80 66

Uchwyt boczny prawy SWING L RAL2004

400 397 638 05 78

00 25 69 98

Uchwyt cylindryczny 90 mm do nakładki kątowej do CUT

400 397 640 58 37

00 00 88 69

Uchwyt do do zaworu obrotowego prawy CADDY G5 RAL2004

400 397 609 99 68

00 14 70 79

Uchwyt do mieszarki bębnowej RAL2004

400 397 637 24 98

00 27 13 58

Uchwyt do mocowania na rusztowaniu CUTMASTER kpl. CM

400 397 640 86 23

20 10 13 25

Uchwyt do pompy podwyższającej ciśnienie AV3 R2004

400 397 606 21 15

00 00 88 68

Uchwyt do zaworu obrotowego lewy CADDY G 5 RAL2004

400 397 609 99 51

20 19 63 23

Uchwyt dyszy mieszania śr. 25

400 397 603 72 43

00 00 21 47

Uchwyt kołnierza wylotu zaprawy kpl. HM 200

400 397 608 66 92

20 24 06 00

Uchwyt kpl.

400 397 603 23 54

20 23 06 00

Uchwyt miernika do łaty niwelacyjnej

400 397 603 77 24

20 57 68 00

Uchwyt obrotowy zamykany

400 397 601 01 47

00 23 46 73

Uchwyt odciążenia przewodu łącznika wtykowego

400 397 639 84 98

20 70 61 10

Uchwyt okrągły forma C, M 12 DIN 319

400 397 604 59 89

20 10 33 13

Uchwyt osłony gumowej RAL2004

400 397 602 07 26

00 09 80 73

Uchwyt pistoletu natryskowego powercoat kpl.

400 397 634 05 65

00 09 64 06

Uchwyt płyty adaptera Zargomat-u RAL2004

400 397 633 81 04

00 02 03 50

Uchwyt pompy podwyższającej ciśnienie SL-AV3 RAL2004

400 397 612 84 15

00 00 81 14

Uchwyt ramienia mieszającego Multimix ocynk.

400 397 609 63 32

00 00 14 65

Uchwyt sondy stanu napełnienia KPS1 ocynk.

400 397 607 97 79

00 23 61 59

Uchwyt Szafka sterownicza RITMO XL Pokrywa przelotowa RAL2004

400 397 639 89 93

20 56 66 54

Uchwyt szafki sterowniczej urządzenia elektrycznego RAL2004

400 397 606 86 29

20 48 23 10

Uchwyt szczotki węglowej MIXER 1200/1600/1800 W

400 397 611 08 92

00 00 15 31

Uchwyt szczotki węglowej MIXER R2000

400 397 608 04 30

00 05 59 44

Uchwyt szpachelki dużej bez trzonka

400 397 626 04 43

00 08 76 51

Uchwyt transportowy AV 3 PKS 65 (BETTY)

400 397 632 14 89

00 12 62 93

Uchwyt transportowy składany 235mm ocynk.

400 397 635 92 53

00 09 64 23

Uchwyt Typ 2

400 397 633 82 65

00 09 81 35

Uchwyt węża powietrznego końcōwka natryskowa powercoat

400 397 634 09 47

00 00 73 73

Uchwyt wkładu zabezpieczającego kwadrat./pomarańcz.

400 397 609 50 90

00 00 22 92

Uchwyt wodomierza HM 24 RAL2004

400 397 608 81 22

00 00 71 53

Uchwyt wtyki HM 22/24/2002

400 397 609 49 01

00 06 90 18

Uchwyt wyłącznik wychyleniowy

400 397 628 87 44

00 00 27 78

Uchwyt wyłącznika wychyleniowego

400 397 609 31 33

20 15 78 00

Uchwyt zaworu iglicowego 1/2"

400 397 610 58 36

20 21 52 01

Uchwyt zaworu odcinającego (20 21 52 00)

400 397 603 02 13

00 05 35 69

Uchwyt zewn. łożyska gumowego HM 6 RAL2004

400 397 625 33 39

20 17 66 00

Urządzenie do oczyszczania worków do N 2

400 397 610 44 64

00 04 63 96

Urządzenie natryskowe 25 mm śr. 24 dysza 12 mm proste

400 397 623 29 38

00 05 66 74

Urządzenie natryskowe do Betokontakt z końc. M20

400 397 626 22 56

20 48 35 06

Uszczelka

400 397 611 11 72

20 13 01 02

Uszczelka „Autero”

400 397 604 83 93

00 01 09 61

Uszczelka 1" do osadnika zanieczyszczeń Fy 30

400 397 612 04 57

20 14 34 33

Uszczelka 160 x 0,5 ABIL DF/ZF40/41

400 397 610 41 67

20 14 34 34

Uszczelka 167 x 152 DF/ZF 40/41

400 397 610 41 74

20 54 80 20

Uszczelka 200 x 190 x 10 D160 (guma porowata)

400 397 604 07 17

20 56 28 02

Uszczelka A 6 x 10 (sprężarka 140 Poz.7)

400 397 611 26 36

00 01 99 13

Uszczelka bez nawiertu do smaru D180; d90

400 397 612 62 37

20 19 96 00

Uszczelka część 25 M śr.24 (opak. = 50szt.)

400 397 610 64 44

20 20 07 12

Uszczelka część 35 M (opak. = 10szt.)

400 397 602 78 48

20 20 07 13

Uszczelka część 50 M (opak. = 50szt.)

400 397 602 78 55

20 10 65 01

Uszczelka D 122 x 110 x 1,5 mm niebieska

400 397 602 10 06

20 14 40 72

Uszczelka D 39 x 20 T 5

400 397 605 19 42

20 14 40 77

Uszczelka D 53,5 x 10,5 T 10

400 397 605 90 09

20 14 40 78

Uszczelka D 70 x 37 x 15

400 397 606 22 90

00 02 36 61

Uszczelka D53,5x12,5 t=8

400 397 614 73 24

20 13 68 10

Uszczelka E 20 D 120

400 397 602 43 42

20 15 60 10

Uszczelka fibrowa 24 x 18 x 2

400 397 601 61 94

00 08 01 87

Uszczelka GEKA - PLUS złącze

400 397 630 69 43

20 70 62 00

Uszczelka gumowa 350 x 350/260

400 397 604 60 09

20 56 64 21

Uszczelka gumowa 375/260/335 x 4

400 397 606 94 66

00 01 26 16

Uszczelka gumowa D 162x50x4

400 397 612 40 35

00 04 79 92

Uszczelka gumowa D 248x281x3 HM 106

400 397 623 94 32

20 70 63 00

Uszczelka gumowa D 330 x 260 x 4

400 397 604 60 16

20 70 62 02

Uszczelka gumowa D 330 x 260 x 4 z 24 otworami

400 397 606 22 83

00 24 61 92

Uszczelka gumowa D 79x24x4

400 397 640 13 41

00 01 96 06

Uszczelka gumowa D110 x d40 x 4mm

400 397 612 48 37

00 02 36 60

Uszczelka gumowa D110x49,5x5 tekstylna SH70 ~

400 397 614 73 17

20 54 80 10

Uszczelka gumowa D154 x D107 x 5

400 397 604 07 00

00 24 63 06

Uszczelka gumowa D154xD91x5 z otworem

400 397 640 16 17

00 06 38 25

Uszczelka gumowa D99xd40x4 mieszarka korytowa

400 397 627 75 40

00 04 51 44

Uszczelka gumowa do kołnierza wylotu zaprawy HM 6

400 397 622 82 38

00 06 05 53

Uszczelka gumowa kołnierz silnika HM 84

400 397 627 15 55

00 04 79 95

Uszczelka gumowa Kołnierz wylotu zaprawy OCTAGON

400 397 623 94 63

00 01 94 21

Uszczelka gumowa kołnierza uchylnego silnika LOTUS XL

400 397 612 46 84

00 10 26 58

Uszczelka klapy odcinającej, wymienna NW250

400 397 634 83 94

00 04 79 35

Uszczelka kołnierz silnika HM 106

400 397 623 90 67

00 05 50 58

Uszczelka kołnierza silnika HM 6

400 397 625 87 85

20 10 09 00

Uszczelka kołnierza uchylnego G 4 guma por.

400 397 602 03 06

00 00 81 20

Uszczelka MULTIMIX podwozie

400 397 609 63 87

20 56 20 51

Uszczelka obudowy DP 2.100/2.140

400 397 605 62 37

20 56 53 28

Uszczelka obudowy filtra

400 397 604 80 58

00 05 95 57

Uszczelka obudowy łączówki zaciskowej 56-71

400 397 626 78 79

00 00 78 38

Uszczelka obudowy SK 621EF/SO

400 397 609 54 89

20 60 33 00

Uszczelka otworu rewizyjnego 10 x 15 x 500

400 397 604 45 17

00 00 23 58

Uszczelka otworu rewizyjnego D = 173 mm

400 397 608 88 01

20 10 11 00

Uszczelka otworu wylotowego G 4 guma porowata

400 397 602 03 37

20 13 77 02

Uszczelka papierowa 132 x 126 do DF31

400 397 602 46 70

20 14 40 14

Uszczelka papierowa ABIL D 250 x D 182 x 0,5

400 397 601 75 73

20 12 16 07

Uszczelka papierowa D160 x d110 x 0,5

400 397 610 42 66

20 14 40 31

Uszczelka pierścienia ślizgowego (zestaw) jednostka uszczelnienia olejowego UP

400 397 601 03 14

20 14 40 21

Uszczelka pierścienia ślizgowego (zestaw) jednostka uszczelnienia olejowego ZP 3

400 397 601 73 75

00 00 12 43

Uszczelka pierścienia ślizgowego AV 1

400 397 607 53 51

20 47 00 08

Uszczelka pierścienia ślizgowego AV 3

400 397 606 51 30

00 08 91 41

Uszczelka pierścienia ślizgowego AV7

400 397 632 42 06

20 47 79 00

Uszczelka pierścienia ślizgowego D=12 AV4 Typ: CY, RY

400 397 603 83 70

00 23 29 80

Uszczelka pierścienia ślizgowego SL PP i Ondina

400 397 639 79 89

00 24 89 53

Uszczelka pokrywy filtr EMV

400 397 640 25 08

20 56 22 10

Uszczelka pokrywy kołnierza ssania

400 397 611 24 90

00 03 78 59

Uszczelka pokrywy obudowy łącznika zaciskowego 4/5,5KW FL

400 397 619 50 42

00 04 72 40

Uszczelka pokrywy sondy stanu napełnienia G 5 gł.

400 397 623 60 35

20 56 28 49

Uszczelka pompy olejowej

400 397 604 81 57

00 02 34 95

Uszczelka profilowana EPDM 67 /1011-10

400 397 614 57 64

00 24 61 89

Uszczelka przeciwsmarowa RAL2004

400 397 640 13 27

20 15 33 00

Uszczelka rdzenia

400 397 610 56 45

20 56 20 26

Uszczelka separatora oleju DP 2.100/2.140

400 397 605 58 65

00 00 78 39

Uszczelka silnika FA SK 25 140 x 95

400 397 609 54 96

20 56 28 30

Uszczelka sprężarki 140 z łopatkami z tworzywa sztucznego

400 397 601 09 49

00 04 79 77

Uszczelka strefy mieszania HM 106

400 397 623 93 02

20 60 05 71

Uszczelka szybkozłącza 15 x 10 x 670

400 397 604 42 72

00 02 36 67

Uszczelka USIT 13,7x22x1,5 NBR/K32 ~

400 397 614 73 86

20 10 26 02

Uszczelka USIT 16 x 10 x 1,5

400 397 601 74 43

20 10 26 01

Uszczelka USIT TM 120 NBR 28 x 20,7 x 1,5

400 397 601 63 30

20 02 50 35

Uszczelka USIT U-A-22 x 16 x 1,5

400 397 601 88 46

20 13 65 16

Uszczelka wału A 30x47x10 DIN 3760 NBR

400 397 602 41 82

00 02 26 47

Uszczelka wału A 35x72x7 A DIN 3760 NBR

400 397 613 82 78

00 40 22 50

Uszczelka wału pompy FERRO II od strony pompy

400 397 641 37 33

00 40 22 52

Uszczelka wału pompy FERRO II od strony silnika

400 397 641 37 40

20 60 31 00

Uszczelka wewnętrzna dł. 850

400 397 604 44 94

20 60 32 00

Uszczelka wewnętrzna dł. 980 (do E2 przy G1)

400 397 604 45 00

00 04 43 50

Uszczelka z elastomeru 20x30x2340 pokrywa nadmuchu G 5 (głęboko tłoczona)

400 397 622 38 20

00 00 96 38

Uszczelka z elastomeru 40 x 20 x 2500

400 397 610 12 34

00 03 62 37

Uszczelka z gumy porowatej 18x10x920

400 397 618 07 72

00 01 97 87

Uszczelka z nawiertem do smaru D180; d90

400 397 612 54 21

20 60 29 00

Uszczelka z pianki do sondy stanu napełnienia

400 397 604 44 70

00 01 14 78

Uszczelka z pierścieniem do wysokociśnieniowego złącza ssawnego

400 397 612 21 54

20 56 11 05

Uszczelka z poliuretanu zielona

400 397 610 87 45

20 11 81 41

Uszczelka z tworzywa sztucznego nakrywa ROTOMIX

400 397 602 20 27

20 17 21 05

Uszczelka zasobnika materiału ZP 3/HM 3

400 397 602 63 77

00 02 38 29

Uszczelka zasuwy koła dozownika / Silos papier

400 397 614 90 07

00 02 38 28

Uszczelka zasuwy koła dozownika 3 mm z tkan.

400 397 614 89 94

20 54 95 10

Uszczelka zbrojona 170 x 125 x 4

400 397 601 92 87

20 60 30 00

Uszczelka zewnętrzna dł. 2400

400 397 611 37 49

20 60 05 70

Uszczelka zewnętrzna nakrywy przelotowej E1 720 x 658

400 397 604 42 65

00 07 17 40

Uszczelka zewnętrzna pokrywy przelotowej G 5 kątowa

400 397 629 47 83

00 09 38 95

Uszczelka złącza 4" A (zasysanie) czarna

400 397 632 93 24

00 09 38 92

Uszczelka złącza B (tłoczenie) czarna

400 397 632 92 63

20 65 84 00

Uszczelka złącza B-DIN

400 397 604 56 13

20 65 82 00

Uszczelka złącza C-DIN

400 397 604 55 90

20 20 17 00

Uszczelka złącza Geka (opak. = 50szt.)

400 397 602 81 66

00 10 49 49

Uszczelka Złącze część 13 M 1/2" gw.zewn.

400 397 635 16 91

20 14 42 36

Uszczelnienie olejowe 10 x 135 x 1,5 WN 2 -208 01

400 397 606 03 02

20 13 68 12

Wał bierny ZF21

400 397 602 43 66

20 54 74 00

Wał czynny HM 2002 kpl. 200 mm

400 397 611 16 08

00 06 62 69

Wał czyszczący RITMO RAL2004

400 397 628 38 79

00 19 49 67

Wal czyszczaka RITMO XL ocynk.

400 397 638 37 39

00 09 12 89

Wał do czyszczaka ocynk.

400 397 632 77 88

20 48 43 00

Wał do MIXER 1600 W

400 397 611 12 57

20 54 90 50

Wał dozowania HM 104, 20 l/min

400 397 607 15 37

00 04 79 72

Wał dozowania HM 106 35l RAL2004

400 397 623 92 89

20 54 90 01

Wał dozowania HM 2, 30 l/min, skok 35 I

400 397 605 51 31

20 54 90 11

Wał dozowania HM 2, 50 l/min., s=50 RAL2004

400 397 606 27 64

20 54 90 02

Wał dozowania HM 2/200, 20 l/min P25 D = 80

400 397 607 23 12

20 54 73 00

Wał dozowania HM 2000/2002, 30 l/min

400 397 604 05 57

20 54 90 03

Wał dozowania HM 202/204 20 l/min P25 D = 80

400 397 607 23 29

20 54 72 50

Wał dozowania HM 202/204 30 l/min P35 D = 80

400 397 607 08 51

00 00 90 92

Wał dozowania HM 202/204 50 l/min P50 D=80

400 397 610 06 19

00 00 21 11

Wał dozowania HM 22/24 25l przy 280 obr./min

400 397 608 63 33

00 00 25 69

Wał dozowania HM 22/24 35 l przy 280U/min

400 397 609 10 16

00 01 01 63

Wał dozowania HM 22/24 50l przy 280 obr./min

400 397 611 59 89

20 16 00 23

Wał dozowania HM 3, 100 l/min, 375 obr./min RAL 2004

400 397 605 97 40

20 54 18 00

Wał dozowania HM 3, 120 l/min, 280 obr./min.

400 397 610 65 50

00 04 69 47

Wał dozowania HM 5 35l/m wzmocniony RAL2004

400 397 623 47 34

20 54 17 01

Wał dozowania HM 5 45 l/min, P45 czerwony wzmocn.

400 397 604 00 14

20 54 15 03

Wał dozowania HM 5 60 l/min, P60 utwardz.

400 397 600 99 74

20 54 15 02

Wał dozowania HM 5 60 l/min, P60 zielony wzmocn.

400 397 603 99 95

20 54 13 04

Wał dozowania HM 5 90 l/min, wzmocn. RAL 2004

400 397 606 93 74

20 54 17 02

Wał dozowania HM 5, 45 l/min utwardzony

400 397 601 00 48

20 54 13 03

Wał dozowania HM 5, 90l na przedłużonym wale mieszania RAL2004

400 397 600 99 81

00 24 62 05

Wał dozowania LOTUS XS RAL2004

400 397 640 14 33

00 03 68 23

Wał mieszadła z HM 3/CMP w gum. rurze miesz. RAL2004

400 397 619 15 18

00 10 06 40

Wał mieszania – wał dozowania  60L LOTUS XL kpl RAL2004

400 397 634 65 29

00 05 38 67

Wał mieszania CMP 30 II RAL2004

400 397 625 53 95

00 04 76 62

Wał mieszania do wału dozowania HM 6 RAL2004

400 397 623 79 33

00 04 79 78

Wał mieszania HM 106 RAL2004

400 397 623 93 19

00 05 08 40

Wał mieszania HM 106/2006 powlekany

400 397 624 79 25

00 04 29 04

Wał mieszania HM 2/22/24/2002 ze zgarniaczem 10mm P

400 397 621 35 79

00 02 14 96

Wał mieszania HM 200/2002 kwadrat bez zgarniacza

400 397 613 27 57

00 02 14 95

Wał mieszania HM 200/2002 kwadrat ze zgarniakiem RAL2004

400 397 613 27 40

00 02 14 99

Wał mieszania HM 2000/2/2002 bez zgarniaka

400 397 613 27 71

20 54 72 10

Wał mieszania HM 2002 przedłużony RAL2004

400 397 604 05 40

00 07 20 81

Wał mieszania HM 24 300 mm przedł.kwadrat RAL2004

400 397 629 56 81

20 54 95 05

Wał mieszania HM 3 RAL2004

400 397 604 09 08

20 54 95 30

Wał mieszania HM 3 300 mm przedłużony RAL2004

400 397 604 51 56

20 54 11 00

Wał mieszania HM 5 5 komór komora dozowania

400 397 611 13 18

20 54 54 05

Wał mieszania HM 5 6 komór 1080 mm

400 397 605 66 40

00 00 12 10

Wał mieszania HM 5 6 komór 1180 mm, utwardzony

400 397 607 50 23

00 09 43 43

Wał mieszania LOTUS RAL2004

400 397 633 10 13

00 24 61 94

Wał mieszania LOTUS XS RAL2004

400 397 640 13 58

00 09 62 05

Wał mieszania-wał dozowania 45L LOTUS kpl. RAL2004

400 397 633 72 44

20 13 77 14

Wał napędowy DF 31 (M24 AG)

400 397 602 47 93

20 14 34 22

Wał napędowy DF 41

400 397 610 40 68

20 54 74 01

Wał napędowy HM 2002 kpl. 245 mm

400 397 606 91 90

00 24 63 19

Wał napędowy LOTUS XS

400 397 640 16 62

00 00 79 93

Wał napędowy MULTIMIX

400 397 609 61 41

00 25 47 11

Wał napędu 25 x 45 SK

400 397 640 45 26

00 04 47 63

Wał pompy 2-rzęd. G 500 tł.skr. kpl.

400 397 622 57 94

00 04 88 00

Wał pompy 2-rzędowy przedł. RAL2004

400 397 624 25 48

00 06 09 06

Wał pompy 4-rzędowy 2 Torsio RAL2004

400 397 627 21 63

20 12 08 10

Wał pompy ślimakowej do N 2/T 2E RAL2004

400 397 602 26 52

20 12 08 11

Wał pompy ślimakowej ze zgarniakiem N 2

400 397 605 48 06

20 17 24 03

Wał pompy ślimakowej ZP 3

400 397 602 64 38

00 03 71 90

Wał pompy SWING II (przedłużony)

400 397 619 25 15

00 00 14 30

Wał pompy z łopatką ZP/WMP 30 370mm

400 397 607 94 27

20 17 24 09

Wał pompy zębatej / ślimakowej CUP RAL 2004

400 397 610 55 46

20 17 24 06

Wał pompy zębatej / ślimakowej ZP 3 RAL 2004

400 397 601 35 06

20 17 24 05

Wał pompy zębatej 2 – grzęd.

400 397 602 64 52

00 04 47 35

Wał pompy zębatej 2 – grzęd. G 500 RAL2004

400 397 622 56 19

20 17 24 08

Wał pompy zębatej 4 - grzęd. CUP utwardza.

400 397 610 35 73

20 17 24 02

Wał pompy zębatej 4 – grzęd. RAL 2004

400 397 602 64 21

20 17 24 07

Wał pompy zębatej 4 - grzęd. UP.

400 397 602 11 12

20 17 24 13

Wał pompy zębatej 4 - grzęd. z podłużnym zgarniakiem RAL2004

400 397 605 98 70

00 00 24 42

Wał pompy zębatej 4 - rzęd. CMP tłum. drg. skrętn. kpl.

400 397 608 96 48

00 00 24 43

Wał pompy zębatej 4 - rzęd. CMP tłum. drg. skrętn. RAL 2004

400 397 608 96 55

00 05 37 70

Wał pompy zębatej tłumik drgań skr. przedłuż. kpl.

400 397 625 44 11

00 00 20 62

Wał pompy zgarn. podł./tłumik drgań skr. kpl.

400 397 608 58 48

00 01 13 41

Wał ślimakowy C21 I=49 Typ 5/6

400 397 612 12 01

00 04 73 35

Wał wyjściowy 25 x 45 EFQ68 42CRMO4

400 397 623 65 54

00 04 72 51

Wał wyjściowy 25 x 45 ZF38

400 397 623 61 27

00 04 72 47

Wał z kołem zębatym stopień końcowy Z=11 ZF38-A100LD2

400 397 623 60 80

00 04 73 51

Wał z uzębieniem Z=12 do ZFQ 38

400 397 623 66 15

20 13 96 03

Wał z zębnikiem st. 2 Z=23 do DF 41

400 397 600 98 37

20 13 77 23

Wał z zębnikiem st. 3 Z=13 do DF 31

400 397 600 97 38

20 13 96 05

Wał z zębnikiem st. 3 Z=15 do DF 41

400 397 600 98 51

20 13 77 21

Wał z zębnikiem stopień 2 13 zęb. do DF31

400 397 600 97 14

20 48 44 00

Wałek odboczki

400 397 611 12 64

20 23 15 40

Wałek odpowietrzający szer. 500 mm

400 397 604 76 48

20 13 68 22

Wałek z zębnikiem stopień 2 Z=12 f. ZF 21

400 397 600 96 08

00 40 20 69

Walizka do transportu PFT CUTMASTER 1100 / 310

400 397 641 36 10

00 41 89 90

Walizka do transportu przyrządu PFT CUTMASTER 1300 / 310

400 397 641 73 97

00 23 21 04

Walizka do zestawu natryskowego do  tynków wierzchnich (szlichty)

400 397 639 72 62

20 23 02 00

Walizka metalowa do niwelatora

400 397 603 21 56

00 11 38 56

Wąż do czyszczenia

400 397 635 60 78

00 05 37 48

Wąż do materiału 1" 7,5 m złącza ciśn.

400 397 625 43 05

00 08 73 54

Wąż do zaprawy 1/2", 15 m z ciśnieniowymi złączami zaprawy

400 397 632 07 89

20 60 41 00

Wąż filtracyjny 100 cm z hakiem (BW) (opak. = 5szt.)

400 397 604 45 31

20 60 41 01

Wąż filtracyjny 100 cm z hakiem (PE)

400 397 604 45 48

20 60 43 00

Wąż filtracyjny 500 mm

400 397 611 37 63

20 60 03 30

Wąż filtracyjny 700 x 480 x 580 mono

400 397 611 06 49

20 70 71 00

Wąż filtracyjny D 400 x 1000 z dnem

400 397 604 61 15

20 60 41 02

Wąż filtracyjny D 420 x 1100 do E 1

400 397 605 65 72

00 04 30 09

Wąż filtracyjny D 424/650 x 1100 do E1

400 397 621 44 91

20 16 00 25

Wąż filtracyjny D 60 x 200

400 397 605 98 32

00 00 80 39

Wąż filtracyjny D 92x210

400 397 609 62 57

00 00 85 22

Wąż materiałowy 1" 15 m kpl. z wysokociśnieniowymi złączami ssawnymi

400 397 609 78 72

00 00 84 78

Wąż materiałowy 1/2" 15 m kpl. z 2 wysokociśnieniowymi złączami ssawnymi

400 397 609 77 80

20 48 30 01

Wąż ochronny przewodu MIXER 1600 W

400 397 603 88 75

00 24 71 59

Wąż PCV/przejrzysty/35x42x260

400 397 640 19 38

00 01 26 17

Wąż PCW przejrzysty 35 x 42 x 560

400 397 612 40 42

20 23 01 60

Wąż pomiarowy 20 m niwelator

400 397 610 85 78

00 06 70 06

Wąż PVC NW38x4,8 25 m z C-lączem

400 397 628 49 99

00 28 44 87

Wąż spiralny NW 35 x 50 m

400 397 641 08 79

00 06 89 35

Wąż tekstylny PCV NW 9x3mm 8,5m ze złączem EWO

400 397 628 86 76

20 65 28 00

Waż tłoczący tekstylny 46/58 12,5m

400 397 611 41 11

20 65 29 00

Waż tłoczący tekstylny 46/58 25m

400 397 611 41 28

20 65 10 00

Wąż tłoczny 1" 5m ze złączem Geka

400 397 601 22 64

20 65 10 20

Wąż tłoczny 1/2" 5m ze złączami EWO

400 397 601 22 88

20 65 10 11

Wąż tłoczny 3/4" 5m

400 397 601 91 88

00 03 73 11

Wąż tłoczny guma, śr. 42 10 m

400 397 619 27 82

00 03 73 12

Wąż tłoczny guma, śr. 42 20 m

400 397 619 27 99

20 65 32 01

Wąż tłoczny gumowy, 12,5 m

400 397 602 06 65

20 65 32 00

Wąż tłoczny gumowy, czarny, śr. 45 kpl.

400 397 601 48 86

20 23 01 50

Wąż w zaworze wyłączającym do niwelatora

400 397 610 85 61

00 02 04 10

Wąż wodno-powietrzny  1" x  230mm

400 397 612 87 67

00 26 52 58

Wąż wodno-powietrzny 3/4" 10 m kpl. GEKA

400 397 640 79 30

20 65 31 00

Wąż wodny/powietrzny 1" x 330 mm

400 397 611 41 35

20 21 10 00

Wąż wodny/powietrzny 1/2" 11 m kpl. ze złączami GEKA

400 397 610 77 62

20 21 10 03

Wąż wodny/powietrzny 1/2" 16 m kpl. ze złączami GEKA

400 397 606 20 61

20 21 36 02

Wąż wodny/powietrzny 1/2" x  400mm

400 397 601 14 10

20 21 35 04

Wąż wodny/powietrzny 1/2" x 2500mm

400 397 605 09 83

20 21 35 00

Wąż wodny/powietrzny 1/2" x 580 mm

400 397 601 36 67

20 21 16 00

Wąż wodny/powietrzny 1/2”, 11 m ze złączem Geka i złącze EWO

400 397 603 80 35

20 21 12 00

Wąż wodny/powietrzny 1/2”, 13,3 m kpl. ze złączami

400 397 602 99 58

20 21 13 00

Wąż wodny/powietrzny 1/2”, 15 m kpl.

400 397 602 99 65

20 21 20 10

Wąż wodny/powietrzny 1/2”, 20 m kpl.

400 397 601 38 03

20 21 20 00

Wąż wodny/powietrzny 1/2”, 40 m kpl.

400 397 602 99 96

20 21 11 00

Wąż wodny/powietrzny 1/2”, 5 m kpl. ze złączami

400 397 610 77 79

00 04 46 51

Wąż wodny/powietrzny 3/4" x 350mm

400 397 622 51 76

20 21 36 19

Wąż wodny/powietrzny 3/4" x 580 mm

400 397 604 10 42

20 21 21 00

Wąż wodny/powietrzny 3/4", 40 m kpl.

400 397 610 77 93

00 05 06 48

Wąż z poliamidu PA12 6x4x1 mb. 27bar

400 397 624 74 06

00 00 84 21

Wąż z poliamidu PA12 mb.

400 397 609 74 83

00 07 72 38

Wąż zbrojony 1" 5 m ciśn. ssawny

400 397 630 49 49

20 65 38 00

Wąż zbrojony z PCV 50/66 25 mb

400 397 611 41 42

00 00 85 21

Wąż ze zbrojonego PCV śr. 9 x 3 mm 15 m ze złączem EWO

400 397 609 78 65

00 05 95 93

Wbudowany włącznik 230V z wyzwalaczem podnapięciowym IP 65

400 397 626 78 17

00 03 74 37

Wentylator 100 L/20

400 397 619 33 14

00 06 91 72

Wentylator 4.80 G80F/4 D 80 e-2 ABM

400 397 628 90 62

20 13 68 05

Wentylator 4/5,5 kW typ A 100 L 4/A 100 LP 2

400 397 602 42 98

20 47 00 02

Wentylator AV 3

400 397 606 49 73

20 48 40 00

Wentylator do MIXER 1600 W

400 397 603 92 30

00 02 23 02

Wentylator do silnika 3 KW ZF21-A90LP2 FLE

400 397 613 77 76

20 13 62 10

Wentylator do silnika 5,5 kW typ GFR 2,2/2-76 P

400 397 602 39 56

20 14 34 01

Wentylator do silnika A112 MP2

400 397 610 39 24

20 13 73 00

Wentylator do silnika ZFQ 38 M80M

400 397 602 44 41

20 13 36 00

Wentylator do sprężarki K2

400 397 602 36 11

00 09 63 40

Wentylator MP90 LB-2 3KW (skośny)

400 397 633 78 00

00 08 08 39

Wentylator MQ100 LP-2 (skośny)

400 397 630 86 88

00 00 13 83

Wentylator ze sprzęgłem do tarczy Rotex

400 397 607 89 56

20 22 72 00

Wiadro z tworzywa sztucznego czarne - poj. 12 l

400 397 603 16 47

00 24 89 90

Wiatrownica kołnierza uchylnego G4/G5 RAL2004

400 397 640 25 15

00 24 89 92

Wiatrownica kołnierza uchylnego G4/G5 RAL2004 kpl.

400 397 640 25 22

00 40 21 48

Wibrator zewnętrzny M-3 230 V z płytą adaptera

400 397 641 36 72

00 40 21 53

Wibrator zewnętrzny M-3 400 V z płytą adaptera

400 397 641 36 89

00 20 17 53

Wieko obudowy czujnika ciśnienia RAL2004

400 397 638 61 05

00 21 27 09

Wieko separatora pyłu KDT 3.140 Pos.103

400 397 639 30 11

20 14 40 41

Wieniec sterujący z wentylacją do SK32-R210

400 397 601 07 96

20 12 11 40

Wieniec zębaty z 16 z zabierakiem

400 397 602 27 82

00 01 96 07

Wirnik  2L8 głowica czworokątna

400 397 612 48 44

00 09 44 56

Wirnik - Stojan K2 400V kpl. włączn.+wtyka

400 397 633 12 04

20 11 44 00

Wirnik 2L 6 (W3), odlana głowica

400 397 602 13 27

20 11 44 20

Wirnik 2L 6 (W7), frezowany

400 397 601 25 92

00 13 96 84

Wirnik A 3-2 L powercoat

400 397 636 84 39

00 07 16 43

Wirnik A2-2,5L

400 397 629 45 23

00 08 12 12

Wirnik A2-2,5L „powercoat”

400 397 630 95 31

00 04 78 92

Wirnik A3-2L

400 397 623 89 54

00 03 74 44

Wirnik AV3 860 GR PK65

400 397 619 33 83

00 14 74 13

Wirnik B 4-1,5 L (W 7) z trzpieniem

400 397 637 26 34

00 06 91 86

Wirnik B4-1,5 L  (W 7)

400 397 628 92 60

00 04 85 65

Wirnik B4-1,5L MINIJET/Quickli (8 litrów)

400 397 624 13 36

00 00 84 63

Wirnik B4-2 SWING II (4 litry)

400 397 609 76 05

00 19 48 07

Wirnik C4-2 SWING (W7)

400 397 638 36 47

00 03 71 87

Wirnik C4-2 SWING II (8 litrów)

400 397 619 24 85

20 11 49 30

Wirnik D3-4, 1/3 wydajn.

400 397 602 15 25

20 11 49 20

Wirnik D3-4, 1/3 wydajn., z trzpieniem

400 397 602 15 18

20 11 49 40

Wirnik D3-5, 1/4 wydajn.

400 397 602 15 32

20 11 40 00

Wirnik D4-2/60 SUPER

400 397 610 31 08

20 11 42 00

Wirnik D4-2/64 SUPER

400 397 602 12 66

20 11 42 10

Wirnik D4-2/64 SUPER z trzpieniem

400 397 602 12 73

20 11 43 10

Wirnik D4-3,1/2 wydajn.

400 397 602 12 97

20 11 43 20

Wirnik D4-3,1/2 wydajn. z trzpieniem

400 397 602 13 03

00 02 13 99

Wirnik D5 - 2,5

400 397 613 23 82

00 00 20 70

Wirnik D5-2,5 z trzpieniem

400 397 608 59 23

20 11 30 13

Wirnik D6-2L niebieska głowica

400 397 602 38 57

00 06 70 15

Wirnik D6-2T (do Twister 00063438)

400 397 628 50 88

20 11 30 10

Wirnik D6-3 z trzpieniem

400 397 610 30 92

20 11 30 12

Wirnik D6-3L, śrutowany

400 397 610 30 47

00 04 47 66

Wirnik D7 - 1,5

400 397 622 58 17

20 11 35 00

Wirnik D7-2,5

400 397 602 17 47

20 11 35 10

Wirnik D7-2,5 z trzpieniem

400 397 603 10 74

20 11 47 00

Wirnik D8-1,5

400 397 602 13 58

20 11 47 20

Wirnik D8-1,5 z trzpieniem

400 397 602 13 89

00 01 25 75

Wirnik D8-2

400 397 612 38 61

20 47 00 05

Wirnik napędzany AV 3 PQ 60 z wpustem

400 397 606 51 61

20 11 48 00

Wirnik R7-1,5 śrutowany

400 397 602 13 96

20 11 48 10

Wirnik R7-1,5 z trzpieniem, śrutowany

400 397 610 32 38

20 11 48 50

Wirnik R7-2,5 z trzpieniem, śrutowany

400 397 602 14 64

20 11 48 51

Wirnik R7-2,5, śrutowany

400 397 601 62 79

00 04 47 65

Wirnik R8-1 śrutowany 250lg.

400 397 622 58 00

20 11 48 60

Wirnik R8-1,5 z trzpieniem, śrutowany

400 397 602 14 71

20 11 48 40

Wirnik R8-1,5, śrutowany

400 397 602 14 40

20 11 48 90

Wirnik R8-2, śrutowany

400 397 601 25 30

20 11 48 30

Wirnik R8-3, śrutowany

400 397 602 14 33

20 11 48 69

Wirnik R9-1, śrutowany

400 397 603 50 65

20 11 48 70

Wirnik R9-1,5, śrutowany

400 397 610 33 06

20 11 48 80

Wirnik R9-2, śrutowany

400 397 602 14 95

20 11 45 00

Wirnik SM3

400 397 602 13 34

00 00 11 67

Wirnik T 9 – 2

400 397 607 71 33

20 11 49 70

Wirnik T10 - 1,5, śrutowany

400 397 602 32 60

00 02 00 62

Wirnik wkład gumowy mieszalnika dodatkowego powercoat

400 397 612 69 30

00 08 12 27

Wirnik wkładka gumowa mieszalnik dodatkowy powercoat

400 397 630 96 30

00 12 86 06

Wirnik zewnętrzny A-10 400V 50Hz RAL2004

400 397 635 95 67

00 12 85 98

Wirnik zewnętrzny A-12 230V 50Hz 1-fazowy RAL2004

400 397 635 95 50

20 21 58 00

Wkład dyszy do wlotu wody

400 397 603 03 74

00 05 70 11

Wkład dyszy tworzywo szt. z kołnierzem D14 x 70

400 397 626 36 42

20 56 26 00

Wkład filtra C 1112/2

400 397 611 25 99

20 56 46 10

Wkład filtra C 1826 (DP 2.100/2.14 0)

400 397 605 23 90

00 08 75 47

Wkład filtra D=50x58 z uszczelką DT4.8 kpl.

400 397 632 11 06

00 09 06 34

Wkład filtra KDT3.140 wodomierz suchy

400 397 632 63 61

20 13 40 00

Wkład filtracyjny D = 100

400 397 610 46 17

20 13 04 00

Wkład filtracyjny D = 130

400 397 610 44 19

20 43 22 00

Wkład gniazda 10 - biegun. HAN 10 E

400 397 603 54 16

20 42 98 24

Wkład gniazda 10 - biegun., HAN 10A

400 397 610 92 54

00 02 20 48

Wkład gniazda 16-pinowy., HAN 16A  ~

400 397 613 52 39

20 42 86 07

Wkład gniazda 4 - biegun., HAN 3A

400 397 610 32 21

20 42 86 03

Wkład gniazda 5 - biegun., HA 4

400 397 610 31 84

20 42 84 08

Wkład gniazda 6 - biegun., HAN 6 E

400 397 610 32 90

20 43 23 00

Wkład nóżk. 10 - biegun. HAN 10E

400 397 603 54 23

20 42 84 07

Wkład nóżk. 6 - biegun. HAN 6E

400 397 610 32 83

20 15 20 11

Wkład sitka ES 30 - 1" A

400 397 604 92 53

00 04 73 94

Wkład zaworu z membraną do 20155200 (blok aluminiowy)

400 397 623 67 76

00 04 04 26

Wkładka do zaworu regulacji kpl.  specjalny stop czerwony (Rotguss)

400 397 620 55 36

20 13 01 00

Wkładka filtrująca C 64/3

400 397 604 83 79

00 07 77 66

Wkładka filtrująca DT4.8 D=30 x 13 x 32mm   

400 397 630 51 06

20 42 86 06

Wkładka nóżkowa 4 - biegun. HAN 3A

400 397 610 32 14

20 42 86 02

Wkładka nóżkowa 5 - biegun. HA 4

400 397 610 31 77

20 42 98 22

Wkładka nóżkowa wąska 10 – biegun. HAN 10A

400 397 610 92 47

20 57 41 10

Wkładka przegubowa z uzęb. kpl.

400 397 605 41 96

00 04 73 95

Wkładka zaworu DK06FNA-1/2" (stop specjalny czerwony Rotguss)

400 397 623 67 83

20 15 65 00

Wkładka zaworu z membraną do D06F

400 397 602 58 99

20 56 53 24

Wkręcane kątowe złącze gwintowane

400 397 604 73 41

00 25 26 52

Wkręt bez łba M4 x 6 DIN 914

400 397 640 41 75

00 00 27 95

Włącznik / wyłącznik CUTMASTER z dźwignią

400 397 609 32 94

00 00 13 50

Włącznik / wyłącznik MULTIMIX 400 V

400 397 607 86 04

00 05 38 70

Włącznik / wyłącznik z pokrętłem zatrzaskowym 0-1x M22

400 397 625 54 32

00 05 38 76

Włącznik / wyłącznik z pokrętłem zatrzaskowym 0-2x M22

400 397 625 54 94

00 00 12 27

Włącznik / wyłącznik z przełącznikiem nawrotnym faz 10-16 A

400 397 607 51 91

00 00 12 28

Włącznik / wyłącznik z przełącznikiem nawrotnym faz 6,5-10 A

400 397 607 52 07

20 45 69 39

Włącznik / wyłącznik z zabezpieczeniem silnika 6,5 – 10 A 400 V

400 397 611 01 44

00 02 21 62

Włącznik/wyłącznik 3-biegunowy CA10 A202-600E ~

400 397 613 63 73

00 00 21 28

Włącznik/wyłącznik HM 22/2002 230V kpl.

400 397 608 65 31

00 04 69 28

Włącznik/wyłącznik sprężynowy Cutmaster 4 podł.

400 397 623 46 42

00 05 38 78

Włącznik/wyłącznik z pokrętłem /wciskowym 0 zatrzaskowym M22

400 397 625 55 17

00 02 21 27

Włącznik/wyłącznik zatrzaskowy z pokrętłem 0-1x

400 397 613 60 21

00 06 59 78

Włącznik/wyłącznik zatrzaskowy z pokrętłem pozycja V M22

400 397 628 32 44

00 00 22 29

Wlot wody do gumowej rury mieszania HM 2

400 397 608 75 14

20 54 53 16

Wlot wody do gumowej rury mieszania HM 5

400 397 606 33 96

00 00 22 13

Wodomierz 100 – 1000 l/h 250 mm

400 397 608 73 54

20 18 30 00

Wodomierz 100 - 1000 l/h kpl.

400 397 602 66 98

20 18 50 04

Wodomierz 150 - 1500 l/h kpl.

400 397 604 10 28

20 18 40 00

Wodomierz 160 - 1600 l/h kpl.

400 397 602 67 59

20 18 50 02

Wodomierz 160-1600 l/h do rury mieszania R 7-1,5

400 397 603 09 09

00 02 35 55

Wodomierz 2 - 25 l/h kpl.

400 397 614 62 59

20 18 50 01

Wodomierz 250 - 2500 l/h kpl.

400 397 602 68 96

20 18 49 10

Wodomierz 250-2500 l/h jako element dozbrojenia do GXE

400 397 602 68 65

20 18 50 00

Wodomierz 250-2500 l/h pl.

400 397 602 68 89

20 18 60 00

Wodomierz 31,5 - 315 l/h kpl.

400 397 602 69 19

20 18 60 01

Wodomierz 31,5 - 315 l/h z dodatkowym wyposażeniem Presto

400 397 610 59 80

00 00 96 62

Wodomierz 31,5-315 l/h z Presto dodatkowe wyposażenie  G 5

400 397 610 12 41

20 18 80 00

Wodomierz 400 - 4000 l/h kpl.

400 397 603 88 37

00 07 32 01

Wodomierz 75-750l/h kpl.

400 397 629 86 20

00 02 35 26

Worek narzędziowy mieszarka pozioma

400 397 614 59 48

00 09 88 08

Worek z narzędziami agregatu tynkarskiego RITMO POWERCOAT

400 397 634 32 83

00 02 16 66

Worek z narzędziami pompa mieszania/tłocząca

400 397 613 34 02

20 56 69 01

Worek z narzędziami SILOMAT

400 397 606 98 24

20 47 00 06

Wpust dopasowujący A 4 x 4 x 10 DIN 6885

400 397 606 51 54

00 23 11 42

Wpust pasujący A 6 x 6 x 32 DIN 6885

400 397 639 64 18

00 04 46 46

Wspornik filtru okrągł. górn. 950 (głęb.)

400 397 622 51 45

20 17 35 20

Wspornik osi ZP 3 S

400 397 603 29 10

20 57 35 00

Wspornik rurowy przedni kpl.

400 397 611 35 03

20 57 34 00

Wspornik rurowy tylny kpl.

400 397 611 34 97

00 02 20 83

Wtyczka CEE 3 x 16 A 6 h bl Nr. 248

400 397 613 55 81

00 20 67 39

Wtyczka zawór elektromagnetyczny kpl.

400 397 638 79 35

20 42 85 10

Wtyka blokująca 10 – biegun., HAN 10A

400 397 604 24 07

20 42 85 01

Wtyka blokująca 4 - biegun., HAN 3A

400 397 610 90 94

20 42 82 00

Wtyka CEE 3 x 16 A 12h biała nr 663

400 397 610 90 63

20 42 81 00

Wtyka CEE 3 x 16 A 6h niebieska nr 248

400 397 603 49 83

20 42 81 01

Wtyka CEE 3 x 32A 6h niebieska Nr 260

400 397 603 50 58

20 42 79 00

Wtyka CEE 4 x 16 A 6h czerwona nr 252

400 397 603 49 69

20 42 87 00

Wtyka CEE 4 x 16 A 7h czarna nr 253

400 397 603 50 41

20 42 77 00

Wtyka CEE 5 x 16 A 6h czerwona nr 3

400 397 610 90 49

20 42 76 00

Wtyka CEE 5 x 32 A 6h czerwona nr 4

400 397 603 49 38

20 42 76 01

Wtyka CEE 5 x 32A 9h niebieska Nr 269

400 397 603 50 10

20 42 55 12

Wtyka CEE 5 x 63 A 6h czerwona Nr 1235

400 397 604 23 91

20 42 88 00

Wtyka CEE 7 x 16 A 6h czerwona nr 742

400 397 610 91 17

00 01 18 31

Wtyka CEE 7 x 16 A 9h niebieska nr 741

400 397 612 26 66

00 02 20 39

Wtyka ochronna (guma)

400 397 613 51 47

00 01 04 96

Wtyka ochronna z kondensatorem do SR22

400 397 611 79 83

20 42 59 00

Wtyka sprzętowa CEE 3 x 16 A 12h biała

400 397 603 47 85

20 42 65 02

Wtyka sprzętowa CEE 3 x 16 A 9h niebieska

400 397 604 87 44

00 00 24 69

Wtyka sprzętowa CEE 3 x 32A 6h niebieska nr 381

400 397 608 99 14

20 42 65 01

Wtyka sprzętowa CEE 4 x 16 A 6h czerwona nr 336

400 397 603 80 11

20 42 52 00

Wtyka sprzętowa CEE 5 x 16 A 6h czerwona nr 379

400 397 610 89 43

00 05 09 31

Wtyka sprzętowa CEE 5 x 16A 6h przełącznik faz z klapką uszcz.

400 397 624 85 33

20 42 51 00

Wtyka sprzętowa CEE 5 x 32 A 6h czerwona nr 391

400 397 610 89 36

00 00 21 29

Wtyka sprzętowa CEE 5 x 32A 6h czerwona z klapką 2655

400 397 608 65 48

20 42 53 00

Wtyka sprzętowa CEE 7 x 16 A 6h czerwona

400 397 610 89 67

20 42 52 01

Wtyka sprzętowa CEE przełącznik faz 5 x 16 A 6h czerwona

400 397 610 89 50

00 00 12 36

Wtyka sprzętowa CEE sonda stanu napełnienia SG12

400 397 607 52 83

20 42 86 00

Wtyka sterowania 4 - biegun. odgięta z wkładką nóżkową

400 397 603 50 34

20 42 85 00

Wtyka sterowania 4 - biegun. prosta z wkładem

400 397 610 90 87

00 05 51 83

Wyłącznik ciśnieniowy LK 400 III kpl.

400 397 625 91 33

00 05 52 01

Wyłącznik ciśnieniowy LK 600 III kpl.

400 397 625 92 94

00 08 26 79

Wyłącznik ciśnieniowy Typ BC 0,5 - 3bar

400 397 631 35 45

00 00 15 54

Wyłącznik ciśnieniowy Typ FF4-32 0,8-30bar

400 397 608 06 90

20 44 76 00

Wyłącznik ciśnieniowy typ FF4-4 0,22 - 4 bar

400 397 610 95 51

00 14 75 39

Wyłącznik ciśnieniowy typ FF4-4 0,22-4bar kompl.

400 397 637 27 40

20 44 76 14

Wyłącznik ciśnieniowy typ FF4-8 0,5 - 8bar

400 397 606 10 40

20 13 51 10

Wyłącznik ciśnieniowy typ FF53-5

400 397 604 06 01

00 06 61 98

Wyłącznik ciśnieniowy typ LP/3 0,3-5bar 1/4"

400 397 628 34 66

00 02 06 05

Wyłącznik ciśnieniowy Typ MDR 2/11 SL G-1/4

400 397 612 94 43

20 13 51 15

Wyłącznik ciśnieniowy typ MDR 3/11 R3/10

400 397 607 43 92

20 44 76 13

Wyłącznik ciśnieniowy typ MDR 4SU RM/6, 1/2"

400 397 605 44 62

00 04 59 07

Wyłącznik krańcowy 2 zest. rozw. (SWING II)

400 397 630 13 99

00 00 73 81

Wyłącznik krańcowy MULTIMIX

400 397 609 51 06

00 00 27 96

Wyłącznik nadmiarowo - prądowy CUTMASTER

400 397 609 33 00

00 11 13 15

Wyłącznik ochronny silnika  0,4-0,63 A-aeg

400 397 639 47 66

00 03 63 31

Wyłącznik ochronny silnika 0,4-0,63A PKZM0 ~~

400 397 618 17 17

00 04 25 99

Wyłącznik ochronny silnika 0,63-1 A PKZM 0 - 1

400 397 621 18 89

00 00 93 70

Wyłącznik ochronny silnika 1,6 - 2,5 A PKZM 0 - 2,5

400 397 610 09 78

20 45 06 10

Wyłącznik ochronny silnika 1.6-2,5A do sprężarki K2

400 397 603 64 20

00 00 93 71

Wyłącznik ochronny silnika 10 - 16 A PKZM 0 – 16

400 397 610 09 85

00 04 89 35

Wyłącznik ochronny silnika 10-16 A 1MM00 Sie.

400 397 624 31 94

00 04 26 02

Wyłącznik ochronny silnika 10-16A PKZM 0-16

400 397 621 19 19

00 00 93 69

Wyłącznik ochronny silnika 1-1,6A PKZM 0-1,6

400 397 610 09 61

00 04 26 00

Wyłącznik ochronny silnika 1-1,6A PKZM 0-1,6

400 397 621 18 96

00 02 21 43

Wyłącznik ochronny silnika 16-20A PKZM 0-20

400 397 613 61 82

00 02 21 40

Wyłącznik ochronny silnika 2,5-4 A PKZM 0 - 4

400 397 613 61 51

00 02 21 44

Wyłącznik ochronny silnika 20-25A PKZM 0-25

400 397 613 61 99

00 04 58 70

Wyłącznik ochronny silnika 4-6,3A PKZM0-6,3

400 397 623 13 82

00 05 38 37

Wyłącznik przyciskowy czerwony M22

400 397 625 49 23

20 45 69 42

Wyłącznik termiczny 14 A

400 397 603 37 26

00 04 68 67

Wyłącznik termiczny do LK 400 16A

400 397 623 43 76

00 00 27 77

Wyłącznik wychyleniowy Fl.

400 397 609 31 26

00 04 39 28

Wyłącznik wychyleniowy S1016 No.

400 397 622 11 92

20 54 95 06

Wymienna rura dozowania HM 3 D108x220 RAL2004

400 397 600 90 80

00 07 87 25

Wymienna rura dozowania HM 5 D108x232 kpl. (A)

400 397 630 59 60

20 54 52 01

Wymienna rura dozowania HM 5 kpl. D108 x 262

400 397 604 02 36

20 54 71 03

Wymienna rura mieszania HM 104/200/2002/24

400 397 606 91 83

20 54 82 01

Wymienna rura mieszania HM 2 D102x145

400 397 604 07 31

20 54 71 01

Wymienna rura mieszania HM 2002 D102x100

400 397 611 15 61

20 20 16 91

Wysokociśnieniowe złącze ssawne 1" gw. zewn. z uszczelką.

400 397 604 24 69

20 20 16 90

Wysokociśnieniowe złącze ssawne 1" tuleja

400 397 602 81 59

20 20 16 70

Wysokociśnieniowe złącze ssawne 1/2"

400 397 602 81 35

20 20 16 80

Wysokociśnieniowe złącze ssawne 3/4"

400 397 602 81 42

20 20 16 81

Wysokociśnieniowe złącze ssawne 3/4" gw. zewn. z uszczelką

400 397 604 71 05

20 57 34 05

Wysuwany wspornik rurowy

400 397 601 59 44

20 56 28 34

Wziernik poziomu oleju do sprężarki 140 typ N 1" gw. zewn. śr. 30

400 397 601 27 90

20 14 40 12

Wziernik poziomu oleju R 1"

400 397 601 00 00

20 14 40 32

Wziernik poziomu oleju R 1/2" z uszczelką

400 397 600 99 98

20 20 62 01

Zabezpieczająca nakrętka kołpakowa M6 DIN 986 ocynk. (opak. = 10szt.)

400 397 601 67 05

00 00 27 92

Zabezpieczenie transportowe CUTMASTER

400 397 609 32 63

20 17 67 00

Zabierak do N 2/N 2 V, F 2/F 2 V

400 397 604 53 30

00 00 21 09

Zabierak HM 22/24 ocynkowany

400 397 608 63 19

20 54 57 01

Zabierak HM 3/HM 5 25 mm otwór kpl.

400 397 607 38 69

00 00 84 70

Zabierak SWING V2A

400 397 609 76 74

20 54 58 00

Zabierak wzmocniony HM 3/HM 5 30 mm

400 397 601 97 44

00 00 24 22

Zacisk aluminiowy DIN 3093 Gr.Z3

400 397 608 94 40

20 10 41 06

Zacisk aluminiowy okrągły NG 3mm

400 397 606 74 00

20 48 30 02

Zacisk przewodu MIXER 1600 W

400 397 611 09 46

20 13 17 00

Zacisk stożkowy kpl.

400 397 602 34 13

20 60 05 52

Zacisk taśmowy ze skuwką 18 x 840

400 397 604 42 34

00 01 25 77

Zacisk węża 19-21

400 397 612 38 85

00 01 14 13

Zacisk węża 20 – 32 mm ze śrubą

400 397 612 18 74

00 01 14 08

Zacisk węża 25-40mm ze śrubą

400 397 612 18 36

00 00 86 42

Zacisk węża 80-100 ze śrubą

400 397 609 85 96

20 65 90 00

Zacisk węża D 40 – 60 ze śrubą

400 397 604 56 37

20 65 91 00

Zacisk węża D 50 – 70 ze śrubą

400 397 604 56 44

00 02 38 13

Zaczep do zabieraka ZP 3 (10mm) ocynk

400 397 614 88 40

00 23 27 38

Zaczep zabieraka BOLERO ocynk.

400 397 639 77 36

00 13 98 10

Zaczep zabieraka HM 22/24 ocynk. kpl.

400 397 636 87 36

00 04 76 94

Zaczep zabieraka wału dozowania - mieszania HM 6 RAL2004

400 397 623 80 15

20 16 55 10

Zaczep zabieraka z gniazdem 30 mm RAL2004

400 397 603 53 93

20 10 29 10

Zaczep zabieraka z gniazdem okrągłym G 4

400 397 603 63 83

20 10 29 11

Zaczep zabieraka z okrągłym gniazdem HM2

400 397 605 79 13

00 00 13 26

Zamek osłony f. Vorhängeschloss

400 397 607 83 69

00 03 62 49

Zamek szafki sterowniczej (podwójna bródka)

400 397 618 08 95

20 57 70 02

Zamknięcie dźwigniowe prawe

400 397 601 59 20

20 15 69 00

Zamknięcie gwintowe do 1550

400 397 610 58 05

00 02 18 76

Zamknięcie pokrętła

400 397 613 38 39

20 57 30 24

Zamknięcie z dźwignią napinającą

400 397 611 07 62

20 43 20 01

Zamocowana obudowa 10 - biegun., HAN 10 E

400 397 610 93 53

20 42 98 21

Zamocowana obudowa 10 - biegun., HAN 10A

400 397 610 92 30

20 42 98 00

Zamocowane złącze sterowania 4 - biegun. wkład gniazda

400 397 610 92 09

20 54 51 05

Zamocowanie armatury HM 5 RAL 2004

400 397 601 70 16

20 54 81 01

Zamocowanie armatury wodnej HM 200

400 397 603 77 79

00 03 49 98

Zamocowanie do czujnika stanu napełnienia maszyny do jastrychu

400 397 616 91 11

00 04 92 11

Zamocowanie filtra nadmuchu G 4 głęboko tłoczone RAL2004

400 397 624 42 69

00 00 24 65

Zamocowanie KPS1 HM 22/24 kpl.

400 397 608 98 77

20 19 02 21

Zamocowanie przełącznika zdalnego sterowania

400 397 604 30 46

20 61 06 00

Zamocowanie sondy stanu napełnienia ZP 3 kpl.

400 397 604 50 88

20 22 30 50

Zamocowanie szpachelki szerokiej z uchwytem

400 397 610 82 95

20 19 02 22

Zamocowanie węża zaprawy / powietrza i przewodu

400 397 605 67 63

20 18 60 60

Zamocowanie wodomierza otwór 25 mm RAL 2004

400 397 601 76 27

20 10 80 19

Zamocowanie wtyki do kołnierza uchylnego RAL2004

400 397 602 68 34

00 00 88 20

Zamocowanie Zawór kątowy pistolet natryskowy Swing

400 397 609 96 85

20 19 50 00

Zargomat i pistolet do klejenia z przewodem 15 m cz. 25M

400 397 602 75 41

20 19 50 01

Zargomat i pistolet do klejenia z przewodem 30 m cz. 25M

400 397 610 50 89

00 42 00 58

ZARGOMAT pro - pistolet natryskowy do obsługi jedną ręką, z wężem, kpl.

400 397 641 76 63

20 45 91 04

Żarówka 12 V 10 W kulista BA 15S

400 397 601 69 89

20 45 91 08

Żarówka 12 V 10 W rurkowa z żarnikiem osiowym

400 397 605 76 61

20 45 91 07

Żarówka 12 V 18 W rurkowa z żarnikiem osiowym

400 397 605 76 54

20 45 91 03

Żarówka 12 V 21 W kulista BA 15S

400 397 601 69 72

00 00 23 54

Żarówka 230 V 3W oprawa wtykowa BA 9 S

400 397 608 87 64

20 45 91 01

Żarówka 48 V 2 W oprawa wtykowa BA 9 S

400 397 611 02 50

20 45 91 02

Żarówka 48 V oprawa gwintowana 2 W

400 397 601 01 78

20 45 91 05

Żarówka 48 V oprawa wtykowa do przełącznika zdalnego sterowania

400 397 604 10 80

00 00 18 61

Żarówka 48V 1,2W T 5,5 oprawa wtykowa

400 397 608 38 44

20 65 70 00

Zaślepka B DIN z łańcuszkiem

400 397 604 55 38

20 65 71 00

Zaślepka C DIN z łańcuszkiem

400 397 604 55 45

00 05 80 46

Zaślepka Geka przebijak MINIJET II kpl.

400 397 626 50 11

00 01 25 94

Zaślepka MB 50 AL

400 397 612 39 60

00 02 20 05

Zaślepka PG 13,5

400 397 613 48 05

00 23 12 37

Zasobnik materiałowy BOLERO RAL2004

400 397 639 65 17

00 24 61 20

Zasobnik materiałowy HM XS RAL2004

400 397 640 11 05

20 54 63 10

Zasobnik materiału HM 2002 z ramą R2004

400 397 606 80 25

00 00 21 12

Zasobnik materiału HM 22/24 RAL2004

400 397 608 63 40

00 25 16 44

Zasobnik materiału MULTIMIX Model 2012 RAL 2004

400 397 640 35 36

00 00 79 74

Zasobnik materiału MULTIMIX RAL2004

400 397 609 60 11

20 10 33 00

Zasobnik materiału z ramą G 4 RAL 2004

400 397 602 06 89

20 23 01 40

Zasobnik wyrównawczy niwelatora

400 397 603 20 95

00 00 79 76

Zasuwa Multimix ocynk.

400 397 609 60 35

00 28 44 90

Zasysające złącze wysokociśnieniowe 1 1/4" tuleja

400 397 641 08 93

00 00 12 77

Zatyczka GPN 340 /sw6 polietylen wł.nat.

400 397 607 57 02

00 01 05 32

Zatyczka paskowa do rur okrągłych 55 x 1 - 3

400 397 611 81 57

20 43 12 00

Zatyczka PG 11

400 397 610 93 39

20 43 12 05

Zatyczka PG 21

400 397 601 94 16

20 02 70 11

Zatyczka sprężynowa 4 mm

400 397 601 52 58

00 02 37 01

Zawiasa  80x80x3 MG 40 ocynk.

400 397 614 77 20

20 57 69 00

Zawiasa czołowa ocynk.

400 397 601 01 23

00 05 37 67

Zawiasy 180° komplet do szafki sterującej

400 397 625 48 31

20 10 10 10

Zawleczka składana D 4,5 z pierścieniem

400 397 602 03 20

20 60 68 05

Zawleczka sprężynowa 3 mm

400 397 610 44 33

00 25 72 84

Zawór  bezpieczeństwa 3/8" 1,8 bar

400 397 640 61 62

20 70 96 10

Zawór bezpieczeństwa 0,1 bar z blaszką nóżkową

400 397 604 63 75

20 56 49 00

Zawór bezpieczeństwa 1/2" 2,2 bar

400 397 604 31 45

20 56 49 03

Zawór bezpieczeństwa 1/2" 2,5 bar

400 397 605 29 87

20 13 01 38

Zawór bezpieczeństwa 1/4" 11 bar

400 397 606 34 57

20 13 12 00

Zawór bezpieczeństwa 1/4" 3,5 bar z pierścieniem uszczelniającym

400 397 610 44 40

00 00 27 73

Zawór elektromagnetyczny 1" 42 V typ 6213 A

400 397 609 30 89

00 03 61 88

Zawór elektromagnetyczny 1" 42V Typ "END"       ~~

400 397 618 02 84

20 15 03 01

Zawór elektromagnetyczny 1/2" 230 V typ 6213 A

400 397 606 50 17

20 15 02 06

Zawór elektromagnetyczny 1/2" 400 V typ 6213 A

400 397 606 50 24

20 15 26 13

Zawór elektromagnetyczny 1/2" 42 V typ 6213 A

400 397 606 49 80

00 07 15 04

Zawór elektromagnetyczny 1/4" 230V 2/2 -drożny Typ0211

400 397 629 44 00

20 15 25 10

Zawór elektromagnetyczny 1/4" 42 V typ 211B

400 397 606 13 92

20 15 27 00

Zawór elektromagnetyczny 2" 42V Typ 282 A

400 397 601 97 06

00 00 69 40

Zawór elektromagnetyczny 3/4" 230V Typ 6213 A

400 397 609 44 37

00 04 65 10

Zawór elektromagnetyczny 3/4" 42V typ 6213A

400 397 623 32 01

20 15 02 20

Zawór elektromagnetyczny 4/2-drożny 42 V, 4 x 1/4"

400 397 601 22 57

20 21 52 10

Zawór iglicowy 1 1/2"

400 397 605 20 48

20 15 77 00

Zawór iglicowy 1/2" typ 6701

400 397 602 60 18

00 05 08 44

Zawór iglicowy 3/8" regulacja precyzyjna pistoletu natryskowego

400 397 624 79 63

00 00 88 22

Zawór kątowy końcówki natryskowej SWING

400 397 609 97 08

20 21 51 80

Zawór kulowy 1 1/4" gw. wewn. DIN 2990 PN 20

400 397 605 02 66

00 00 22 32

Zawór kulowy 1" gw. wewn. gw. zewn. PN 40

400 397 608 75 45

00 00 15 11

Zawór kulowy 1" gw. zewn. DIN 2990 PN 40, długa dźwignia

400 397 608 02 32

20 21 51 50

Zawór kulowy 1" wg. wen. PN 30 DIN 2990

400 397 603 01 83

20 21 51 51

Zawór kulowy 1" wg. wen. PN 40 DIN2990

400 397 610 38 94

20 21 51 53

Zawór kulowy 1" wg. wen. z długą dźwignią

400 397 605 30 90

20 21 51 55

Zawór kulowy 1" wg. wen. z pokrętłem

400 397 605 78 14

20 21 54 11

Zawór kulowy 1/2" gw. wewn. gw. zewn. PN 40 DIN 2990

400 397 602 51 41

20 21 54 10

Zawór kulowy 1/2" gw. wewn. PN 40 DIN 2990

400 397 603 02 82

20 21 53 00

Zawór kulowy 1/4" gw. zewn. z tuleją 10 mm

400 397 603 02 51

20 21 53 02

Zawór kulowy 1/4" gw. zewn. z tuleją 12 mm

400 397 606 17 81

20 21 53 50

Zawór kulowy 1/4" gw. zewn. ze złączem zaciskowym

400 397 610 60 55

00 05 79 59

Zawór kulowy 3/4" gw. wewn. DN20 dźwignia alum.

400 397 626 48 47

20 21 51 70

Zawór kulowy 3/4" wg. wen. DIN 2990 dźwig. blach.

400 397 601 23 01

20 19 63 22

Zawór kulowy 3/8" gw. wewn. gw. zewn. obustronn. przetyczk.

400 397 603 72 36

00 04 64 35

Zawór kulowy 3/8" gw. wewn. gw. zewn. z otworem 2,4 mm

400 397 623 30 03

00 05 79 60

Zawór kulowy 3/8" gw. wewn. pokrętło jednostr.

400 397 626 48 54

20 19 03 20

Zawór kulowy 3/8" gw. zewn. z tuleją 10 mm  (opak. = 10szt.)

400 397 610 60 93

20 19 03 00

Zawór kulowy 3/8" gw. zewn. z tuleją 10 mm z otworem

400 397 610 60 79

00 10 80 16

Zawór magnetyczny 3/2-drożny 230V Typ 6014

400 397 641 15 93

20 17 17 41

Zawór membranowy 1" typ 675

400 397 603 91 86

20 21 52 20

Zawór odcinający 3/4" bez spustu

400 397 606 89 40

00 28 44 89

Zawór pośredni 1 1/4" IG dwustronny z uszczelką

400 397 641 08 86

00 04 73 93

Zawór redukcyjny blok armatury alu G 5

400 397 623 67 69

00 00 10 19

Zawór regulacji ciśnienia Sprężarka 230V

400 397 607 58 87

20 13 01 03

Zawór regulacji ciśnienia ST 611-0 - 2.1

400 397 604 84 09

20 23 01 80

Zawór samozamykający (Poz. 11)

400 397 603 21 32

00 04 04 28

Zawór spustowy bloku armatury mosiądz

400 397 620 55 43

00 05 51 88

Zawór spustowy kondensatu 1/4" gw. zewn.

400 397 625 91 88

20 13 01 41

Zawór spustowy skroplin R 3/8"

400 397 606 34 88

20 21 50 00

Zawór węża 1/2"

400 397 603 01 45

00 17 39 39

Zawór zaciskowy do końcówki natryskowej
25mm regulacja precyzyjna z tw. szt.

400 397 637 98 00

00 04 62 27

Zawór zaciskowy tw. szt. 1" gw. wewn.

400 397 623 23 72

00 04 62 26

Zawór zaciskowy urządzenia natryskowego 25 mm tworzywo sztuczne

400 397 623 23 65

20 56 48 00

Zawór zwrotny 1 1/4" gw. wewn.

400 397 611 30 53

20 21 91 00

Zawór zwrotny 1" gw. wewn.

400 397 601 23 25

20 21 90 50

Zawór zwrotny 1/2" gw. wewn.

400 397 601 79 86

20 21 90 00

Zawór zwrotny 3/4" gw. wewn.

400 397 601 23 18

00 00 82 59

Zawór zwrotny 3/8" gw. wewn.

400 397 609 69 74

20 56 65 00

Zawór zwrotny sprężarki

400 397 611 33 81

00 04 57 13

Zawór zwrotny z dławikiem GRA-1/4" B

400 397 623 06 51

00 02 26 02

Zbierak do koła dozownika G 5

400 397 613 80 56

00 10 36 19

Zbiornik na materiał z ramą ZP 3 XXL RAL2004

400 397 635 04 34

20 56 20 34

Zbiornik oleju DP 2.100/2.140-B-12 śruby

400 397 605 61 90

00 07 72 40

Zbrojony wąż z PVC śr. 9x3mm  5 m ze złączem EWO

400 397 630 49 63

00 02 17 64

Zdalne sterowanie przewód 35 cm JETSET kpl.

400 397 601 38 41

00 20 88 22

Zespół napędzający SWING L 4 kW kompl.

400 397 639 09 97

00 17 83 73

Zespół napędzający SWING L 5,5 kW kompl.

400 397 638 10 25

00 15 48 27

Zespół napędzający SWING M kompl.

400 397 639 58 00

00 06 18 45

Zestaw do przebudowy CADDY G 5 Sup

400 397 627 40 37

00 04 63 90

Zestaw do przebudowy CUTMASTER 24V opornik 1OHM 150W kpl.

400 397 623 29 07

00 07 51 45

Zestaw do przebudowy G 5 c plus alu - mosiądz

400 397 630 22 42

00 00 27 76

Zestaw do przebudowy na wyłącznik wychyleniowy G 4

400 397 609 31 19

00 01 17 97

Zestaw do przezbr. G 5 wodomierz 2500 l/h

400 397 612 26 35

00 28 77 29

Zestaw do przezbrajania RITMO L-RITMO powercoat pistolet natryskowy krótki

400 397 641 19 51

00 23 56 79

Zestaw do przezbrajania RITMO MP75

400 397 639 87 88

00 23 56 73

Zestaw do przezbrajania RITMO Multifinish

400 397 639 87 71

00 01 04 99

Zestaw do przezbrojenia G 5 jastrych

400 397 611 80 03

00 06 52 76

Zestaw do przezbrojenia szafki sterowniczej CMP FU kpl

400 397 628 06 56

00 06 71 04

Zestaw do zapraw zalewowych /jastrychów - mas szpachlowych

400 397 628 55 45

00 12 95 92

Zestaw do zmiany SILOMAT trans plus przenośny na na kōłkach

400 397 636 02 97

00 07 28 85

Zestaw dozbrojeniowy G 5 przepływomierz wodny 2500l/h aluminium

400 397 629 75 62

00 10 34 60

Zestaw dozbrojeniowy RITMO Gu - powerc gu dł pistolet

400 397 634 99 40

00 11 02 29

Zestaw dozbrojeniowy RITMO Gu - powerc gu kr. Pistolet

400 397 635 47 53

00 09 93 61

Zestaw dozbrojeniowy RITMO powercoat
plus M bez walizki

400 397 634 54 47

00 10 19 51

Zestaw dozbrojeniowy RITMO St - powerc gu. dł pistolet

400 397 634 71 75

00 01 02 53

Zestaw dyszy 2,5 mm pistolet do natrysku farby

400 397 611 67 95

20 56 28 18

Zestaw filtrów (sprężarka 140 Poz. 80)

400 397 611 27 80

20 56 20 40

Zestaw filtrów DP 2.100/2.140

400 397 605 61 38

00 14 83 89

Zestaw mieszarki bębnowej ZP 3 MIX kompl.RAL2004

400 397 637 34 71

20 10 30 20

Zestaw naklejek G 4

400 397 602 06 34

00 00 87 41

Zestaw naklejek G 5

400 397 609 89 61

00 01 05 09

Zestaw naklejek: piktogramy

400 397 611 80 65

20 13 45 01

Zestaw naprawczy K2 bez membrany

400 397 607 35 79

00 01 20 38

Zestaw narzędzi AV1 11-częściowy

400 397 612 31 37

00 06 62 82

Zestaw nastawczy do pomp mieszania kpl.

400 397 628 39 09

00 06 62 42

Zestaw nastawczy reduktora ciśnienia

400 397 628 35 03

00 00 86 06

Zestaw natryskowy do farb dyspersyjnych do SWING

400 397 609 83 29

00 06 70 62

Zestaw natryskowy do środka Betokontakt

400 397 628 52 62

00 05 44 34

Zestaw natryskowy do zaprawy do QUICKLI

400 397 625 82 73

00 00 86 05

Zestaw natryskowy do zaprawy do SWING

400 397 609 83 12

00 03 90 12

Zestaw przewodów CUTMASTER CLASSIC do 03/2001

400 397 620 08 45

00 07 07 24

Zestaw przewodów CUTMASTER CLASSIC z ciśn. 04/01

400 397 629 36 32

00 00 21 27

Zestaw przewodów HM 24

400 397 608 65 24

20 42 41 30

Zestaw przewodów SILOMAT D z wtyką

400 397 601 68 59

00 23 37 70

Zestaw przewodów szafki sterowniczej BOLERO 400V

400 397 639 83 37

20 10 33 10

Zestaw przezbroj. pompa wodn./uchwyt sprężarki do G 4

400 397 602 06 96

00 14 85 10

Zestaw Sprężarka powietrzna ZP 3 XL + XL V kpl

400 397 637 35 87

00 15 11 79

Zestaw sprężarki powietrza ZP 3 XL FU kompl.

400 397 637 40 34

20 56 20 10

Zestaw uszczelek DP 2.100/2.140

400 397 605 57 04

00 01 03 00

Zestaw uszczelek pistolet do natrysku farby

400 397 611 72 59

00 01 06 30

Zestaw uszczelek rura natryskowa SWING

400 397 611 85 84

00 04 74 53

Zestaw uszczelek zawór kulowy alu dł. dźwign. kpl

400 397 623 71 31

00 00 86 07

Zestaw walcōw do farb dyspersyjnych do Swing

400 397 609 83 36

00 00 10 91

Zestaw wyposażenia dodatkowego do wodomierza HM 2002

400 397 607 65 49

20 44 69 11

Zestyk pomocniczy 04 DIL E

400 397 604 75 56

00 01 20 40

Zestyk pomocniczy 11 DIL E

400 397 612 31 51

20 44 69 00

Zestyk pomocniczy 11 DIL EM

400 397 601 02 84

20 44 69 10

Zestyk pomocniczy 11 DIL M

400 397 601 32 85

20 45 04 12

Zestyk pomocniczy 11 S DIL M zamocowanie boczne

400 397 604 84 30

20 45 04 20

Zestyk pomocniczy 20 DIL E zamocowanie górne

400 397 603 63 90

00 00 25 67

Zestyk pomocniczy 22 DIL M

400 397 609 09 96

20 45 04 10

Zestyk pomocniczy 31 DIL M zamocowanie górne

400 397 610 96 74

00 08 52 93

Zestyk pomocniczy DIL M 32-XHI11 1S / 1Ö

400 397 631 87 62

00 08 52 94

Zestyk pomocniczy DILM 32-XHI22 2S / 2Ö

400 397 631 87 86

00 02 14 01

Zestyk pomocniczy NHI-11-PKZO

400 397 613 24 05

00 01 20 74

Zestyk pomocniczy NHI-E-11-PKZO

400 397 612 34 03

20 48 33 16

Zgarniak

400 397 611 11 27

00 00 81 15

Zgarniak ramienia mieszającego MULTIMIX RAL 2004

400 397 609 63 49

00 03 75 93

Złącze 25 część M 1" gw. wewn. alu 2 dźw. krzyw.

400 397 619 42 98

00 25 07 14

Złącze adaptera część 19M/Geka

400 397 640 28 29

20 42 94 00

Złącze CEE 3 x 16 A 12h białe nr 715

400 397 610 91 55

20 42 95 00

Złącze CEE 3 x 16 A 6h niebieskie nr 510

400 397 610 91 62

20 42 96 00

Złącze CEE 4 x 16 A 6h czerwone nr 514

400 397 610 91 79

20 42 96 10

Złącze CEE 4 x 16A 6h czerwone nr 514

400 397 610 91 86

00 24 46 09

Złącze CEE 4 x 32A 7h czarne 500V Typ.3143

400 397 640 07 64

20 42 92 00

Złącze CEE 5 x 16 A 6h czerwone nr 5

400 397 610 91 48

20 42 91 00

Złącze CEE 5 x 32 A 6h czerwone nr 6

400 397 610 91 31

20 42 75 31

Złącze CEE 5 x 32A 9h niebieskie Nr 531

400 397 604 87 13

20 42 91 50

Złącze CEE 5 x 63A 6h czerwone Nr 1245

400 397 610 86 39

20 42 97 00

Złącze CEE 7 x 16 A 6h czerwone nr 31509

400 397 603 51 40

00 08 60 10

Złącze część 13 V 1/2" gw. wewn.

400 397 631 97 07

20 19 92 00

Złącze część 25 M 1" gw. wewn. śr. 24

400 397 610 64 20

00 20 15 11

Złącze część 25 M tulejka rurki 2krzywka rok prod.2010

400 397 638 59 31

20 19 90 00

Złącze część 25 M z tuleją śr. 24

400 397 610 64 06

20 19 93 01

Złącze część 25 V 1 1/4" gw. wewn.

400 397 602 59 98

20 19 93 00

Złącze część 25 V 1" gw. wewn. śr. 24

400 397 602 76 57

00 20 15 08

Złącze część 25 V śr. 24 (hydrauliczne)rok prod.2010

400 397 638 59 24

20 19 91 00

Złącze część 25 V z tuleją śr. 24

400 397 610 64 13

20 19 19 20

Złącze część 25 V/tuleja 25 obrotowe

400 397 605 92 76

20 20 07 90

Złącze część 35 M 1 1/4" gw. wew. z uszczelką

400 397 602 79 54

20 20 07 30

Złącze część 35 M 1" gw. wew.. z uszczelką

400 397 602 78 79

00 00 22 02

Złącze część 35 M śr. 34 hydrauliczne)

400 397 608 72 48

20 20 07 14

Złącze część 35 M z tuleją śr. 34

400 397 601 39 95

20 20 07 95

Złącze część 35 V 1 1/4" gw. wew.

400 397 602 79 85

20 20 07 40

Złącze część 35 V 1" gw. wew.

400 397 602 78 86

20 20 07 41

Złącze część 35 V 2" gw. zewn.

400 397 604 71 81

20 20 07 21

Złącze część 35 V z tuleją śr. 34

400 397 601 40 08

20 20 07 80

Złącze część 50 M 2" gw. wew. z uszczelką

400 397 602 79 23

20 20 07 50

Złącze część 50 M/S 50 tuleja

400 397 602 78 93

20 20 07 93

Złącze część 50 V 1 1/4" gw. zewn.

400 397 603 71 44

20 20 07 81

Złącze część 50 V 2" gw. wew.

400 397 602 79 30

20 20 07 70

Złącze część 50 V/S 35 tuleja

400 397 602 79 16

20 20 07 60

Złącze część 50 V/S 50 tuleja

400 397 610 64 99

00 08 60 18

Złącze część M 13 1/2" gw. zewn.

400 397 631 97 69

00 04 07 29

Złącze część M 25 M 1" gw. wewn. aluminiowe

400 397 620 59 70

00 10 24 91

Złącze część13M 1/2"gw.wewn. z otworem 1/2"

400 397 634 80 35

20 20 21 02

Złącze EWO cz.V gw.zewn.1/2"

400 397 610 58 29

20 20 20 01

Złącze EWO część M 1/2" gw. zewn. odcinające (opak. = 10szt.)

400 397 601 97 20

20 20 20 02

Złącze EWO część M 1/2" gw. zewn. otwarte (opak. = 10szt.)

400 397 603 06 33

20 20 20 00

Złącze EWO część M 1/4" gw. zewn. (opak. = 10szt.)

400 397 602 82 03

00 20 18 24

Złącze EWO część M 1/4" IG zaślepka (opak. = 10szt.)

400 397 638 63 65

00 00 26 76

Złącze EWO część M 3/8" gw. zewn. Odcinające

400 397 609 20 82

00 20 18 52

Złącze EWO część M 3/8" IG zaślepka

400 397 638 64 26

00 01 00 24

Złącze EWO część M 9mm tuleja

400 397 610 23 16

20 20 21 00

Złącze EWO część V 1/2" tuleja (opak. = 10szt.)

400 397 602 82 10

20 20 21 03

Złącze EWO część V 1/4" gw. zewn. (opak. = 10szt.)

400 397 605 28 71

20 20 21 01

Złącze EWO część V 3/8" gw. zewn. (opak. = 10szt.)

400 397 610 53 79

00 01 00 23

Złącze EWO część V 9mm tuleja

400 397 610 23 09

20 20 16 40

Złącze Geka 1 1/4" gw. zewn.

400 397 604 40 74

20 20 16 30

Złącze Geka 1 1/4" gw.wewn.

400 397 610 47 54

20 20 11 00

Złącze Geka 1" gw. wew. (opak. = 10szt.)

400 397 602 80 36

20 20 08 00

Złącze Geka 1" gw. zewn. (opak. = 10szt.)

400 397 602 79 92

20 20 16 10

Złącze Geka 1" tuleja (opak. = 10szt.)

400 397 602 81 04

20 20 16 20

Złącze Geka 1" tuleja, obrotowe (opak. = 10szt.)

400 397 602 81 11

20 20 13 00

Złącze Geka 1/2" gw. wew. (opak. = 10szt.)

400 397 602 80 50

20 20 09 00

Złącze Geka 1/2" gw. zewn. (opak. = 10szt.)

400 397 610 65 67

20 20 15 00

Złącze Geka 1/2" tuleja (opak. = 10szt.)

400 397 602 80 81

00 04 36 18

Złącze Geka 1/4" gw. wewn.

400 397 621 91 68

20 20 13 20

Złącze Geka 1/4" gw. zewn.

400 397 606 52 91

20 20 12 00

Złącze Geka 3/4" gw. wew. (opak. = 10szt.)

400 397 602 80 43

20 20 09 10

Złącze Geka 3/4" gw. zewn. (opak. = 10szt.)

400 397 602 80 12

20 20 16 00

Złącze Geka 3/4" tuleja (opak. = 10szt.)

400 397 602 80 98

20 20 13 10

Złącze Geka 3/8" gw. wew. (opak. = 10szt.)

400 397 602 80 67

20 20 10 00

Złącze Geka 3/8" gw. zewn. (opak. = 10szt.)

400 397 602 80 29

20 20 14 00

Złącze Geka 9 mm tuleja (opak. = 10szt.)

400 397 602 80 74

00 02 13 42

Złącze Geka z tuleją 1 1/4"

400 397 613 22 14

20 20 16 50

Złącze Geka zaślepka (opak. = 10szt.)

400 397 602 81 28

00 03 60 53

Złącze gwintowane 1" gw. zewn. Nr 336 ocynk.

400 397 617 89 39

00 00 11 27

Złącze gwintowane 1" mosiądz

400 397 607 68 15

00 03 93 71

Złacze gwintowane 1/2" gw. wewn. tuleja 1/2"

400 397 620 19 65

20 20 37 00

Złącze gwintowane 1/2" gw.wewn. nr 330 ocynk.

400 397 610 68 26

00 00 11 26

Złącze gwintowane 1/2" mosiądz

400 397 607 68 08

20 20 37 12

Złącze gwintowane 1/4" gw. zewn. mosiężne

400 397 606 81 93

20 19 59 02

Złącze gwintowane do końcówki natryskowej 20 19 59 00

400 397 610 50 03

00 04 11 41

Złącze gwintowane M 16 x 1,5

400 397 620 74 48

00 04 11 27

Złącze gwintowane M 20 x 1,5

400 397 620 74 24

00 04 11 42

Złącze gwintowane M 25 x 1,5

400 397 620 74 55

20 43 05 00

Złącze gwintowane PG 11

400 397 610 92 92

00 00 15 50

Złącze gwintowane PG 11 ochrona przeciwzgięciowa

400 397 608 06 52

20 43 09 00

Złącze gwintowane PG 13,5

400 397 610 93 22

20 43 09 30

Złącze gwintowane PG 16

400 397 601 57 77

00 00 22 97

Złącze gwintowane PG 21

400 397 608 82 07

20 43 09 20

Złącze gwintowane PG 9

400 397 601 57 60

20 20 37 70

Złącze gwintowane węża 1" gw. zewn. tuleja 1"

400 397 610 68 40

20 19 04 43

Złącze gwintowane węża 1" gw. zewn. tuleja 3/4"

400 397 605 53 53

20 19 04 10

Złącze gwintowane węża 1/2" gw. zewn. tuleja 1/2"

400 397 610 61 16

20 19 04 42

Złącze gwintowane węża 1/2" gw. zewn. tuleja 3/4"

400 397 603 77 31

20 19 04 11

Złącze gwintowane węża 1/4" gw. zewn. tuleja 1/2"

400 397 602 94 39

20 19 04 12

Złącze gwintowane węża 1/4" gw. zewn. tuleja 1/4"

400 397 605 28 88

00 01 02 42

Złącze gwintowane węża 1/4" gw. zewn. tuleja 9mm

400 397 611 67 02

20 19 04 40

Złącze gwintowane węża 1/8" gw. zewn. tuleja 9 mm

400 397 610 51 71

20 19 04 41

Złącze gwintowane węża 3/4" gw. zewn. tuleja

400 397 601 05 29

20 19 04 00

Złącze gwintowane węża 3/8" gw. zewn. tuleja 1/2"

400 397 610 61 09

20 19 04 30

Złącze gwintowane węża 3/8" gw. zewn. tuleja 9 mm

400 397 610 61 23

20 20 37 03

Złącze kątowe R 1/4"

400 397 601 80 06

00 02 20 65

Złącze ochronne (guma)

400 397 613 54 06

20 20 07 91

Złącze przejściowe cz. 35M/50V

400 397 602 79 61

00 00 88 21

Złącze redukcyjne 3/4" gw. zewn. 1/2" gw. wewn. V2A

400 397 609 96 92

20 65 75 00

Złącze redukcyjne C-B

400 397 604 55 83

20 20 03 30

Złącze redukcyjne część 35 V 25 V śr. 24

400 397 602 77 63

20 65 74 00

Złącze redukcyjne NE norma B

400 397 604 55 76

20 65 52 00

Złącze ssawne C 32 do 20 65 09 00

400 397 611 42 10

20 65 54 00

Złącze ssawne C 52 otwór 45 mm

400 397 611 42 34

20 65 53 00

Złącze ssawne C tuleja 45 do węża tekstylnego

400 397 611 42 27

20 65 50 00

Złącze ssawne C tuleja 52 mm

400 397 611 41 97

20 65 60 00

Złącze stałe B DIN 2 1/2" gw. wewn.

400 397 611 42 65

20 65 58 00

Złącze stałe B DIN 2" gw. wewn.

400 397 601 23 32

20 65 63 00

Złącze stałe C DIN 1 1/2" gw. wewn.

400 397 604 54 91

20 65 64 00

Złącze stałe C DIN 1 1/2" gw. zewn.

400 397 604 55 07

20 65 65 00

Złącze stałe C DIN 1 1/4" gw. wewn.

400 397 611 43 02

20 65 65 10

Złącze stałe C DIN 1 1/4" gw. zewn.

400 397 601 20 35

20 65 66 00

Złącze stałe C DIN 1" gw. wewn.

400 397 611 43 19

20 65 61 00

Złącze stałe C DIN 2" gw. wewn.

400 397 611 42 72

20 65 61 01

Złącze stałe C DIN 2" gw. zewn.

400 397 611 42 89

20 42 98 20

Złącze sterowania 10-biegun. wkład gniazda

400 397 610 92 23

20 42 98 10

Złącze sterowania 4 - biegun. z wkładem gniazda

400 397 610 92 16

00 01 25 93

Złącze V - VK 50

400 397 612 39 53

00 24 56 79

Złącze wtykowe gwintowane /QS - G1/4-8-1

400 397 640 09 31

00 24 66 33

Złączka  1" Nr. 16 DIN2986 ocynk.

400 397 640 17 61

20 20 30 04

Złączka 1" x 40 nr 270 cynk.

400 397 604 00 38

20 20 31 05

Złączka 1/2"gw.zewn. stożk. z nakrętką złączkową 3/4"

400 397 601 02 22

20 20 31 07

Złączka 1/2"gw.zewnj. płaska z nakrętką złączkową 3/4"

400 397 601 02 39

20 20 30 02

Złączka 3/8" nr 16 cynk.

400 397 610 37 88

20 20 32 22

Złączka podwójna „red” 2" gw. zewn. - 1" gw. zewn. Nr 245

400 397 606 14 46

20 20 32 60

Złączka podwójna 1 1/4" x 40 nr 23 ocynk.

400 397 601 67 67

00 00 17 92

Złączka podwójna 1 1/4" x 60 nr 23 ocynk.

400 397 608 30 42

00 24 89 33

Złączka podwójna 1 1/4" x 60 Nr. 23 czarna

400 397 640 24 92

20 20 32 70

Złączka podwójna 1 1/4" x 80 Nr 23 ocynk.

400 397 601 55 17

00 02 34 90

Złączka podwójna 1" x 100 Nr 23 ocynk. ~

400 397 614 57 19

20 20 32 59

Złączka podwójna 1" x 200 nr 23 ocynk.

400 397 610 36 10

20 20 32 56

Złączka podwójna 1" x 40 nr 23 ocynk.

400 397 601 81 12

20 20 32 54

Złączka podwójna 1" x 60 nr 23 ocynk.

400 397 601 80 75

20 20 32 58

Złączka podwójna 1" x 80

400 397 610 29 65

20 20 32 51

Złączka podwójna 1" x 80 nr 23 ocynk.

400 397 610 66 80

20 20 33 00

Złączka podwójna 1/2" x 100 Nr. 23 ocynk.

400 397 610 66 97

20 20 34 11

Złączka podwójna 1/2" x 120 nr 23 ocynk.

400 397 601 54 94

20 20 34 12

Złączka podwójna 1/2" x 140 nr 23 ocynk.

400 397 604 61 22

20 20 34 14

Złączka podwójna 1/2" x 180 Nr 23 ocynk.

400 397 604 61 39

20 20 34 00

Złączka podwójna 1/2" x 40 nr 23 ocynk.

400 397 610 67 10

20 20 34 01

Złączka podwójna 1/2" x 60 nr 23 ocynk.

400 397 601 67 81

20 20 34 10

Złączka podwójna 1/2" x 80 nr 23 ocynk.

400 397 610 67 27

20 20 32 12

Złączka podwójna 1/4" x 40 nr 23 ocynk.

400 397 610 49 45

20 20 32 55

Złączka podwójna 2" x 40 nr 23 ocynk.

400 397 601 80 82

20 20 32 52

Złączka podwójna 2" x 60 Nr 23 ocynk.

400 397 601 80 51

20 20 32 07

Złączka podwójna 3/4" x 40 nr 23 ocynk.

400 397 610 29 58

00 25 18 12

Złączka podwójna 3/4" x 60 Nr. 23 bez powłoki

400 397 640 36 42

20 20 32 82

Złączka podwójna czerw. 3/4"-1/2" gw.zewn. ocynk. nr 245

400 397 602 21 95

20 20 32 81

Złączka podwójna czerw. gw.zewn.1/2"-gw.zewn.3/8" nr 245

400 397 601 94 30

20 20 32 02

Złączka podwójna red 1/2" gw. zewn. -1/4" gw. zewn. Nr 245

400 397 602 84 18

00 03 60 54

Złączka podwójna red 2" gw. zewn. 1 1/2" gw. zewn. Nr 245

400 397 617 89 46

20 20 32 11

Złączka podwójna redukc. 1" -3/4" gw. zewn.

400 397 610 48 91

20 20 32 83

Złączka podwójna sześciokąt. 1/4" nr 280 ocynk.

400 397 610 39 00

20 20 32 80

Złączka podwójna sześciokąt. 3/4" nr 280 ocynk.

400 397 601 80 68

20 20 37 10

Złączka podwójna sześciokąt.3/8" nr 280 ocynk.

400 397 610 68 33

00 04 66 28

Złączka podwójna sześciokątna 1" gw. zewn. aluminiowa

400 397 623 36 21

20 20 32 84

Złączka podwójna sześciokątna 1" Nr 280 ocynk.

400 397 603 95 13

00 03 60 97

Złączka redukcyjna 1 1/2" AG (gw. zewn.) 1 1/4" IG (gw. wewn.) NR. 241

400 397 617 93 70

20 20 50 10

Złączka redukcyjna 1 1/2" gw. zewn. 1" gw. wew. nr 241 ocynk.

400 397 602 89 51

20 20 55 10

Złączka redukcyjna 1 1/4" gw. zewn. 1" gw. wew. Nr 241 ocynk.

400 397 601 81 05

00 02 35 81

Złączka redukcyjna 1 1/4" gw. zewn. 3/4" gw. wewn. Nr 241 ocynk.

400 397 614 65 25

00 02 35 85

Złączka redukcyjna 1" gw. wewn 3/4" gw. wewn Nr 240 ocynk.

400 397 614 65 63

20 20 50 00

Złączka redukcyjna 1" gw. zewn. - 3/4" gw. wew. nr 241

400 397 602 89 44

20 20 54 00

Złączka redukcyjna 1" gw. zewn. 1/2" gw. wew. nr 241

400 397 602 90 33

20 20 51 12

Złączka redukcyjna 1/2" gw. zewn. 1/4" gw. wew. nr 241

400 397 601 67 12

20 20 52 00

Złączka redukcyjna 1/2" gw. zewn. 1/4" gw. wew. nr 241

400 397 602 90 19

20 20 53 00

Złączka redukcyjna 1/2" gw. zewn. 3/8" gw. wew. nr 241

400 397 602 90 26

20 18 33 10

Złączka redukcyjna 1/2" tworzywo sztuczne

400 397 602 67 35

20 20 52 50

Złączka redukcyjna 1/4" gw. zewn. 3/8" gw. wew. nr 246

400 397 603 61 30

20 20 58 04

Złączka redukcyjna 1/4"gw.wewn. 1/8"gw.wewn. nr 240 ocynk.

400 397 605 46 22

00 00 17 91

Złączka redukcyjna 2" gw. zewn. 1 1/4" gw. wewn. nr 241

400 397 608 30 35

20 20 58 01

Złączka redukcyjna 2" gw. zewn. 1" gw. wew. nr 241 ocynk.

400 397 601 74 50

20 20 51 00

Złączka redukcyjna 3/4" gw. wew. 1/2" gw. zewn. nr 246

400 397 602 89 82

20 20 51 10

Złączka redukcyjna 3/4" gw. zewn. 1/2" gw. wew. nr 241

400 397 602 90 02

00 23 20 69

Złączka redukcyjna 3/4" gw.zew.AG M20x1,5-gw.wew.IG V2A

400 397 639 72 48

20 20 51 11

Złączka redukcyjna 3/8" gw. zewn. 1/4" gw. wew. nr 241

400 397 601 63 61

20 18 33 00

Złączka redukcyjna 3/8" tworzywo sztuczne

400 397 602 67 28

20 20 33 10

Złączka rurowa 1/2" x 25 nr 22 ocynk.

400 397 610 67 03

00 28 22 22

Złączne adaptera Część 35 M /25-M

400 397 640 98 35

00 29 22 22

ZP 3 L MULTIMIX 2 L 6

400 397 641 29 27

00 28 08 02

ZP 3 L MULTIMIX 2 L 6 kpl.

400 397 640 93 09

00 29 22 23

ZP 3 L MULTIMIX R 7-3 S

400 397 641 29 34

00 29 20 48

ZP 3 L MULTIMIX R 7-3 S kpl.

400 397 641 26 75

00 10 29 57

ZP 3 XL FU 400 RAL2004

400 397 634 90 94

00 14 80 20

ZP 3 XL MIX RAL2004

400 397 637 31 05

00 10 29 64

ZP 3 XL RAL2004

400 397 634 91 00

00 23 26 78

ZP 3 XL razem z 2L6 oraz LK 250

400 397 639 76 51

00 09 81 25

ZP 3 XL V RAL2004

400 397 634 08 48

00 15 11 74

ZP 3 XXL FU 400V       RAL2004

400 397 637 40 27

 

 


 

 

 

 


Administracja: IT-GEEKS